Fotografisk bild a uppgifter

Fotografisk bild a uppgifter

Böckerna är i gott antikvariskt skick
och i oktavformat om inte annat anges.

Boklistorna uppdateras kontinuerligt.

Sök fram nästa författare med ny bok genom att klicka på markeringen
som indikerar en bok upplagd inom de senast 7 dagarna.

Adlercreutz, Magnus - Björk, Barbro:  "Såsom en stad av betydenhet ...". Om staden Sundsvall som 1886 reste en fontän. [ref 88176]    100:-     Sundsvalls Museum 1986. Tvär 8:o. 161, (3) s. Mycket rikt illustrerad. Fotoillustrerat originalpappband. Övre hörnet genomgående stukat, såväl pärmar som inlaga, i övrigt dock ett fint ex.
Se bild på boken Ageberg, Gustaf - Beyer, Henning - Eriksson, Nils Einar:  Göteborgs konserthus. Berättelse avgiven av stadsfullmäktiges byggnadskommitté för konserthuset vid invigningen den 4 oktober 1935. [ref 18087]    150:-     Göteborg 1935. 4:o. 70, (1) s. + 45 planscher. Häftad. Omslagen med smärre veck längs kanterna och ett par riss, annars ett mycket bra ex. [Ahlm, L.W.]:  Djäkneberget vid Vesterås. Skildrat af en gammal djäkne. [ref 10117]    150:-     Karlsbrödraförbundets Förlag, Vesterås, 1900. 80 s. + 8 planscher med fotografier efter E. Blom, Vesterås + 1 utvikbar karta samt någon enstaka illustration i texten. Häftad. Ryggen och omslagen med små skador, annars ett bra ouppskuret ex. Ahnlund, Henrik (red.):  Västgöta-Dal 1983. En årsbok. [ref 73986]    90:-     Älvsborgs Länsmuseum, Vänersborg, 1983. 157 s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Obetydlig skada på främre pärmen, annars ett fint ex.   –  :  Västgöta-Dal 1984. En årsbok. [ref 73987]    100:-     Älvsborgs Länsmuseum, Vänersborg, 1984. 237 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagets dekorerade pappband. Främre pärmen obetydligt fläckad.   –  :  Västgöta-Dal 1985/86. En årsbok. [ref 73988]    100:-     Älvsborgs Länsmuseum, Vänersborg, 1986. 275, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. Ahnlund, Nils - Bromé, Janrik - Wichman, Holger, m.fl.:  Jämtlands och Härjedalens historia. 1-4 + Arkeologisk inledning och Person- och ortregister i 2 volymer. [ref 27836]    3000:-     Stockholm & Östersund 1945-1966. Stor 8:o. XII, 607, (1) + XII, 382 + 535, (1) + 679 + 171, (1) + 223, (1) s. + 4 utvikbara kartor (i del 2 och 3)+ 2 planschblad. Illustrationer i texten. Tryckt i 800 ex vara detta nr 136. Förlagets röda halvfranska band med övre guldsnitt. Del 1 med något blekt rygg annars en fin svit. 6 volymer. Del 5 saknas.
   1: Intill 1537. 2: 1537-1645. 3: 1645-1720. 4: 1720-1880. OBS Del 5: 1880-1980 saknas tryckt 1990. Allgén, Carl - Bjurulf, Hjalmar - Neuman, Ivar (red.kommitté):  Mäster Gudmunds Gilles årsbok 1930. [Årg. 1.]. [ref 72293]    100:-     Jönköping 1930. 67, (1) s. + (12) s. annonser + 4 planscher. Illustrerad med teckningar av D. Malmqvist samt andra illustrationer i texten. Häftad. Något blekt omslag.   –  :  Mäster Gudmunds Gilles årsbok 1933. [ref 72295]    120:-     Jönköping 1933. 99, (1) s. + (14) s. annonser + 4 planscher. Illustrerad med teckningar av D. Malmqvist samt andra illustrationer i texten. Nr 29 av en numrerad upplaga om 100 ex. Häftad. Något blekt omslag.
   Innehåller bl. a. Om Jönköpings kartor av Einar Adell och Mönsterträdgårdar i Jönköping av Hjalmar Bjurulf samt Anteckningar till en Jönköpingsbibliografi av Lars-Eric Lindqvist.   –  :  Mäster Gudmunds Gilles årsbok 1934. [ref 72296]    90:-     Jönköping 1934. 55, (1) s. + (11) s. annonser + 4 planscher. Illustrerad i texten. Häftad. Aningen blekt rygg. Ett ark loss i häftningen.
   Innehåller bl. a. Jönköpings stads 650-årsjubileum av Bror Kugelberg. Allgén, Carl - Hamrin, Yngve - Lönnberg, Egil - Neuman, Ivar (red.kommitté):  Mäster Gudmunds Gilles årsbok 1936. [ref 72298]    100:-     Jönköping 1936. 93, (1) s. + (12) s. annonser + 4 planscher. Illustrerad i texten. Häftad. Aningen blekt rygg.
   Innehåller bl. a. Minnen från vapensmeders, pistol- och stockmakares skrån i Jönköping och Huskvarna av Egil Lönnberg och Nya anteckningar till en Jönköpingsbibliografi av Lars-Erik Lindqvist. Anderson, Ingvar (red):  Spårvägen i Uppsala. Kring Fyris och ut till Mälaren. [ref 90000]    165:-     Trafik-Nostalgiska Förlaget, Stockholm, 2006. Tvär 4:o. 135 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagets dekorerade pappband. Några stötta hörn annars fin. (TNF-bok 38)
Se bild på boken Anderson, Iwar:  Göksholm. Från medeltida borg till nutida bostad. [ref 71082]    125:-     Almqvist & Wiksell 1965. Stor 8:o. 152 s. Illustrerad med 43 figurer och 63 planscher. Häftad med skyddsomslag. Lätt snedläst, skyddsomslaget lätt naggat i övre kanten. (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar. – Antikvariska serien 15) Andersson, Ingvar:  Skånes historia. Del 1: Till Saxo och Skånelagen. Del 2: Senmedeltiden. [ref 61986]    300:-     Norstedts 1947-1974. 497 + (4), 476, (1) s. + 38 planschblad (i del 2). Rikligt med illustrationer och kartor i texten (i del 1). Förlagets klotband med skyddsomslag. Del 1 med båda omslagen medbundna. Exlibris på klistrade försättsbladen. Del 1 med en del understrykningar och tillskrifter i blyerts. Skyddsomslagen delvis gulnade samt med ett par längre lagade revor och vissa pappersförluster. 2 volymer.   –  :  Uddeholms historia. Människor, händelser, huvudlinjer. Från äldsta tid till 1914. [ref 46395]    150:-     Norstedts 1960. Stor 8:o. 599, (1) s. + 44 planschblad + 1 utvikbar karta i färg över Uddeholmsområdet 1677 (detalj). Förlagets klotband med Uddeholms logotyp blindpressad på främre pärmen, ryggtitelfält i skinn och färgat övre snitt. Främre omslag medbundet. Ryggen aningen blekt och några obetydliga repor på bakre pärmen. Andersson, Joel (red.):  Tofterydsbygden. [ref 4721]    90:-     Tofteryds Hembygdsförening, Skillingaryd, 1945. 64 s. Illustrerad med fotografier o.a. illustrationer samt teckningar av Thorsten Hjelm. Häftad. (Tofteryds Sockens Hembygdsförenings årsbok 1945)
   Första årgången. Areskog, Carl:  En bok om Öland. [ref 57679]    150:-     Gleerups, Lund, 1946. 268 s. + fotografier och 1 utvikbar karta. 2:a upplagan. Privatbundet, mycket gediget, halvfranskt band med 5 upphöjda bind och titelfält i grönt och rött. Bägge omslagen medbundna. Fint ex.
Se bild på boken Arnö, Ivar:  1000 år vid Mälaren. [ref 79]    100:-     Bokförlaget Settern, 1979. 193, (1) s. Förlagsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget svagt gulnat samt skavt i övre kanten och med några små, lagade revor. Arosenius, Fredrik Reinhold:  Beskrifning öfver provinsen Dalarne. I-IV:1 (a.u.). Utges i samarbete med Dalarnas museum. Efterskrift: Göran Rosander. [ref 3394]    175:-     Gidlunds 1978. (8), 74, 68, 38, 48, 31, 54, 61, 134, 42, 64, 47, 44, 64, 92, 66, VIII s. Faksimilupplaga. Förlagets dekorerade pappband. Ryggfoten lätt stukad, annars ett fint ex.
   Originalets fyra delar (allt som utkom) här sammanbundna i en volym. [Arosenius, Fredrik Reinhold]:  Beskrifning öfver provinsen Dalarne. I. Nedre Siljans fögderi. Häfte 1: Rättviks socken. Häfte 2 och 3: Leksands och Åhls socknar. Häfte 4 och 5: Ore och Bjursås socknar. II. Ofvan-Siljans fögderi. Häfte 1 och 2: Venjans och Sofia Magdalena socknar. Häfte 3: Mora socken och Våmhus kapell. (m.u.). [ref 61027]    750:-     Falun, Carl Nordin (tryckt hos F.L. Schmidt), 1862-1866. (4), 75 + 68 + 38 + 48 + 31; + 54 + 61 + 134 s. Nyare helklotband, samtliga omslag medbundna. Mycket bra skick, fin och fräsch inlaga.
   Endast de två första delarna; del III och IV saknas här. Arvidsson, Edla Sofia:  Människor och hus i Gustavsberg. [ref 88051]    140:-     Värmdö kulturförvaltning 1990. Liten 4:o. 143 s. Rikt illustrerad med svartvita fotografier samt karta (Gustafsberg 1920) i färg på för- och eftersättsblad. Förlagets dekorerade pappband. Pärmarna buktar lätt utåt, annars fint skick.
Se bild på boken Arvidsson, Edla Sofia (red.):  Gustavsbergaren. Årgång 33 nr 3. [Jubileumsnummer 1975]. [ref 70971]    125:-     Diskussionscirkeln Forum, Gustavsberg, 1975. 4:o. 48 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Klammerhäftad. Främre omslag med ett par små veck, annars fint skick.
   Tryfferad med några stenciler och en reklamfolder (Gustavsberg 150 år). Aschan, Nils:  Örebrominnen från seklets första lustrer. [ref 50744]    90:-     [Författaren], Örebro, 1944. 109, (5) s. + 1 plansch. Illustrerad i texten. Häftad. Bakre omslag med antydan till hörnveck och litet riss i nedre kanten.
   Boken avslutas med ett fyrsidigt personregister. Ask, Christer - Åhlin, Christer (red.):  Landsbygden genom linsen - bygdefotografer i Västergötland. [ref 29779]    125:-     Västergötlands Fornminnesförening / Skaraborgs länsmuseum, Skara, 1989. Stor 8:o. 207 s. Rikt fotoillustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 1987-1988) Asklund, Erik:  Söder om Trosa. [ref 42832]    150:-     Rabén & Sjögren / Vi 1956. Stor 8:o. 140, (1) s. Med 34 pennteckningar och omslag av Reinhold Ljunggren. Originalupplaga. Häftad med skyddsomslag. Omslagen med lätta bruksspår. Med dedikation från "Erik" [Asklund].   –  :  Söder om Trosa. [ref 65043]    90:-     Rabén & Sjögren / Vi 1956. Stor 8:o. 140, (1) s. Med 34 pennteckningar och omslag av Reinhold Ljunggren. Originalupplaga. Häftad. Omslagen med lätta bruksspår samt liten reva vid rygghuvudet. Atterman, Ingemar (red.):  Blekingeboken 1970. [ref 80713]    90:-     Blekinge Musei- och Hembygdsförenings förlag, Karlskrona, 1970. 228 s. Rikt illustrerad med fotografier och reproduktioner. Häftad. Ryggen med liten läsrand, i övrigt gott skick. Attman, Artur - Barraclough, K.C. - Ekman, Wilhelm - Molander, Bo - Nisser, Marie - Norrby, Jonas - Samuelsson, Kurt:  Forsmark och vallonjärnet. [ref 14344]    150:-     Forsmarks Kraftgrupp AB, Stockholm, 1987. Kvadratisk 8:o. 288 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött samt med smärre riss och en lagad reva, även bandet med lätt stötta hörn och ryggfot. Backman, Edvin - Eriksson, Harald - Flemström, Bertil m.fl.:  Bidrag till Hällesjö sockens historia. En hembygdsbok. Del 2: Ortnamn, skogsarbete. [ref 58338]    175:-     Kyrkofullmäktige, Hällesjö, 1981. 176 s. Illustrerad. Originalklotband med skyddsomslag. Omslaget med en minimal fläck på framsidan, i övrigt ett fint ex. Barthel, Sven:  Gillöga. En utskärgård. [ref 68779]    350:-     Bonniers 1945. Liten 4:o. 225, (2) s. Rikt illustrerad av Roland Svensson. Originalupplaga. Förlagets dekorerade linneband med bägge omslagen medbundna. Något böjda pärmar, i övrigt ett fint ex.
   Saknar skyddsomslag. Barving, Barbro - Wahlén, Lars - Larsson, Liselott - Karlsson, Hans - Olsson, Stig, m.fl.:  Mora i bild. [ref 72204]    100:-     Mora Bokhandel AB, Mora, 1990. 4:o. 88 s. Genomgående illustrerad, huvudsakligen i färg, samt kartor på för- och eftersättsblad. Dekorerat originalpappband. Fint ex.
   Parallelltext på svenska, engelska och tyska.
Se bild på boken Bauer, Hans (red.):  Dalarna. Svenska Turistföreningens årsbok 1997. [ref 71490]    90:-     Svenska Turistföreningen, Stockholm, 1996. Stor 8:o. 217 s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband med blindpressade pärmar. Fint ex.
   STF 1997.   –  :  Skåne. Svenska Turistföreningens årsbok 1996. [ref 65602]    100:-     Svenska Turistföreningen 1995. Stor 8:o. 217 s. Rikt illustrerad, huvudsakligen i färg. Förlagets dekorerade pappband med blindpressade pärmar.
   STF 1996. Bengtsson, Sixten:  Med Västgöta-Bengtsson i Linnés fotspår genom Västergötland. Text: Sixten Västgöta-Bengtsson. [ref 27601]    150:-     Karlstedts Bokhandel, Skövde, 1979. 4:o. 153, (1) s. Rikt illustrerad med teckningar (delvis i färg) av Johnny G.R. Ahlborg. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslaget med smärre riss och veck längs kanterna samt med flera små lagade revor, annars ett fint ex.
   Dedikation på smutstitelbladet: "Med hälsning! Sixten Västgöta-Bengtsson".
Se bild på boken Bensow, Frank:  Norrköpings stadshus. [ref 30651]    135:-     Norrköpings Tidningar, Norrköping, 1932. Stor 8:o. 227 s. Illustrerad med ritningar och fotografier. Häftad. Omslagen något gulnade samt med några smärre veck. Berefelt, Gunnar:  Bilder från en Mälarfärd år 1688. Gripenhielms Mälarkarta och dess vyer. [ref 3749]    150:-     Stockholm 1966. Stor 8:o. 207, (1) s. Illustrerad med vyer + en stor utvikbar karta över Mälaren. Häftad med flikomslag. Lätt kantstött nedtill och en liten obetydlig fläck på sista sidan och bakre omslagsfliken, i övrigt ett fint ex. (Acta Bibliothecæ regiæ Stockholmiensis III) Berg, Bengt:  Stora Karlsö. En bok om havets fåglar. [ref 54050]    130:-     Norstedts 1924. 238, (1) s. Rikt illustrerad med fotografier. 3:e upplagan. Förlagets vackert ryggdekorerade halvfranska band med övre guldsnitt samt främre omslag medbundet. Titelfälten på ryggen med lätta skrapmärken, annars ett fint ex.   –  :  Tåkern. En bok om fåglarnas sjö. [ref 54052]    130:-     Norstedts 1924. 258, (1) s. Rikt illustrerad med fotografier. 3:e upplagan. Förlagets vackert ryggdekorerade halvfranska band med övre guldsnitt. Främre omslaget medbundet. Fint skick. Berg, Jonas (red.):  Fataburen 1978. Resa i Sverige. [ref 29861]    100:-     Nordiska museet, Stockholm, 1978. 203, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Nordiska museets och Skansen årsbok) Björklund, Sven - Wretling, Olof:  Till häst genom Västerbotten. [ref 90219]    100:-     Bonniers 2015. Stor 8:o. 283, (1) s. Rikt illustrerad. Ny utgåva. Danskt band. Fint ex.
   I juni 2014 lämnar Sven Björklund och Olof Wretling, Umeå, ut på en tre årstider lång jakt genom Västerbotten för att kartlägga Västerbottens muntliga berättartraditioner.
Se bild på boken Björklöf, Sune - Norling, Olle:  Vändland. Två sekelskiften. Två landskap. Bilder från Leksand 1890-1920 och 1990-92. [ref 84640]    150:-     Förlag Sune Björklöf, Leksand, 1992. Stor 8:o. 130 s. Fotoillustrerad. Häftad med flikomslag. Främre omslaget obetydligt solkat, i övrigt ett fint ex. Björkman, Eva - Ask, Christer (red.):  Vägen till din historia. Regionalt kulturminnesvårdsprogram. Kulturhistorisk beskrivning. Skaraborgs län. [ref 29959]    150:-     Västergötlands Fornminnesförening / Skaraborgs länsmuseum, Skara, 1985. Stor 8:o. 404 s. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 1985) Björkman, Thure (utg.):  Örebro läns Kungl. hushållningssällskap 1903–1928. Under medverkan av särskilda fackmän. [ref 50728]    175:-     Örebro 1928. Liten 4:o. 509 s. Illustrerad. Häftad. Ryggen något mörktonad och veckig, omslagen ojämnt blekta. Björksten, S.R. - Stenberg, D. (red.):  Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd. Del 4: Södermanland. [ref 73049]    650:-     Förlagsaktiebolaget Nordisk Kultur, Göteborg, 1949. 4:o. 1053 s. Mycket rikt illustrerad med fotografier på byggnader. Numrerad upplaga tryckt för namngiven ägare. Detta ex har nr 427. Förlagets halvfranska band med ryggförgyllning, främre pärmen med förgyllda kanter och landskapsvapnet i guld samt övre guldsnitt. Rygg, hörn och pärmkanter med smärre slitage, främre falsen med spricka (4 cm) nedtill, bakre pärmen med små skrapmärken.   –  :  Havsskärgård. [ref 89592]    100:-     Skärgårdsstiftelsen 1986. 96 s. Rikt illustrerad. Tryckt i 8.500 ex. Limhäftad. Mycket lätta bruksspår. (Skärgårdsstiftelsens årsskrift 1986. Årgång 14)
   Artiklar av Sten Rinaldo, Roland Svensson, Sten Regnell, Bertil Hedenstierna m.fl.
Se bild på boken Björnänger, Oskar:  Köping. Från forntid till nutid. [ref 25027]    110:-     Köpings kommun 1974. Stor 8:o. 303 s. Rikt illustrerad med fotografier och kartor. 2:a, översedda och utökade upplagan. Tryckt i 3.000 ex. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Fint ex.
   Första upplagan trycktes i 4.000 ex. Blicher, Steen Steensen:  Sommarresa i Sverige 1836. Översättning och anmärkningar: Thure Nyman. [ref 38858]    90:-     Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 1961. 95, (1) s. Förlagets klotryggsband med infälld pärmtitel. (Bokgåvan 1961) Blom, Ernst:  Ernst Bloms Västerås. Bilder från 1895–1945. [Text: Gustaf Blomquist]. [ref 57373]    120:-     Västerås stad, Västerås, 1974. Stor 8:o. 95 s. Genomgående fotoillustrerad. 2:a tryckningen. Originallinneband med skyddsomslag. Omslaget med veck och lagad reva i övre kanten. Blomqvist, Ragnar - Löwegren, Yngve (red.):  Vår ungdoms Lund. Minnen nedtecknade av äldre lundensare. [ref 42154]    90:-     Föreningen Det gamla Lund, Lund, 1954. Stor 8:o. 80 s. Illustrerad. Häftad. Omslagen lätt gulnade runt kanterna. Ouppskuren. (Föreningen Det gamla Lund. Årsskrift 36) Blomqvist, Ragnar (red.):  Vi minns om Lund vid sekelskiftet. [ref 42156]    110:-     Föreningen Gamla Lund, Lund, 1969. Stor 8:o. 121, (2) s. Illustrerad. Häftad. (Föreningen Gamla Lund. Årsskrift 50) Boëthius, Bertil:  Robertsfors bruks historia. [ref 76866]    1700:-     Almqvist & Wiksells Boktryckeri-Aktiebolag, Uppsala, 1921. 4:o. XIV, (1), 265 s. 4 utvikbara kartor i ficka innanför bakre pärmen. Rikligt med fotografier och andra illustrationer i texten. Trevligt rödbrunt halvfranskt band med ryggdekor och övre guldsnitt samt båda omslagen medbundna (Gust. Hedberg). Ryggen något blekt, falsar och hörn något skavda, i övrigt gott skick. Boheman, Ezaline (red.):  Svenska Turistföreningens årsskrift 1920. [ref 59985]    90:-     Wahlström & Widstrand 1920. VIII, 326, (2) s. + 24 planschsidor + 1 utvikbar panoramabild. Rikligt med illustrationer, kartskisser och planritningar i texten. Häftad. Reva upptill i främre falsen (lagad).
   Innehåller till största delen topografi, bl.a. mycket om Ångermanland. Omslag av Helmer Osslund. STF 1920. Bolin, Kjell - Häger, Bengt:  Trähus i Västernorrland. Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå. [ref 86809]    100:-     Svensk Byggtjänst 1983. 4:o. 106, (3) s. Rikt illustrerad med teckningar av Kjell Bolin. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
Se bild på boken Bond, Nils (utg.):  Övermo förr i tiden. [ref 84642]    150:-     Övermo bycirkel, Leksand, 1996. 4:o. 80 s. Fotoillustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. Borelius, Aron:  Rättvik. Del IV: Rättvik i dikt och konst. [ref 40924]    150:-     Rättviks kommun, Rättvik, 1963. Stor 8:o. 183, (1) s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagets halvklotband med skyddsomslag samt främre häftesomslag medbundet. Skyddsomslaget med några små lagade revor och något litet veck, i övrigt ett fint ex. Borgegård, Sven-Olov (red.):  Engsö - skärgård i Mälaren. [ref 88044]    125:-     Västerås kulturnämnd 1988. Stor 8:o. 132 s. Rikt illustrerad med fotografier och ritningar. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Västerås kulturnämnds skriftserie nr 18)
Se bild på boken Boström, Håkan:  Kalenderblad från Sörmland – dagboksanteckningar, skisser och porträtt i sent 70-tal. [ref 22680]    90:-     LiberFörlag 1981. 173 s. Med teckningar av Jörgen Palle Jensen. 1:a upplagan, 2:a tryckningen. Förlagets dekorerade pappband. Boström, Svenåke:  Den tändande gnistan ... Staden som reste sig ur askan. [ref 70473]    110:-     Sundsvalls Tidning, Sundsvall, 1988. Kvadratisk 8:o. 170 s. Rikt illustrerad. Dekorerat originalpappband. Obetydligt nött, rygg och pärmar ojämnt blekta.
   Omslagsteckning och layout av Gunnar Dahlgren. Bosæus, Einar:  Jämtland. Vandringar och äventyr. [ref 54502]    150:-     Bonniers 1929. 238, (1) s. + 28 planschblad + 1 kartblad. Förlagets dekorerade klotband. Pärmarna en aning solkiga, lätt stukning och några mycket små riss vid rygghuvudet. Bramstång, Mats:  Sällsamheter i Blekinge. En bok om saga och sägen, märkliga tilldragelser och intressanta platser. [ref 42719]    125:-     Rabén & Sjögren 1983. Liten 8:o. 258 s. Rikt illustrerad. 1:a upplagan, 2:a tryckningen, 9:e tusendet. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.   –  :  Sällsamheter i Halland. [ref 42723]    100:-     Rabén & Sjögren 1977. Liten 8:o. 213, (1) s. Rikt illustrerad med fotografier och teckningar. Förlagets dekorerade pappband. Brange, Ivar - Bringmark, Gösta - Persson, John E.:  Skutor och sjöfolk. Om Branteviks segelsjöfart. [ref 37944]    150:-     LiberLäromedel, Lund, 1975. 351 s. Tämligen rikt illustrerad med fotografier och teckningar. 1:a upplagan. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. Bratt, Peter - Carlsson, Marianne - Eklund, Karl Johan - Hedenblad, Cecilia - Riessen, Kerstin:  Upplands Väsby. Kulturhistoriska miljöer. [ref 67683]    125:-     Stiftelsen Stockholms läns museum / Upplands Väsby kommun 1988. Liten 4:o. 146, (1) s. Rikt illustrerad med fotografier och kartor samt teckningar av Lennart Ericson. Häftad. Fint ex.
Se bild på boken Bringéus, Nils-Arvid:  Hjelmsjö. En berättelse om ett familjeföretag och en samhällsmiljö. [ref 79203]    125:-     Örkelljunga Hembygdsförening, Örkelljunga, 1992. Stor 8:o. 228, (2) s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagets dekorerade pappband. Rygghuvud och -fot samt hörn lät skavda, tillskrift på fria försättsbladet. (Skrifter utgivna av Örkelljunga Hembygdsförening 22) Brocman, N.R.:  Norrköpings början och äldre öden. [ref 58640]    125:-     Rediviva 1969. (8) s. + 216 spalter. Faksimil av originalupplagan som troligtvis utgavs i Norrköping i början av 1760-talet. Tryckt i 550 numrerade exemplar varav detta är nr 224. Förlagets dekorerade pappband med transparent skyddsomslag. Fint ex. (Suecica rediviva 2) Brodin, Linus:  Holms socken på Dal. Minnesskrift. Några bidrag till socknens historia. [ref 19692]    225:-     Mellerud 1954. Stor 8:o. 338 s. + 1 utvikbar karta + 1 blad med rättelser och tillägg, löst bifogat. Illustrerad med fotografier. Tryckt i 2.000 ex. Dekorerat originalklotband. Rygg och pärmkanter med några små skrapmärken, annars ett fint ex.   –  :  Holms socken på Dal. Minnesskrift. Några bidrag till socknens historia. [ref 19693]    150:-     Mellerud 1954. Stor 8:o. 338 s. + 1 utvikbar karta. Illustrerad med fotografier. Tryckt i 2.000 ex. Häftad. Ouppskuren. Löst bifogat ett blad med rättelser och tillägg. Bromée, Nils:  En bok om Sveg och Härjedalen. [ref 11443]    250:-     [Författaren], [Sveg], 1974. Stor 8:o. 329 s. + rättelseblad (fäst med tejp). Rikt illustrerad. Dekorerat originalband. Med dedikation från författaren. Brunius, Teddy:  Sju vandringar i Uppsala. [ref 37241]    90:-     Lindblads, Uppsala, 1961. 79, (1) s. Rikt illustrerad. Kartor på omslagens dubbelvikta insidor. Häftad med flikomslag. Maskinskrivet brev inklistrat på främre innerfliken. Omslaget gulnat i kanterna.   –  :  Sällsamheter i Siljansbygden. [ref 69851]    125:-     Rabén & Sjögren 1985. Liten 8:o. 349 s. Rikt illustrerad med fotografier av Henry Eriksson. Karta på försättsbladet. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
   Utgiven i samarbete med Svenska Turistföreningen.
Se bild på boken Busser, Johan Benedict:  Utkast till beskrifning om Upsala. 1-2 i 1 volym. Inledning av Ola Ehn. [ref 47137]    150:-     Brombergs, Uppsala, 1979. Liten 8:o. XVI, 276, (24) + 158, (44) s. + 17 planschblad + 6 kartblad. Faksimil av originalupplagan 1769-73 som utkom i 2 delar. Förlagets dekorerade pappband. (Brombergs faksimilserie) Bågenholm, Ragnhild:  Land och hav. En rapsodi om majbor. [ref 25121]    100:-     Rundqvists bokförlag, Göteborg, 1960. Liten 4:o. 189, (2) s. Illustrerad. Häftad. Omslagens ytterkanter en aning stötta, tillskrift på främre omslaget, annars fin. Bäärnman, Härje:  Så minns vi Lovö. [ref 42570]    100:-     Lovö Hembygdsförening / Ekerö Kulturnämnd, 1982. Stor 8:o. 217 s. Rikt illustrerad. Häftad. Namnteckning på titelbladet, annars gott skick. Böhn-Jullander, Ingrid:  Hörle herrgård. En bruksmiljö från 1700-talets mitt. [ref 20348]    175:-     Jönköpings läns museum, Jönköping, 1972. 4:o. 172 s. Rikt illustrerad med fotografier, skisser och reproduktioner. Häftad. Ryggen blekt, omslagen lätt blekta längs kanterna, bakre omslag med smärre veck i nedre hörnet, annars ett fint ex.
   Akademisk avhandling. [Carlsson, Petrus]:  Carlsson Simrishamn. Bilder från 50 år. [ref 87004]    125:-     Lions Club, Simrishamn, 1990. Stor 4:o. 109 s. Slösande rikt fotoillustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
Se bild på boken Carqueja, Bento:  Midnattssol. En portugisisk tidningsmans skildring av sin resa genom Sverige. [ref 65607]    90:-     Gunnar Tisells tekniska förlag (i distribution), Stockholm, 1924. 64 s. Förlagets dekorerade pappband. Pärmarna ojämnt mörktonade, samt med några minimala fläckar. Casström, S.N.:  En blick öfver Geographiens tillstånd i äldre och nyare tider. Tal hållet i Kongl. Vetenskaps Academien vid nedläggandet af præsidium 1817. [ref 70107]    400:-     Tryckt hos Johan Pehr Lindh, Stockholm, 1818. 28, (2) s. Graverat titelblad. Häftad med samtida gråpappersomslag. Castegren, Erik:  Botkyrka socken i kulturhistorisk framställning. Utgiven av Botkyrka kommunalnämnd, Tumba. [ref 4823]    150:-     Kommunalnämnden, Tumba, 1948. Stor 8:o. 372. (1) s. + 1 utvikbar karta i färg. Rikt illustrerad i texten. Förlagets dekorerade klotryggsband. Fint ex. Skyddsomslaget saknas. Cederlund, Johan:  Thureholm under frihetstiden. Återuppbyggnad och nyinredning. [ref 65698]    225:-     Lund 1994. 300 s. Rikt illustrerad. Häftad med flikomslag. Ytterst lätta bruksspår.
   Akademisk avhandling. Ritningarna utfördes av Carl Hårleman. Thureholm ligger strax utanför Trosa. Byggherre: Thure Gabriel Bielke.
Se bild på boken Christerson, Rolf (red.):  Rättvik 100 år som turistort. [ref 53225]    110:-     Rättviks kommun, Rättvik, 1998. 215 s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. Clemedson, Carl-Johan:  Kärnbo och Mariefred. Kultur, vegetation, flora. [ref 25004]    100:-     Södermanlands hembygds- och museiförbund, Nyköping, 1973. Stor 8:o. 248 s. Illustrerad. Häftad. Omslagen lätt gulnade, det främre med veck i nedre hörnet. (Sörmländska handlingar 30)   –  :  Kärnbo och Mariefred. Kultur, vegetation, flora. [ref 39338]    140:-     Södermanlands hembygds- och museiförbund, Nyköping, 1973. Stor 8:o. 248 s. Illustrerad. Häftad. Fint ex.
   Dedikation på smutstitelbladet: "Till Wolfram och Marianne med hjärtlig hälsning från tillgivne vännen Carl-Johan".   –  :  Taxinge socken. Kultur, vegetation, flora. [ref 39804]    90:-     Södermanlands hembygds- och museiförbund, Nyköping, 1970. Stor 8:o. 93 s. Illustrerad. Häftad. Fint ex. (Sörmländska handlingar 27)   –  :  Taxinge socken. Kultur, vegetation, flora. [ref 43195]    120:-     Södermanlands hembygds- och museiförbund, Nyköping, 1970. Stor 8:o. 93 s. Illustrerad. Häftad. Fint ex. (Sörmländska handlingar 27)
   Dedikation på smutstitelbladet: "Docent Wolfram Kock med hjärtlig hälsning från tillgivne vännen förf.". Cnattingius, Bengt (utg.):  Meddelanden från Östergötlands Fornminnes- och Museiförening 1933-1934. [ref 57871]    300:-     Östgöta Correspondentens boktryckeri, Linköping, 1934. Stor 8:o. 262, (2), 5, (1) s. Illustrerad. Häftad. Lätt snedläst, bakre omslag med hörnveck.
   Innehåller en lång artikel av Heribert Seitz: Cederbergs glasbruk och dess tillverkningar 1781-1838 illustrerad med fotografier. Sid 67-142. Crælius, Frantz D.:  Beskrifning öfver Säfs socken i Westerdalarne och Stora Kopparbergs län. [ref 3419]    110:-     Rediviva 1975. Liten 8:o. 66 s. + utvikbar tabell. Faksimilupplaga av originalet som utgavs 1830. Häftad. Fint ocirkulerat ex. (Suecica rediviva 56)
Se bild på boken [Dahlberg (Dahlbergh), Erik]:  Beskrifning öfver städer, egendomar, minnesmärken, m. m. upptagne uti E. Dahlbergs Suecia antiqua & hodierna. [Texten utgifven af C.F. Lindström]. Sammanbunden med: Fischer, Abraham: Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herre-gårdar uti Skåne, som i fordna tider hafva till större delen varit befästa med vallar, vattugrafvar och vindbryggor, och blifvit år 1860 aftagne, ritade och samlade af ingenieur-capitain Burman, men nu till det allmännas tjenst, förnyade och med kongl. maj:ts allernådigste privilegie på trycket utgifne är 1756. [ref 15693]    300:-     P. Ad. Huldbergs Bokhandel, Bazaren å Norrbro, Stockholm, 1856. Tvärfolio. (4), 92: + (2), 14 s. Förlagets skinnryggsband med rikt guldornerad rygg, blindpressade pärmar och titel i guld på främre pärmen. Ryggen något nött, rygghuvudet fransigt och med revor (ca 15 mm) i båda falsarna, ryggfoten fransig och med litet riss, pärmarna lätt skavda. Första titelbladet med diverse veck och ett långsmalt hörn bortklippt upptill, försättsbladet och de första textbladen med lätta veck, inlagan något åldersfläckad och genomgående med en fuktrand i nedre marginalen.
   Två arbeten sammanbundna i ett band. OBS detta är endast text inga planscher. Dahlberg, Folke:  Göta kanal. [ref 53130]    160:-     Wahlström & Widstrand 1954. 173, (1) s. Illustrerad med teckningar av författaren. Originalupplaga. Förlagets klotryggsband med bägge omslagen medbundna. Lätt snedläst, i övrigt gott skick. Dahlén, Rikard:  Järvakilen från luften. En fotografisk resa med naturbilder och detaljrika flygbilder från låg höjd. [ref 89672]    140:-     LCProbild, Sundbyberg, 2010. Tvär 4:o. 64 s. Helt igenom illustrerad med färgfotografier av Can Burcin Sahin och Serkan Günes. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
Se bild på boken Dahlgren, Lotten:  Björneborg i helg och söcken. En ny bok om Nordenfeldtarna. [ref 77727]    250:-     Wahlström & Widstrand 1924. X, 347, (4) s. + 1 frontespis. Illustrerad i texten. Trevligt, grönt halvfranskt band (Hedberg) med röd ryggtiteletikett, marmorerade pärmpapper, rikt guldornerad rygg och marmorerade snitt. Båda omslagen medbundna. Ryggen något blekt, i övrigt gott skick. Exlibris.   –  :  Marie Charlottes dagbok. Bilder från en värmländsk småstad tecknade av Lotten Dahlgren. [ref 53638]    250:-     Wahlström & Widstrand 1931. 203 s. + 8 planscher. Trevligt, grönt halvfranskt band (Hedberg) med röd ryggtiteletikett, marmorerade pärmpapper, rikt guldornerad rygg och marmorerade snitt. Båda omslagen medbundna. Ryggen något blekt. Exlibris.   –  :  Ransäter. Värmländska släktminnen från adertonhundratalets förra hälft upptecknade af Lotten Dahlgren. [ref 34227]    250:-     Wahlström & Widstrand 1905. Liten 8:o. XV, (1 blank), 318 s. + 1 frontespis + 1 utvikbar notplansch. Illustrerad i texten. 2:a upplagan. Trevligt, grönt halvfranskt band (Hedberg) med röd ryggtiteletikett, marmorerade pärmpapper och rikt guldornerad rygg. Främre omslag medbundet. Ryggen något blekt, pärmhörnen obetydligt stötta. Gåvotillskrift på fria försättsbladet. Exlibris. Ett fint ex på det hela taget.   –  :  Ur Ransäters familjearkiv. Dagboks- och brefutdrag. [ref 53639]    250:-     Wahlström & Widstrand 1907. Liten 8:o. (8), 204 s. + 6 planscher. 2:a upplagan. Trevligt, grönt halvfranskt band (Hedberg) med röd ryggtiteletikett, marmorerade pärmpapper, rikt guldornerad rygg och marmorerade snitt. Främre omslag medbundet. Ryggen något blekt. Gåvotillskrift på blankt blad. Exlibris. Dahlgren, Lotten (utg.):  En svensk herrgårdssläkt. Familjepapper ur Baldersnäs arkiv. Under medverkan af Maria Wærn sammanförda och utgifna af Lotten Dahlgren. [ref 77729]    250:-     Norstedts 1910. (6), IV, 5-356, (2) s. + 1 frontespis + 1 dubbelsidig släkttavla. Karta och illustrationer i texten. 2:a upplagan. Trevligt, grönt halvfranskt band (Hedberg) med röd ryggtiteletikett, marmorerade pärmpapper, rikt guldornerad rygg och marmorerade snitt. Främre omslag medbundet. Ryggen samt främre pärmen ojämnt blekt. Namnteckning på det medbundna omslaget. Exlibris.   –  :  Norrländska släktprofiler. Episoder och minnen hämtade ur Fredrika och Per Erik Svedboms bref och familjepapper. 1-2. [ref 30676]    250:-     Wahlström & Widstrand 1911. X, (2), 379 + VII, (1), 280 s. + 3 planscher samt illustrationer i texten. Förlagets dekorerade klotband med marmorerade snitt och främre omslagen medbundna. Försättsbladet saknas i del 2, namnteckning och datering på försättsbladet i del 1 samt delvis raderad tillskrift i del 2, i övrigt mycket bra skick.
   2 volymer.
Se bild på boken Dahlman, Paul R. - Erixon, Sigurd - Platin, Gustaf - Skiöld, Nils-Gustaf (red.):  Kulör i träff. Minnesskrift utgiven vid invigningen av Färgargården i Norrköping lördagen den 20 maj 1939 av Svenska Färgeritekniska Riksförbundets Museinämnd. [ref 13220]    125:-     Nordisk Rotogravyr 1939. 137 s. + 52 planschsidor med fotografier och faksimil samt skisser och planritningar i texten. Häftad. Ryggen med smärre veck, i övrigt gott skick. Dahlquist, Sixten:  Jord, vatten och människor i Vreta socken. En inblick i det ekonomiska livets historia därstädes. [ref 66520]    110:-     [Författaren, Linköping], 1973. Kvadratisk 8:o. 103 s. Sparsamt fotoillustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Lång tillskrift på försättsbladet, visserligen i blyerts, men med lite hårt tryck, annars ett fint ex. Dal, Nils Hufwedsson:  Boerosia, urbs, per Regna Septemtrionis, mercatura nobilis. Then uti the Nordiska Riken, för sin köp-handel, wälbekante Boeråås stad. [ref 52716]    90:-     Borås museum, [1971]. Liten 8:o. 125, (2) s. + 2 utvikbara planscher. Nytryck i 4.000 exemplar av 1719 års utgåva. Marmorerat originalpappband. Fint ex.
   Utgiven till Borås stads 350-årsjubileum 1972. Eilert, Eric (utg.):  Hundra år i Huskvarna. Gamla dagböcker berättar. Sammanställda och kommenterade av Eric Eilert. [ref 19910]    100:-     Utgivaren, Huskvarna, 1952. 191 s. + 32 planschsidor med illustrationer. Tryckt i 2.500 ex. Förlagets mjuka, dekorerade pappband. Ryggen hårt blekt och med ett litet stötmärke nedtill, pärmarna blekta längs kanterna och den främre med en liten fläck. Samtida tillskrift på fria försättsbladet.
Se bild på boken Ejdestam, Julius (huvudred.):  Sveriges bebyggelse. Statistisk-topografisk beskrivning över Sveriges städer och landsbygd. Landsbygden. Uppsala län. Del IV. Balingsta, Biskopskulla, Börje, Dalby, Danmarks, Fittja, Fröslunda, Funbo, Giresta, Gryta, Hagby, Hjälsta, Holms, Jumkils, Järlåsa, Kulla, Långtora, Läby, Nysätra, Ramsta, Skogs-Tibble, Uppsala-Näs, Vänge, Västeråkers och Ålands socknar samt Helga Trefaldighets församling av Uppsala stad. [ref 24239]    1000:-     Bokförlaget Hermes 1949. Liten 4:o. 783 s. Mycket rikt fotoillustrerad. Förlagets dekorerade halvfranska band med övre guldsnitt. Subskriptionsblad med bokens ägare. Fint ex. Ekstedt, Olle - Åkerman, Petter:  Sällsamheter i Småland. 1-4. Del 1: Värend. Del 2: Nordöstra delen. Del 3: Småländska höglandet. Del 4: Kalmarbygden. [ref 42735]    425:-     Rabén & Sjögren 1987-1992. 330, (4) + 347, (1) + 326 + 285 s. Rikt illustrerade med fotografier, kartor och teckningar. Förlagets dekorerade pappband. Lite blekta ryggar annars fina Komplett i 4 volymer.
Se bild på boken Elenius, Lars:  Den barnlösa byn. Bland ungkarlar, änkor och annat folk i Vettasjärvi. [ref 7532]    200:-     Glesbygdsverket, Östersund, 1995. 4:o. 248 s. Rikt fotoillustrerad av Anders Alm. Förlagsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget med ett par obetydliga riss och veck. Elg, Margareta (red.):  Värmland. Svenska Turistföreningens årsskrift 1985. [ref 61314]    90:-     Svenska Turistföreningen 1985. 314 s. Rikt illustrerad i färg och svartvitt. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
   STF 1985. Elmqvist, Bertil (red.):  Asarum. En sockenbok utgiven av Asarums Kulturvårdsnämnd och Asarums Sparbank. [ref 2125]    250:-     Ragnar Lagerblads Boktryckeri, Karlshamn, 1965. Stor 8:o. 410, (1) s. Rikt illustrerad. Originalhalvklotband med linneöverdragna pärmar och med Asarums socken- och kommunvapen avbildat på främre pärmen. En aning snedläst, i övrigt ett fint ex. Engström, J.:  Resa genom Norrland och Lappland till Sulitelma och Gellivare år 1834. Del 1-2 i 1 volym. [ref 34514]    1100:-     H.G. Nordström, Stockholm, 1834. Liten 8:o. (2) 148 + (2) 152, (4) s. Första upplagan. Något senare, privatbundet halvfranskt band med ryggdekor och färgat snitt. Ryggen lätt skavd. Gammal namnteckning på båda titelbladen och båda bladen något åldersfläckade. Exlibris på främre pärmens insida.
Se bild på boken Engström, Jon:  Resa genom Norrland och Lappland till Sulitelma och Gellivare år 1834. Del 1-2 i 1 volym. [ref 87386]    110:-     Luleå Bokförlag 1975. Liten 8:o. (2) (IV) 146 + (2) 152, (1) s. ett porträtt & en plansch. Faksimilupplaga av den första upplagan från 1834. Häftad. Lätt stött, annars fin. Namnteckning på försättsbladet.
   Med ett nyskrivet förord om "Trädoktorn" Jon Engström. Ericsson, Christer:  "Vi är alla delar av samma familj". Patronen, makten och folket vid Nyby bruk 1880-1940. [ref 58749]    140:-     Carlssons 1997. 267 s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Pärmarna en aning solkade, i övrigt ett fint ex. Ericsson, Eric:  Stora Nyckelviken. En kort historia ur skilda källor. [ref 60948]    90:-     Nacka stads hembygdsmuseum, Nacka, 1958. 39, (1) s. (varav 16 s. annonser). Illustrerad. Häftad. Omslagen med lätta bruksspår. Erikson, Bo Gustaf:  Denna härliga insjö. En lättsinnig krönika om mälargods vid Uppsala och Västerås. [ref 8647]    110:-     Bonniers 1967. 165, (1) s. + 8 planschsidor. Illustrerad i texten med teckningar av Martin Lamm. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslaget med ett par riss och små veck i övre kanten. Eriksson, E.W.:  Enköpings kyrka jämte dess präster, klockare och organister samt berättelse om stadens kloster och hospital från äldre till närvarande tid. [ref 12285]    120:-     Bonniers 1903. Liten 8:o. 108 s. Illustrerad. Privatbundet halvklotband. Genomgående stukning i övre hörnet (både pärmar och inlaga). Försättsbladet skadat intill falsen, ett par rader i texten understrukna med bläck. Erixon, Sigurd:  Byar, gårdar och hus under Bjärka-Säby. Redigerad och kommenterad av Göran Rosander. [ref 5408]    90:-     Nordiska museet, Stockholm, 1984. Stor 8:o. 170 s. Med 93 illustrationer (fotografier och skisser). Häftad. Omslagen med lätta bruksspår samt något blekt rygg med svagt veck. Fyra blad med vikt hörn.
Se bild på boken   –  :  Strövtåg i svenska bygder. [ref 40455]    250:-     John Kroon, Malmö, 1941. 4:o. 321, (2) s. Med 277 fotografier. Förlagets dekorerade linneband. Två sidor i början med en svag fläck i nedre marginalen, annars ett fint ex. Erixon, Sigurd - Ljung, Sven (utg.):  Sveriges byordningar. Volym II: 1. Byordningar från Skåne: V. Göinge härad. [ref 25248]    150:-     Stockholm 1955. Stor 8:o. 392 s. Häftad. Ryggfoten samt omslagen med smärre veck längs kanterna och ett par riss, annars ett fint ouppskuret ex. (Samfundet för svensk folklivsforskning. Etnologiska källskrifter. Ny serie nr 1) Erlandsson, Theodor:  Gotländska kulturbilder. Kulturhistoriska museets i Bunge samlingar. [ref 17011]    175:-     Nordisk Rotogravyr 1947. Liten 4:o. 124, (7, ritningar) s. + 24 planschblad med fotografier av Iwar Andersson. Teckningar i texten av David Ahlqvist. 1:a upplagan. Förlagets linneband med skyddsomslag. Omslaget tämligen hårt nött, lätt naggat och med någon enstaka lagad reva, själva boken är i fint skick. (Ingår i serien Byggnader och minnesmärken) Ersdotter, Jobs Anna (utg.):  Yttermo by. En bybeskrivning. [ref 49858]    120:-     Yttermo bycirkel, Leksand, 1988. Stor 8:o. 123, (5) s. + löst bifogad karta. Illustrerad med fotografier och kartor i texten. Häftad. Gott skick. Eskeröd, Albert:  Skånes kust. [ref 38012]    110:-     LT:s förlag 1960. Stor 8:o. 222, (2) s. Rikt illustrerad med teckningar av författaren. 1:a upplagan. Häftad. Något sned och lite mörktonad rygg, omslagen med små bruksspår. Fahlbeck, Anders:  Mögsjö dagbok. Verskrönika från Mögsjön, Kalhyttan, Filipstad och Ransäter åren 1793-94. Inledning och kommentar av Ernst-Folke Lindberg. [ref 29743]    175:-     Nordiska museet, Stockholm, 1963. 4:o. 209 s. Illustrerad. Häftad. Fint ouppskuret exemplar. (Nordiska museets Handlingar 60) Falck, Waldemar:  Visbys stadsmur. [ref 81258]    120:-     Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 1994. Stor 8:o. 95 s. Genomgående illustrerad, huvudsakligen i färg. Förlagets dekorerade pappband. Namnteckning på smutstitelbladet, annars ett fint ex. Feldt, Kjell-Olof - Otter, Birgitta von:  Vår bästa tid är i fjällen. [ref 76547]    165:-     Norstedts 1993. Stor 8:o. 190, (2) s. Rikt fotoillustrerad i färg. Kartor. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med en liten lagad reva, annars ett fint ex.
   Lång dedikation på försättsbladet från Birgitta von Otter.
Se bild på boken Ferenius, Jonas - Nordström, Alf - Nohrenius, Kerstin - Berglund, Kristina:  Täby - stan på landet. [ref 57404]    200:-     LiberFörlag 1985. Stor 8:o. 191, (1) s. Rikt illustrerad med foton och skisser samt kartor på insidan av främre och bakre pärmen. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
   Omslag av Björn Gidstam. - Exemplaret är signerat av samtliga författare. Fernow, Erik:  Beskrifning öfver Värmland, afdelad i sex tidehvarf: Tvänne under hedendomen och lika många under påfvedömet och lutherska tiden; jemte en kort inledning om landets läge, namn, vattendrag, bergsträckningar, skogar m.m. Ny upplaga utgifven av komminister H. O. Norstedt. [ref 84002]    450:-     Forssells Boktryckeri, Karlstad, 1898. 570 s. Ny upplaga. Utgifven af Komminister H.O. Norstedt. Privatbundet halvfranskt band med marmorerade pärmpapper, rödtintade snitt samt sparsamt guldornerad rygg med fyra upphöjda bind. Ryggen tämligen kraftigt blekt, inlagan med ett fåtal diskreta markeringar i blyerts. Tidigare justitieministern Lennart Geijers namnteckning på fria försättsbladet. Filén, Thure:  Boken om Säby. [ref 4492]    200:-     [Drätselkontoret], Tranås, 1951. Stor 8:o. 342, (2) s. Rikt illustrerad. Häftad. Något sned och mörktonad rygg utan titel, rygghuvud och -fot lätt stötta, reva nedtill i främre falsen. Omslag och rygg något solkade.   –  :  En bok om Ydre. [ref 19047]    200:-     [Ydre Hembygdsförening, Forsnäs], 1950. Stor 8:o. 158, (1) s. Privatbundet halvklotband med marmorerade pärmpapper och ryggtitel präglad i guld samt främre omslag medbundet. Fint ex. Fischer, Jöran:  Länsmannens päls och andra berättelser från Östra och Medelsta härad i Blekinge 1820-30. [ref 26572]    100:-     Atlantis 1986. 179, (1) s. Originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.   –  :  Majoren Anckarloo och hans pengar och andra berättelser från Östra och Medelsta härad i Blekinge 1820-1840. [ref 55277]    90:-     Atlantis 1990. 150 s. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget lätt naggat vid rygghuvudet, annars ett fint ex. Fischerström, Johan:  Utkast til beskrifning om Mälaren. Af Joh. Fischerström. [ref 16919]    2000:-     J.C. Holmberg, Stockholm, 1785. Liten 8:o. (4), 449, (18) s. 1:a upplagan. Senare halvfranskt band (sent 1800-tal?) med sparsamt guldornerad rygg och sprängda snitt. Blekt rygg, främre innerfalsen loss, den bakre delvis öppen, annars ett ganska så fint ex. Trevligt exlibris Josef Sachs. Fjellsson, Sigvard - Hansson, Göran:  Rörö. Bland lotsar och vadfiskare. [ref 82993]    150:-     Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla, 2006. Tvär 4:o. 97, (1) s. Rikt illustrerad med fotografier och reproduktioner, delvis i färg. Häftad. Fint ex. (Träbiten 134)   –  :  Storsjöfisket. En fråga om överlevnad. [ref 82994]    150:-     Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla, 2007. Tvär 4:o. 105, (1) s. Rikt illustrerad med fotografier, kartor och reproduktioner, delvis i färg. Häftad. Fint ex. (Träbiten 138) Flodström, I. (utg.):  Naturförhållandena i Sverige. En naturhistorisk skildring. Under medverkan av ett flertal fackmän utarbetad och utgiven. [ref 1949]    120:-     Uppsala & Stockholm 1918. Stor 8:o. VIII, 218 s. Rikt illustrerad med foton, kartor och tabeller. Häftad. Något kantstött. Forsell, Carl af:  Statistik öfver Sverige, grundad på offentliga handlingar. [ref 39423]    100:-     Rediviva 1978. (8), XVI, 336 s. Illustrerad med tabeller. Faksimilutgåva av Andra upplagan, tillökt och förbättrad (1833). Förlagets dekorerade pappband. (Suecica rediviva 73)
Se bild på boken Forssell, Arne:  Kaggeholm. Bilder ur ett herresätes historia. [ref 22633]    225:-     [Grönbergs advokatbyrå], Stockholm, 1939. Liten 4:o. 202 s. + 6 planschblad (vissa i färg). Förlagets dekorerade linneband. Ryggen något blekt, pärmarna med ett fåtal lätta fläckar.
   Tryckt i begränsad upplaga. Ej till försäljning i bokhandeln. Forsslund, Karl-Erik:  Med Dalälven från källorna till havet. Del 3: Söder-Dalälven. Bok 5: Enviken och Svartnäs. [ref 27446]    300:-     Åhlén & Åkerlund 1929. 4:o. 230 s. Rikt fotoillustrerad i svartvitt, 3 färgplanscher samt ett flertal notexempel. Häftad. Pärmarna svagt gulnade med ett fåtal smärre riss och veck längs kanterna. Tillskrift på smutstitelbladet, blyertsskisser på eftersättsbladet.   –  :  Med Dalälven från källorna till havet. Del III: Södra Dalarna. Bok 5: Falu gruva och Stora Kopparbergs bergslag. [ref 27450]    450:-     Åhlén & Åkerlund 1936. 4:o. 312 s. Rikt fotoillustrerad i svartvitt, 2 färgplanscher samt ett par notexempel. Häftad. Ouppskuren. Omslagen med antal smärre riss och veck, centimeterlånga revor vid ryggfot och bakre pärmen. Forsslund, Karl-Herman - Curry-Lindahl, Kai (red.):  Natur i Dalarna. [ref 30016]    200:-     Bokförlaget Svensk Natur, Stockholm, 1949. 4:o. 336 s. Rikt illustrerad. Förlagets halvklotband. Mycket bra ex. Forsåker, Anna -Lena:  Åremålet. Upptecknat 1986-1996. Jämtska-svenska. Svenska-jämtska. [ref 82462]    150:-     Åre Sockens Hembygdsförening 1999. Stor 8:o. 212 s. Illustrerad med porträtt. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Axplock ur Åre sockens historia 1) Fries, Carl:  Skogsland och fjäll. [ref 37699]    100:-     Wahlström & Widstrand 1967. Stor 8:o. 320, (1) s. Rikt illustrerad med fotografier (vissa i färg) och teckningar (de flesta av Eric Palmquist). 1:a upplagan. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget lätt naggat och något ojämnt gulnat på baksidan. (Carl Fries' Sverigeböcker)   –  :  Svensk natur från hav till fjäll. 1-2. [ref 41094]    200:-     Svenska Bokförlaget / Bonniers 1950-1952. (8), 433, (1) + (6), 397, (1) s. Illustrerade med fotografier samt rikligt med teckningar av Eric Palmquist. Kartor. Förlagets dekorerade halvklotband med något naggade skyddsomslag. 2 volymer. Gehlin, Åke - Gustavsson, Leif:  Från Båstad till Strömstad. Västerhavshamnar i fågelperspektiv. Navigation - Kust- och skärgårdshistoria - Service - Sevärdheter. [ref 89520]    220:-     Teknografiska institutet, Solna, 1991. Tvär 4:o. 96 s. Rikt fotoillustrerad med småbåtshamnar sedda från luften. Förlagets dekorerade pappband. Rygghuvud och -fot lätt stötta, annars fint ex. (Tekno's skärgårdsserie 4)
Se bild på boken Generalstabens litografiska anstalt (utg.):  Karta över Öland. [ref 84798]    95:-     Generalstabens litografiska anstalt, Stockholm 1953. 1 s. Utvikbar karta i färg i skala 1:200000. Ny utgåva. Klammerhäftad. Omslagen gulnade, ryggen med lättare skrapmärken. Georgii, Carolo Fred.:  Dissertatio de prædio et paroecia Ængsön. Resp. Gustavus Flygare. [ref 12762]    275:-     Upsaliæ 1766-1767. Normal 8:o resp. liten 8:o. (4), 15, (1 blank) + (2), 17-26 s. Tagna ur band. Del 1 med hundöron i övre hörnet. Del 2 skuren, något fläckad, första och sista bladet nedskuret i övre marginalen (pagineringen saknas men ingen textförlust i övrigt). Små anteckningar i bläck på båda titelbladen. Gidstam, Björn:  Öland. Sommarvandringar. [ref 77192]    125:-     Norstedts 1975. Liten 8:o. 207, (1) s. Illustrerad med teckningar av författaren. 2:a tryckningen. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslaget med lätta bruksspår samt med två lagade revor på baksidan. Gillberg, Carl Gustaf:  Från Mälaren till Härjedalen. Måleriska utsikter tecknade efter naturen. Ursprungligen publicerade av J.W. Schmidt: Reise durch einige schwedische Provinzen, Hamburg 1801. Ånyo utgivna med utdrag af Schmidt's text i bearbetning och översättning samt med inledning av Wilhelm Odelberg. [ref 15153]    120:-     Rediviva 1976. Tvär 4:o. (36) s. + 14 planschblad. Planschbladen i faksimil. Förlagets dekorerade klotryggsband. Främre pärmen buktar lätt utåt, rygghuvudet lätt stukat, annars fint skick. (Suecica Rediviva 55) Gillberg, Joh. Lorents:  Historisk, oeconomisk och geographisk beskrifning öfwer Malmö hus lähn uti hertigdömmet Skåne. [ref 86909]    350:-     Walter Ekstrand bokförlag, Lund, 1980. Liten 8:o. (18), 283, (23) s. + utvikbar karta och 1 löst blad med typografiska förklaringar. Facsimileupplaga av upplagan från1765 med en inledning om Joh. Lor. Gillberg och hans båda böcker av Åke Werdenfels. Förlagets skinnryggsband med skyddsomslag. Fint ex.
Se bild på boken Gillsäter, Sven - Malmberg, Sigvard:  Öland. Nattviol och näktergal. Under medverkan av Bertil Palm, Staffan Björck, Bertil Kullenberg, Ejvind Rosén, L. Anders Nilsson, Ulf Svedberg. [ref 50669]    150:-     Trevi [1983]. Stor 8:o. 187, (2) s. Rikt fotoillustrerad i färg. [2:a, helt omarbetade upplagan], 2:a tryckningen [något kompletterad och rättad]. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslaget med obetydliga bruksspår. Goes, Damião de:  Tvenne skrifter af den portugisiska riddaren Damianus à Goes: Veklagan öfver det lappska folkets nöd och Lapplands beskrifning i latinsk text nu för första gången öfverflyttad till svenska genom Gösta Thörnell. Jämte en inledning ... af E.W. Dahlgren. [ref 46141]    400:-     Föreningen för Bokhandtverk, Stockholm, 1915. 12:o. 99, (2) s. + graverat extra titelblad + frontespis (graverat porträtt ). Gulddekorerat originalpergamentband komponerat av Gustaf Hedberg. Fint ex. Granberg, Peter Adolf:  Staden Göteborgs historia och beskrifning. Af P.A. Granberg. 1-2 i 1 volym. [ref 39296]    1500:-     Elméns och Granbergs Tryckeri, Stockholm, 1814-1815. (8), 279, (6), 272, (24) s. + extra graverat titelblad + utvikbar tabell + 2 utvikbara graverade kartor. Ganska slitet samtida halvfranskt band. Kartorna med några revor samt tabellen i trasor men komplett. Ett par sidor med fint lagade revor.
   Bilden del av en av de graverade kartorna.
Se bild på boken Grant, Gunnar - Westerdahl, Elisabeth (red.):  Kärrbo. En liten socken i stora drag. [ref 87305]    225:-     Carlssons 2014. Stor 8:o. 256 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. För- och eftersättsblad illustrerade med gamla kartor. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. [Grundel, Gunnar]:  Kristinehamns-profiler. Av Gege. [1.] (mer utkommet). [ref 24310]    90:-     Kristinehamn, Grundels Boktryckeri, 1970. Liten 8:o. 96 s. Illustrerad med porträtt. Häftad. Obetydlig ryggskada nedtill.
   Tre delar utkom, här endast del 1. Gullers, K.W. - Strandell, Birger:  Linnés Sverige. [ref 25861]    120:-     Gullers International 1977. 4:o. (96) s. Rikt fotoillustrerad i färg. Förlagets dekorerade pappband. Mycket bra skick. Gullers, K.W. (foto) - Ehrenmark, Torsten (text):  Sveriges ansikte. [ref 42045]    100:-     Gullersproduktion AB 1976. Stor 4:o. 107, (1) s. Rikt fotoillustrerad i färg och svartvitt av K.W. och Peter Gullers, Björn Enström, Kary Lash, Ove Ahlström m.fl. 4:e upplagan. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. Gullers, K.W. (foto) - Linklater, Eric (text):  Gullers Sverige. Bildurval: Stieg Trenter. Bildtexter: K.W. Gullers. Biträdande fotograf: Peter Gullers. [ref 17666]    175:-     Gebers / Gullersproduktion, Stockholm, [1964]. Stor 4:o. (24) s. text + 96 planschsidor med fotografier i färg och svartvitt. Förlagets konstläderband med skyddsomslaget. Omslaget med ett mindre antal riss och några små lagade revor, nedre kanten på framsidan med några små, närmast obetydliga pappersförluster, baksidan lätt skamfilad. Gustafson, Carina:  Kulturmiljöer i Mora kommun. [ref 83859]    175:-     Mora Kommun / Dalarnas Museum, Mora, 1991. 4:o. 231 s. Rikt illustrerad med fotografier och kartor. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Dalarnas museums serie av rapporter 20) Gustafson, Stig - Ersgård, Lars - Syse, Bent - Ehn, Ola:  Politiska knuten. Gammal Uppsalamiljö i ny skepnad. Förord av Dick Fock. [ref 52616]    100:-     Uppsala läns stadshypoteksförening 1983. Stor 8:o. 55, (1) s. + 3 utvikbara färgplanscher. Illustrerat originalpappband.
   Omslagsteckning av Dick Fock. Gustafsson, Lars, j:r:  Järfällaboken. Utgiven av Järfälla kommunalfullmäktige. [ref 22555]    200:-     Kommunen, Järfälla, 1957. 846 s. Illustrerad. Förlagets linneband. Ryggtitelfältet med ett litet skrapmärke, annars fint skick. Gustafsson, Lars, j:r - Dahlström, Bengt - Carlson, Bertil - Nordin, Stefan (red.kommitté):  Järfällaboken II. Del 1-2. Utgiven av Järfälla kommun. [ref 22556]    400:-     Järfälla 1986. Stor 8:o. 372 + 373-1048 s. Rikt illustrerad. Förlagets linneband med skyddsomslag. Omslagen med några små veck längs kanterna. Prydlig tillskrift med silverpenna på försättsbladet i del 1.
   2 volymer. Guvå, Lars, m.fl.:  Västernorrland med Höga kusten. [ref 70877]    90:-     Höga Kusten Förlag, Stockholm, 1976. Tvär 8:o. 207, (1) s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagets dekorerade pappband. Främre falsen med reva upptill. Gästrikland:  Ett bildverk. Text och bildtexter: Olle Källström, Erik Wickberg och Richard Holmström. Foto: Erik Liljeroth. [ref 12645]    300:-     Allhem, Malmö, 1973. 455, (1) s. Rikt illustrerad. Originalupplaga. Tryckt i 10.000 ex. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Fint ex. (Allhems landskapsböcker)
Se bild på boken Göth, J.A.:  Bergbackafolket. Folklivsskildringar från åren 1850-1880. [ref 75628]    300:-     Oskar Eklunds Förlag, Stockholm, 1929. 186 s. Privatbundet vackert halvfranskt band med marmorerat snitt samt fint marmorerade för- och eftersättsblad och pärmpapper (Gust. Hedberg). Bägge omslagen medbundna. Tillskrift på smutstitelbladet. Fint ex. Exlibris. Hadenius, Stig - Nilsson, Torbjörn - Åselius, Gunnar:  Guide till Sveriges historia. [ref 76612]    125:-     Kunskapsförlaget/Norstedts 1999. Stor 8:o. 527, (1) s. Rikt illustrerad, mestadels i färg. Ny utgåva. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. Hagberg, Knut:  Vägar i Västergötland. [ref 48804]    90:-     Wahlström & Widstrand 1957. 153 s. + 14 planschsidor. Häftad. Omslagen lätt kantstötta och med ett par smärre veck. Ouppskuren.
   Omslag efter teckning av Eigil Schwab. Hagen, Ellen:  Livet på Gefleborg under furstar, hövdingar, fruar i 350 år. [ref 26016]    175:-     Steinsviks Bokförlag AB, Stockholm, 1955. 4:o. 229, (3) s. Rikt illustrerad med porträtt. Förlagets dekorerade halvfranska band med övre guldsnitt. Något nött band, pärmarna lite skeva. Exlibris. Haglund, Bertil:  Från kust till kalfjäll. Bilder från Västerbottens natur och fågelliv. [ref 15119]    125:-     Hökerbergs 1937. Stor 8:o. 198, (2) s. Med 117 bilder efter fotografier tagna av Bertil Haglund och Bengt Lundgren. Förlagets halvklotband. Båda omslagen medbundna. Hahr, August:  Västerås domkyrka. Beskrivning och byggnadshistoria. [ref 49322]    250:-     Ivar Wennbergs Bokhandel, Västerås, 1923. Liten 4:o. (10), 136 s. Med 81 illustrationer. Tryckt i en numrerade upplaga om 500 exemplar varav detta är nr 178. Häftad. Omslagskanterna lätt naggade. Hall, Bo G.:  Ångbåtarnas Ådalen. [En krönika över passagerartrafiken på Ångermanälven]. [ref 50037]    135:-     CEWE-Förlaget, Bjästa, 1983. Tvär 8:o. 220 s. Rikt illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Pärmarna buktar något utåt, omslaget med smärre veck och lagade revor, framsidan med lite bläckkludd, baksidan med en pappersförlust (2,5 x 8 cm) i nedre kanten. Ingen textförlust men en liten bildförlust. Försättsbladet med ett par små smutsstänk, yttre snittet med en liten fläck. Halland:  Ett bildverk under redaktion av Albert Olsson och S. Artur Svensson. Foto: Erik Liljeroth. Text: Albert Olsson. Med inledning av H. K. H. Hertigen av Halland. [ref 18172]    250:-     Allhem, Malmö, 1953. 4:o. 268, (1) s. Rikt illustrerad. 1:a upplagan. Tryckt i 8.000 ex. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Omslaget mycket lätt naggat i övre kanten annars fin. (Allhems landskapsböcker)
   Boken lite större än vad bilden visar.
Se bild på boken Hallbäck, Sven Axel:  Bryggerinäringen i Vänersborg 1642-1962. Minnesskrift utgiven av Vänersborgs Bryggeri. [ref 77439]    140:-     [Pripp-Bryggerierna AB], Göteborg, 1964. Stor 8:o. 102, (1) s. Rikt illustrerad i färg och svartvitt. Häftad. Främre omslag samt smutstitelblad med veck, i övrigt gott skick.   –  :  Vänerns stränder. Utblickar. [ref 54426]    100:-     LiberFörlag 1982. Stor 8:o. 162, (1) s. Teckningar av John Ahlgren. 2:a upplagan. Förlagets dekorerade pappband. Märke efter borttagen etikett på försättsbladet. Hallerdt, Björn (red.):  Dalarnas hembygsbok. 1957. Årsbok utgiven av Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund. [ref 84668]    100:-     Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund, Falun, 1957. 240, (1) s. Fotoillustrerad. Förlagets dekorerade klotryggsband. Pärmhörnen med lättare stötmärken, i övrigt ett fint ex.
   Med bidrag av bland andra Anna-Maja Nylén och Gerda Boëthius. Hallman, Lars:  Det gamla och nya Strengnäs. [ref 8905]    150:-     Rediviva 1971. (8), (4), 161, (2) s. Faksimil av originalupplagan från 1853 tryckt i 500 numrerade exemplar, varav detta är nummer 433. Förlagets dekorerade pappband med transparent skyddsomslag. Lite blekt rygg annars fin. (Suecica rediviva 20) Hallström, Gunnar:  Mälaröarnas historia - en bok om forntid och medeltid. [ref 50238]    150:-     Bokförlaget Mälaröarnas Historia, 1969. Liten 4:o. 150 s. + 16 kartblad. Rikt illustrerad med fotografier i texten. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.   –  :  Samhällshistoria från Mälaröarna - en bok om forntid och medeltid. [ref 35892]    125:-     Bokförlaget Mälaröarnas Historia, 1972. Liten 4:o. 158 s. Tämligen rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Något sned rygg och lätt buktande främre pärm samt tillskrift på försättsbladet, annars ett fint ex. Hammarskjöld, Dag:  Från Sarek till Haväng. [ref 28065]    100:-     Svenska Turistföreningen, Stockholm, 1962. Stor 8:o. 114, (1) s. Med tecknade vinjetter av Georg Lagerstedt. 16:e-20:e tusendet. Häftad med skyddsomslag. Skyddsomslaget lätt naggat vid ryggändarna, annars fint skick.
Se bild på boken Handell, Bernhard - Rosén, Eric:  Norrköping härs och tvärs i bild och vers. [ref 1758]    90:-     Sörlins Förlag, Norrköping, 1955. 63, (1) s. Rikt illustrerad med teckningar. Häftad. Omslagen något ojämnt gulnade, i övrigt ett fint ex. Hansson, Wilhelm:  Bohuslän genom hundra år. [ref 4351]    125:-     Zindermans 1970. 311, (3) s. Illustrerad med fotografier och reproduktioner samt teckningar av Erik Wilhelm. 1:a upplagan. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget lite nött, samt med smärre veck och ett par mindre, lagade revor.   –  :  Skärgårdstrafiken i Bohuslän under 100 år. Skeppskatalog av Dag Almén. [ref 38156]    125:-     Zindermans 1968. Tvär 8:o. 191, (1) s. Rikt illustrerad med fotografier och reproduktioner. Förlagets klotband med skyddsomslag. Mycket lätta bruksspår.
Se bild på boken Hanæus, Åke:  Sundsvall - stad i centrum. [ref 70472]    120:-     Natur och Kultur 1974. Tvär 8:o. 255, (1) s. Rikt illustrerad, bl.a. med teckningar av Olle Mattsson och linonelumsnitt av Pontus Broman. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. Hartmann, Ernst L. - von Porat, C.O. - Friberg, Algot - Johansson, Robert (red.):  Jönköpings historia. 1-4. På uppdrag af stadsfullmäktige i Jönköping utgifven af en den 27 september 1913 tillsatt kommitté. [ref 22607]    500:-     Richards Aktiebolags Förlag och Tryckeri, Jönköping, 1917-1921. Liten 4:o. XV, 463 + XIII, 327 + XVI, 491 + XV, 726, (1), 75 (register) s. + utvikbara planscher. Illustrationer i texten. Något slitna halvfranska band. Inlagorna samt banden i övrigt i bra skick. Försättsbladet till del 4 med några små bruna fläckar, tre blanka sidor i slutet försedda med inklistrade tidningsurklipp. Exlibris i samtliga fyra volymer. Hedar, Sam.:  En Sörmlandsbygd och dess inbyggare. [ref 12089]    450:-     Norstedts 1965. 4:o. 387 s. Illustrerad. Häftad. Gott skick. Till största delen ouppskuren.
   Behandlar Näshulta socken.
Se bild på boken Hedin, Sven:  På svensk mark. Resor och minnen. Redigerad av Gösta Montell. [ref 34019]    225:-     Hasse W. Tullbergs Förlag, Stockholm, 1944. 4:o. 296 s. + inklistrad rättelselapp längst bak. Rikt illustrerad. Bibliofilupplaga tryckt i 150 numrerade exemplar varav detta är nr 11 och bundet för namngiven mottagare. Förlagets vackra knallröda skinnband med ryggförgyllning och övre guldsnitt. Pärmarna har ett mindre antal små ytliga avtryck efter spetsigt föremål (några fler på främre pärmen än på den bakre), i övrigt ett fint ex. Hedlund, Tom (text) - Palme, Ulrika (bild):  På diktens vägar genom Sverige. [ref 30295]    120:-     Ordfront 1998. 287, (1) s. Rikt illustrerad, huvudsakligen i färg. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med ett par obetydliga veck, i övrigt fin.
   Paret Palme-Hedlund bjuder generöst på lustfylld information och inspiration till dem som vill göra sina egna upptäckter i det litterära Sverige. Hellberg, Knut:  Eskilstuna. En svensk märkesstad. Kloster-, slotts- och industristadens öden genom seklerna i historisk belysning. 1-2. [ref 62941]    170:-     Utgivarens förlag, Eskilstuna, 1919-1920. Stor 8:o. 200 + 414, (2) s. + 1 utvikbar panoramabild + 2 planscher. Häftade. Någon mindre reva i ytterfalsarna, lätt stukning i nedre hörnet på del 1. I övrigt ett mycket bra skick.
   2 volymer. Hellman, Bo - Schnell, Jan-Bertil - Åström, Birger (red.):  Byggnader och kulturmiljöer i Västernorrland. [ref 5436]    200:-     Länskommittén för Byggnadsvårdsåret i Västernorrlands län 1977. Liten 4:o. 407 s. Rikt illustrerad med fotografier och kartor. Förlagets dekorerade linneband med skyddsomslag. Skyddsomslaget med några smärre riss och veck samt en liten lagad reva, namnteckning på fria försättsbladet. Hellström, Aina Karin - Mörk, Karl Erik:  Örnen, bilan och stjärnorna. En bok om Vallentuna. Redaktör: Ebbe Schön. [ref 1493]    150:-     Kulturnämnden, Vallentuna, 1988. 340 s. Illustrerad med teckningar av Stig Claesson samt fotografier och kartor. Förlagets dekorerade pappband. Rygghuvudet tämligen hårt stukat, tillskrift i bläck på försättsbladet och eftersättsbladet lite buckligt. Sida 124 med märke efter gem i övre marginalen och prydliga understrykningar i blyerts. (Vallentuna kulturnämnds skriftserie nr 1) Hemberg, Eugen:  På obanade stigar. Jaktskizzer, sagor och noveller från Lappland. [ref 33962]    200:-     Bonniers 1896. 262, (1) s. Med 8 helsidesbilder efter författarens utkast. Privatbundet halvfranskt band med ryggdekor. Lätt skavt.
   Inga omslag medbundna. Henrikson, Alf:  Eriksgata 1950 och 1985. [ref 12444]    185:-     Bonniers 1986. Liten 4:o. 265, (3) s. Illustrerad med teckningar av Birger Lundquist och färgfotografier av Ove Wallin samt andra illustrationer. Ny, bearbetad utgåva. Förlagsband med skyddsomslag.   –  :  I Skåne med Linné. En resa tvåhundra år senare. [ref 20725]    135:-     Bonniers 1949. Liten 8:o. 103, (8) s. Illustrerad av Birger Lundquist. Förlagets dekorerade pappband. Tillskrift på fria försättsbladet, pärmarna (som vanligt) något skeva. Henrikson, Alf - Lundquist, Birger:  Eriksgata. [ref 56294]    250:-     Bonniers 1950. 302, (1) s. Rikt illustrerad med teckningar av Birger Lundquist. Originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband. Henrikson, Carl-Henrik - Henrikson, Mattias:  Alla dessa bilutflykter runt Stockholm. [ref 84807]    150:-     Ordalaget Bokförlag, Bromma, 2002. Stor 8:o. 159, (1) s. Genomgående illustrerad med fotografier, kartor och teckningar. 1:a upplagan. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. Henryson, Bengt:  Lovö. Strövtåg på en Mälarö. [ref 26276]    90:-     DN-förlaget, Stockholm, 1991. 88 s. Illustrerad med fotografier och teckningar. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. Hermansson, Eva-Maria - Lundgren, Maria:  Palmhuset i Göteborgs Trädgårdsförening. [ref 69701]    140:-     [Fritidsförvaltningen, Göteborgs kommun], 1986. 4:o. 86 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Omslaget tämligen hårt skavt samt med veck och lagad reva på baksidan, i övrigt är dock boken i fint skick.
   With a Summary in English. Herngren, Evert (red.):  Slott och herrgårdar i Sverige. Under medverkan av Ellen Hagen, August Hahr, Manne Hofrén, Andreas Lindblom, Martin Olsson, Bertil Waldén. [ref 38251]    150:-     Fritzes Kungl. Hovbokhandel, Stockholm, 1945. 4:o. 160 s. Genomgående illustrerad med fotografier. Förlagets dekorerade klotband. Blekt rygg, bakre pärmen ojämnt blekt och rygghuvudet lätt stukat, i övrigt fint skick. Hertzman, Fredrik:  Några bidrag till Norrköpings stads historia. Af Fr. Hertzman. [ref 31147]    1000:-     Chr. Törnequist, Norrköping, 1856. Liten 8:o. (4), 218, (1) s. Modernt svart välgjort halvklotband med förgylld ryggtitel. Båda omslagen (det främre lätt skadat och med svag stämpel på baksidan) medbundna. Ren och fin inlaga. Hildebrand, Bengt:  Främlingar ser på Sverige. Reseberättelser från 400 år. [ref 15360]    110:-     Bonniers 1962. 110, (1) s. + 16 planschsidor med illustrationer. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget något skavt med blekt rygg, lagad reva i falsningen. Hildebrand, Hans:  Wisby och dess minnesmärken. [ref 49700]    600:-     Wahlström & Widstrand 1893. Stor 4:o. 136 s. Med 8 originaletsningar samt 89 teckningar i texten av Robert Haglund. Gediget halvfranskt band med vackert marmorerade för- och eftersättsblad (Knut Boklund Bokbinderi, Stockholm). Ett häftesomslag medbundet. Rygg och pärmar något skavda, pärmarna böjda i höjdled. Planscherna har färgat av något på motstående textsida.
   Utkom ursprungligen i 8 häften 1892-1893.   –  :  Wisby och dess minnesmärken. [ref 54640]    700:-     Wahlström & Widstrand 1893. Stor 4:o. 136 s. + 8 planschblad med originaletsningar och 89 teckningar i texten av Robert Haglund. Förlagets dekorerade klotband. Rygghuvud och -fot samt hörnen något skavda, pärmarna med några små skrapmärken. Med renoverade innerfalsar och dubbla nya för- och eftersättsblad. Det ursprungliga försättsbladet är avskuret (!) och ligger löst. Diskret namnteckning på titelbladet. Inlagan något gulnad av ålder men i övrigt ren och fin.
   Verket utkom ursprungligen i häften 1892-1893. Boken större än vad bilden visar.
Se bild på boken Hildebrand, Karl-Gustaf:  Falu stads historia 1641-1687. [Del 1.]. [ref 13168]    250:-     [Uppsala], [Lundequistska bokhandeln], 1946. 4:o. (4), 864 s. + 1 utvikbara bilaga + 1 rättelselapp. + sida 865-884 (personregister i separat häfte). Häftad. Rygg och omslag med smärre bruksspår, främre falsen lagad nedtill, bakre omslag och smutstitelblad med veck, övrigt gott skick.
   Akademisk avhandling. Denna avhandling ingår som första del i det av Falu stad utgivna verket om stadens historia. - Med dedikation på smutstitelbladet. Hjelmberg, Hilding:  Katrineholm. Del 1-3 i 1 volym (mer utkommet). [ref 23183]    150:-     [Stadsarkivet], Katrineholm, 1975. 4:o. 187 s. Rikt illustrerad. 2:a upplagan. Dekorerat originalpappband. Främre omslag medbundet. Sprickor i främre ytterfalsen.
   Innehåll: Del 1: Ursprunget. Del 2: Från stig till järnväg. Del 3: Den första generationen. Hjern, Kjell:  Västkustsommar. Kamerareportage i det förgångna. [ref 49366]    120:-     Bonniers 1978. Liten 4:o. 119 s. Slösande rikt illustrerad med fotografier. Förlagsband med skyddsomslag. Omslagets baksida med två lagade revor samt lite blekt på ryggen, annars gott skick. Hjord, Bengt:  Hälsningar från Västervik. En rundtur med gamla vykort. [ref 84073]    175:-     Hultgrens bokhandel, Västervik, 1998. Liten 4:o. 127 s. Rikt illustrerad med reproduktioner av gamla vykort, delvis i färg. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. Hofberg, Herman:  Genom Sveriges bygder. Skildringar af vårt land och folk. [ref 16525]    150:-     Rediviva 1982. (13), 543 s. + 32 planschblad. Rikt illustrerad i texten. Faksimilutgåva tryckt i 999 numrerade ex efter tredje upplagan som utgavs 1896. Detta ex har nr 119. Gulddekorerat förlagsband i skinnimitation med inre denteller och helt guldsnitt. Fint ex. (Suecica rediviva 90)   –  :  Nerikes gamla minnen, sådana de ännu qvarlefva i fornlemningar, fornfynd, aflefvor af medeltidens kyrkliga konst, folklif, sånger, sägner, folkspråk, m.m. Ett bidrag till fäderneslandets fornkännedom, konst- och odlings-historia. [ref 30194]    350:-     Abr. Bohlin, Örebro, 1868. IV, 298, (2) s. Rikt illustrerad med träsnitt. Gammalt halvfranskt band med ryggdekor. Något nött rygg. Försättsblad saknas, de första och sista sidorna något åldersfläckade. Namnstämpel på titelbladet.   –  :  På rättan tingsstad. Några notiser om Tjusts häradsting och tingshus i Gamleby med bilder ur domsagans och Tjustbygdens historia. Med bidrag av Arnold Sandberg och Ingegerd Wickenberg. Utgiven av de tingshusbyggnadsskyldige i Tjusts domsaga. [ref 30580]    100:-     [Hultgrens Bokhandel], Västervik, 1960. 162, (2) s. Illustrerad. Häftad. Mycket bra skick.
Se bild på boken Hofrén, Manne - Petersson, Thorsten:  Ett stycke smålandskust – en kulturhistorisk krönika över Stranda härad. [ref 35544]    125:-     Södra Sveriges Skogsägares Förbund, Växjö, [1974]. Tvär 4:o. (86) s. Rikt illustrerad med teckningar av Åke Ivarsson. Häftad med skyddsomslag. Mycket bra ex. Hofrén, Manne (red.):  Kalmar Läns Fornminnesförening. Meddelanden XIX. [ref 72304]    100:-     Kalmar 1931. (12) s. annonser, (4), 90 s. + 12 s. annonser. Illustrerad. Häftad. Omslagen ojämnt blekta samt naggade och med smärre veck i övre och nedre kant.
   Innehåller bl. a. Vårt verksamhetsfält. Arbetsmål och arbetsmetod av Manne Hofrén och Kalmar län i litteraturen, 1929–1930 (bibliografi). Hogdal, Lis (red.):  Ronneby brunn under trehundra år. 1705-2005. [ref 86178]    200:-     Byggförlaget, Stockholm, 2005. 4:o. 232 s. Rikt illustrerad, huvudsakligen i färg. Förlagets linneband med skyddsomslag. Omslaget med obetydliga bruksspår i övre kanten, i övrigt ett fint ex. Höjer, Signe:  Kring en bergsmansgård. [ref 24213]    95:-     LT:s förlag 1969. 285, (1) s. Illustrerad med fotografier. 1:a upplagan. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag. Lite naggat och skavt omslag.
   Den gamla bergsmansgården i Nyhyttan, en knuttimrad tvåvåningsbyggnad i mörknad rödfärg mitt i skogen med breda gavlar och dörröverstycken från 1700-talet, är utgångspunkten i Signe Höjers brett upplagda kulturhistoriska skildring av Norbergs bergslag.
Se bild på boken I Glasriket - människan, miljön, framtiden (utg.):  Orreforsaren i Glasriket. Ett studieprojekt inom ABF och Svenska Fabriksarbetareförbundet i Kalmar och Kronobergs län. [ref 80115]    100:-     [ABF Lessebo (distr.)], [Lessebo], 1981. Stor 8:o. 191 s. Illustrerad. 1:a upplagan. Häftad. Rygghuvudet lätt stött, främre omslag med ett par obetydliga veck. Ingvar, Cilla:  Till Skåne. En kärleksförklaring. [Verser till Skånegillets i Göteborg 100-årsjubileum 12 november 1983, återbrukade vid symposiet "Att förvänta" i Frostavallen 4 februari 1984.]. [ref 45230]    120:-     Wiken, Höganäs, 1984. Tvär 4:o. 46, (1) s. Trevligt illustrerad, huvudsakligen i färg. Förlagets dekorerade pappband. Isaksson, Olov:  Island - förr och nu. [ref 86587]    100:-     Esselte Studium i samarbete med Statens historiska museum, Stockholm, 1973. 77 s. Rikt illustrerad med fotografier av Sören Hallgren m.fl. samt skisser och kartor. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.   –  :  Sundsvall - utsikternas stad. [ref 40675]    90:-     Medelpads Turistförening, Sundsvall, 1964. Kvadratisk 8:o. (46) s. Rikt fotoillustrerad. 1:a upplagan. Häftad med flikomslag. Blekt rygg, annars fin.   –  :  Vallonbruk i Uppland - människor och miljöer. [ref 78425]    200:-     Bonniers 1995. Kvadratisk 8:o. 272, (1) s. Rikt fotoillustrerad, delvis i färg av bl.a. Göran Hansson. 6:e-8:e tusendet. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslaget med en liten lagad reva, i övrigt ett fint skick.
Se bild på boken Isberg, A.U.:  Malmö stads krönikebok. I. (mer utkommet). Till förmån för författaren utgifven af Bror Tufvasson. [ref 67863]    125:-     Utgifvarens förlag, Malmö, 1911. Liten 8:o. 196 + XII (reklam) s. + 3 planscher. Andra, betydligt utvidgade upplagan. Häftad. Blekt och något småfläckig rygg.
   Arbetet består av tre delar, här endast del 1. Ivarson, Harald (red.):  Döda fallet och Ragundasjön - en naturkatastrof i nytt ljus. [ref 10717]    150:-     Ragunda Kommun, Hammarstrand, 1990. Stor 8:o. 237 s. Tämligen rikt illustrerad med kartor och fotografier. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omfattande tillskrift på smutstitelbladet, skyddsomslaget obetydligt solkat.
   Tio författare med historieprofessor Erik Lönnroth i spetsen återger här sina forskningsresultat på ett fängslande sätt. Jamais, Guy - Larsson, Pär (red.):  En dag i Sverige. Ett fotografiskt reportage torsdagen den 21 april 1977. [ref 81069]    140:-     FOTO / Specialtidningsförlaget, Stockholm, 1977. 4:o. [96] s. Genomgående fotoillustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Pärmarna obetydligt solkade. Janhem, Åke:  Mälaren - Hjälmaren. Leder och hamnar. [ref 29507]    160:-     Bonniers 1956. 270, (1) s. Rikt illustrerad. 1:a upplagan. Förlagets dekorerade pappband. Gulnad och lätt skavd rygg, främre pärmen obetydligt kantstött nedtill, i övrigt fint skick.
Se bild på boken Jannes, Elly:  Renarna visar vägen. Med sirkaslappar genom Sarekfjällen. [ref 34457]    110:-     Kooperativa förbundets bokförlag, Stockholm, 1942. 156, (1) s. + 16 planschblad med fotografier av Anna Riwkin-Brick + 1 utvikbar karta. Förlagets klotryggsband. Lite skavd med stötta hörn. Skyddsomslaget saknas. Janson, Sverker - Janson, Bengt (red.):  Forsmarks bruk. En uppländsk herrgårdsmiljö. [ref 14345]    150:-     LT:s förlag 1986. Kvadratisk 8:o. 154, (1) s. Rikt illustrerad med fotografier och reproduktioner, delvis i färg. 1:a upplagan, 2:a tryckningen. Förlagets dekorerade konstläderband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något naggat vid rygghuvudet, i övrigt gott skick. Jansson, E. Alfred:  Boo sockens historia. [ref 4703]    150:-     [Nordiska Bokhandeln], Stockholm, 1946. Stor 8:o. 335, (1) s. Illustrerad. Häftad. Något snedläst. Omslagen med smärre åldersfläckar och veck, bakre omslag även med en liten lagad reva. Början av inlagan med avtagande veck i övre hörnet. Tillskrift på främre omslagets baksida.   –  :  En bok om Ramnäs bruk. [ref 11415]    175:-     Ramnäs Bruks Aktiebolag 1951. Stor 8:o. 250 s. + 4 färgplanscher + 1 utvikbar tabell samt inklistrad rättelselapp. Rikligt med illustrationer i texten. Förlagets halvklotband med monterad bild på främre pärmen och färgat övre snitt. Bägge pärmarna flammiga.
   Dedikation på smutstitelbladet: "Ingeniör Hjalmar Frisell tillägnas denna bok med tack för mångårig vänskap av författaren". Jarneberg, Eric (red.):  Vaxholm och fästningen. Några historiska bilder från en liten stad. Sammanställd av Föreningen Vaxholms Fästnings Musei Vänner. [ref 5313]    125:-     Atlantis 1991. Stor 8:o. 253, (2) s. Rikt illustrerad. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
Se bild på boken Joelsson, Svante - Magnusson, Lars:  Södertörns natur. [ref 81553]    120:-     LiberFörlag 1986. Stor 8:o. 184 s. Rikt illustrerad med fotografier (vissa i färg) av båda författarna. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. Johannesson, Gösta:  Skåne, Halland och Blekinge. Om Skånelandskapens historia. [ref 76896]    110:-     Norstedts 1984. Stor 8:o. 329 s. Illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med små veck upptill, annars fin.   –  :  Sällsamheter i Helsingborg. [ref 42724]    135:-     Rabén & Sjögren 1987. Liten 8:o. 269 s. Rikt illustrerad i svartvitt. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. Johansson, Arnold (red.):  Tingsås Hembygdsförenings årsskrift 1967. [ref 1041]    90:-     Tingsryd 1967. 119, (1) s. Illustrerad. Häftad. Fint ex. Johansson, Arvid - Wahlberg, Axel:  Om möjligheten av en järntillverkning i norra Sverige, grundad på lapplandsmalm. Föredrag vid Jernkontorets tekniska diskussionsmöte den 31 maj 1923. Sammanbunden med B Wijkander m. fl. Utredning angående kolvedtillgången i Norrland och Dalarna m. m. Verkställd av Malmkommissionen och Jernkontoret. Avgiven den 1 december 1919 av Malmkommissionen. Sammanbunden med Edw. S. Berglund: Malmtillgången i Norrbottens län. Utredning ingående i Malmkommissionens betänkande den 31 mars 1923. [ref 90208]    300:-     Uppsala 1923 - 1919 - 1924. Stor 8:o. (2), 118 + XVIII, 216 + 127, (1) s. Första verket med en utvikbar plansch. Andra verket också med en utvikbar plansch. Tredje verket med 6 utvikbara planscher. Privatbundet gediget halvklotband. Fint ex. Tredje verket: Statens Offentliga Utredningar 1924: 33.
   3 arbeten i en volym. Johansson, Ulf (red.):  Bohuskust. Svenska Turistföreningens årsbok 1992. [ref 68863]    90:-     Svenska Turistföreningen 1991. Stor 8:o. 215, (1) s. Rikt illustrerad, huvudsakligen i färg. Förlagets dekorerade pappband. Något snedläst, annars fint skick.
Se bild på boken   –  :  De stora sjöarna. Svenska Turistföreningens årsbok 1991. [ref 66516]    90:-     Svenska Turistföreningen 1990. Stor 8:o. 215, (1) s. Rikt illustrerad, huvudsakligen i färg. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
   STF 1991.   –  :  Norrlandsälvar. Svenska Turistföreningens årsbok 1993. [ref 66517]    90:-     Svenska Turistföreningen 1992. Stor 8:o. 215, (1) s. Rikt illustrerad, huvudsakligen i färg. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
   STF 1993. Johnsson, Stig Gerold (red.):  Karlshamnsbilder från anno dazumal till nutid. 2: [Stad i förändringar]. [ref 165]    200:-     Karlshamns Fotoklubb, Karlshamn, 1999. Liten 4:o. Ca 160 s. Genomgående illustrerad med fotografier (vissa i färg). Förlagets dekorerade pappband. Med löst bifogad rättelselapp. Fint ex.
   Med fotografier av Börje Andersson, Albert Malmros, Arne Andersson och Hans Truedsson. - Med dedikation från Arne Andersson, som också signerat sitt porträtt i boken. Jonason, Jan (red.):  Dalsland. Svenska Turistföreningens årsskrift 1981. [ref 66021]    90:-     Svenska Turistföreningen 1981. 312 s. Rikt illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
   STF 1981.   –  :  Gästrikland. Svenska Turistföreningens årsskrift 1982. [ref 66897]    90:-     Svenska Turistföreningen 1982. 295 s. Rikt illustrerad i färg och svartvitt. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex.
   STF 1982. Jonsson, Sune:  Jordabok. Odlingsbilder 1971-75. [ref 22257]    175:-     LT:s förlag 1976. Liten tvär 4:o. 222, (2) s. Rikt illustrerad med fotografier. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med ett par lagade revor samt liten bit av främre hörnet saknas. Omslagets rygg lätt blekt.
Se bild på boken Jubileumsutställningens i Göteborg 1923 officiella vyalbum:  35 vyer i koppargravyr. [ref 81282]    175:-     Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm, [1923]. Tvär 4:o. Illustrerad med 35 planschblad. Häftad. Omslagen med ett par små riss, bakre omslag med en lite större reva (ca 3 cm), i övrigt mycket gott skick. Jämten:  1931. 25:e årgången. Utgiven av Eric Festin. [ref 57591]    100:-     Heimbygdas Förlag, Östersund, 1931. VIII, 271, (1), 24 (annonser) s. + 28 planscher. Illustrationer i texten. Häftad. Ryggen lätt mörktonad och med fuktskada nedtill samt en liten lagad falsreva, annars gott skick.   –  :  1933. 27:e årgången. Utgiven av Eric Festin. [ref 50167]    125:-     Heimbygdas Förlag, Östersund, 1933. VIII, 256, 20 (annonser) s. + 32 planscher. Illustrationer i texten. Häftad. Lätt snedläst, främre omslag lätt kantstött.   –  :  1936. 30:e årgången. Utgiven av Eric Festin. [ref 57595]    100:-     Heimbygdas Förlag, Östersund, 1936. (4), 295, (1), 24 (annonser) s. + 24 planscher + 1 extraplansch i färg + 1 dedikationsblad. Illustrationer i texten. Häftad. Biblioteks- och makuleringsstämplar på titelbladet.   –  :  1937. 31:a årgången. Utgiven av Eric Festin. [ref 57596]    100:-     Heimbygdas Förlag, Östersund, 1937. (4), 288, 32 (annonser) s. + 25 planscher, varav 1 i färg. Illustrationer i texten. Häftad. Biblioteks- och makuleringsstämplar på titelbladet.   –  :  1938. 32:a årgången. Utgiven av Eric Festin. [ref 57597]    90:-     Heimbygdas Förlag, Östersund, 1938. VIII, 256, 32 (annonser) s. + 32 planscher. Illustrationer i texten. Häftad. Lätt nött. En liten bit från övre delen av ryggen samt nedre hörnet på främre omslag saknas (ingen textförlust). Bakre omslag med veck. Biblioteks- och makuleringsstämplar på titelbladet.   –  :  1940. 34:e årgången. Utgiven av Eric Festin. [ref 57600]    100:-     Heimbygdas Förlag, Östersund, 1940. VIII, 296, 32 (annonser) s. + 16 planscher. Illustrationer i texten. Häftad. Biblioteks- och makuleringsstämplar på titelbladet.   –  :  1942. 36:e årgången. Utgiven av Eric Festin. [ref 57602]    100:-     Heimbygdas Förlag, Östersund, 1942. (8), 254, 32 (annonser) s. + 32 planscher. Illustrationer i texten. Häftad. Biblioteks- och makuleringsstämplar på titelbladet.   –  :  1943. 37:e årgången. Utgiven av Eric Festin. [ref 57603]    100:-     Heimbygdas Förlag, Östersund, 1943. (4), 293, (3), 32 (annonser) s. + 32 planscher. Illustrationer i texten. Häftad. Biblioteks- och makuleringsstämplar på titelbladet.   –  :  1946. Utgiven av Lennart Björkquist. [ref 57606]    90:-     Heimbygdas Förlag, Östersund, [1946]. (4), 216, (28, annonser) s. + 11 planscher. Illustrationer i texten. Förlagets dekorerade pappband. Biblioteks- och makuleringsstämplar på försätts- och titelblad.   –  :  1947. Utgiven av Lennart Björkquist. [ref 57607]    90:-     Heimbygdas Förlag, Östersund, [1947]. (4), 218, (26, annonser) s. + 8 planscher. Illustrationer i texten. Förlagets dekorerade pappband. Bakre pärmen med två tvärgående veck. Biblioteks- och makuleringsstämplar på försätts- och titelblad.   –  :  1949. Utgiven av Lennart Björkquist. [ref 57609]    90:-     Heimbygdas Förlag, Östersund, [1949]. (4), 212, (24, annonser) s. + 8 planscher. Illustrationer i texten. Förlagets dekorerade pappband. Biblioteks- och makuleringsstämplar på försätts- och titelblad.   –  :  Sällsamheter kring Vättern. [ref 42757]    125:-     Rabén & Sjögren 1986. Liten 8:o. 331 s. Rikt illustrerad med fotografier och reproduktioner. Kartor på för-och eftersättsblad. 1:a upplagan, 2:a tryckningen, 6:e tusendet. Förlagets dekorerade pappband. Lite blekt rygg annars fin.
   Utgiven i samarbete med Svenska Turistföreningen.
Se bild på boken Karlberg, Gustaf:  Älgå socken i Värmland i forna dagar och i våra. [ref 50384]    300:-     Upsala 1906. Liten 8:o. XI, 261 s. Häftad. Mycket sköra och naggade omslag, det främre med lagad falsreva, det bakre loss, ryggen mörktonad, lite skadad och sprucken. Inlagan fin, delvis ouppskuren. Karlson, Georg:  Glimtar ur Uddevalla stads historia. [ref 68865]    90:-     Författarens förlag, Uddevalla, 1967. 84, (1) s. Illustrerad. Häftad. Gott skick. Karlsson, Eva-Lena - Millhagen, Rebecka (huvudred.):  Strömsholms slott. [ref 89421]    350:-     Byggförlaget/Kultur, Stockholm, 2005. Stor 4:o. 351, (1) s. Slösande rikt illustrerad, huvudsakligen i färg. Förlagets linneband med skyddsomslag. Omslagen med några mindre bruksspår, annars fint skick. (De Kungliga Slotten) Karlsson, Stig T.:  Sverigeresan. Ett sommaralbum från 1980-talet. Med förord av Folke Isaksson. [ref 82855]    250:-     Kalejdoskop Förlag, Åhus, 1988. 4:o. 423, (1) s. Genomgående fotoillustrerad. Förlagets dekorerade pappband med tryckt, halvtransparent skyddsomslag. Skyddsomslaget med några lagade revor, inlagans sista tolv sidor med veck.
   Dedikation från Stig T. Karlsson på fria försättsbladet. Kellgren, Gunnar:  Gotland 1690-1720. Studier rörande några centrala demografiska och ekonomiska problem under nödår och krigstid. [ref 16924]    175:-     Lundmarks bokhandel (i distribution), Södertälje, 1942. Stor 8:o. XIX, 240 s. Illustrerad med diagram. Häftad. Omslagen ojämnt blekta samt lätt naggade och med smärre veck längs kanterna.
   Akademisk avhandling. - Dedikation på främre omslag: "Docenten m.m. Adolf Schück med tack för alltid visat intresse från förf.". Kihlman, L.F.:  Beskrifning öfver Kumla socken. [Med företal av And. Pers]. [ref 3385]    250:-     Västerås 1931. Liten 8:o. (2), VI, 192 s. + 2 utvikbara tabeller + 1 utvikbar karta. Med titelvinjett. Ny upplaga (omtryck). Häftad. Omslagen ojämnt blekta, ryggen flammig och blekt, bakre omslag med brytveck (tejpremsa på insidan). Kartan med en längre tejpad reva samt en reva i vikningen. Kindblom, Maria och Johan:  Klassiska hotell & äkta pensionat. En resehandbok. [ref 75758]    100:-     Bonniers / Svenska Turistföreningen 1994. Stor kvadratisk 8:o. 142, (2) s. Vackert fotoillustrerad i färg av Jonas Karlsson. Ny utgåva. Förlagets dekorerade pappband. Pärmarna med bruksspår, annars ett fint ex.
Se bild på boken Kjellberg, Sven T.:  Vallby. Kulturhistoriska notiser. [ref 47412]    95:-     Västerås 1926. Stor 8:o. 156 s. Illustrerad. Häftad med påklistrad omslagstitel. Ojämnt blekta omslag och rygg, smärre bruksspår och liten ryggskada. (Västmanlands Fornminnesförenings årsskrift 16) Kjellin, Maja:  Kvarteret Frimuraren i Göteborg. Ett Göteborgskvarters historia från grundläggningen till nuvarande tid. [ref 69704]    90:-     [Svenska Handelsbanken], [Göteborg], 1959. Stor 8:o. 184, (1) s. Rikt illustrerad. Häftad. Omslagen något kantstötta nedtill, annars ett fint ex. Tillhörande skyddskartong saknas.   –  :  Kvarteret Kommerserådet i Göteborg - dess historia fram till våra dagar. [ref 24732]    110:-     Skandinaviska Banken, [Göteborg], 1965. Stor 8:o. (2), 278, (1) s. Rikt illustrerad. Originalpappband med enkelt vitt, lätt nött skyddsomslag (hemmagjort). Boken i mycket bra skick.   –  :  Stövlatofflor och storväst. Del 1: De som aldrig sett havet och andra berättelser om västgötar som ännu lever som förr. [ref 88402]    375:-     Dan Korn Bokförlag, Mölnlycke, 2001. 4:o. 224 s. Rikt fotoillustrerad, en mindre del i färg. 3:e, reviderade upplagan. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslagets baksida med ett minimalt veck, annars ett fint ex.
Se bild på boken Kraft, Salomon - Lindberg, Folke:  Linköpings historia. 1-3 (mer utkommet). [ref 48449]    300:-     Linköping 1975 (tr. 1976). Stor 8:o. 402 + 400 + 234 s. Rikt illustrerade. Dekorerade originalpappband med naggade skyddsomslag. 3 volymer.
   Delarna har följande undertitlar: 1. Från äldsta tid till 1567. [Med bidrag av David Damell, Sven B.F. Jansson och Sune Ljungstedt.] 2. 1567–1862. Näringsliv och förvaltning. 3. 1567–1862. Samhälls- och kulturliv. – Omslag av Svenolov Ehrén. Krantz, Claes:  I krinolinens tidevarv. En kulturkrönika i Göteborgs-perspektiv. [ref 20596]    175:-     N.J. Gumperts Bokhandel, Göteborg, 1937. Stor 8:o. 319 s. Rikt illustrerad. Bibliofilupplaga på tjockare papper, tryckt i 100 numrerade exemplar, varav detta är nr 13. Häftad. Något mörktonad och vattenfläckad rygg, omslagen lätt naggade.   –  :  I krinolinens tidevarv. En kulturkrönika i Göteborgs-perspektiv. [ref 20597]    100:-     Gumperts bokhandel, Göteborg, 1937. Stor 8:o. 319 s. Rikt illustrerad. Häftad. Omslagen lätt naggade i nedre kanten, det bakre även med veck. Bläcktillskrift på smutstitelbladet (genomslag i pappret). La Motraye, Aubry de:  Seigneur A. de La Motrayes resor 1711-1725. [Urval och översättning av Hugo Hultenberg. Anmärkningar av S. Bring och K.B. Wiklund]. [ref 83375]    165:-     Bokförlaget Rediviva, Stockholm, 1988. Stor 8:o. [6], XVI, 352 s. Illustrerad med kartor. Förlagsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget delvis något blekt samt skavt i falsningen och med en lagad reva, i övrigt gott skick.
Se bild på boken Landin, Lennart:  På häradsting 1. Anteckningar ur öländska domböcker 1620-49. [ref 77506]    150:-     Eget förlag, Hälsingborg, 1963. 302 s. Häftad. Något snedläst.
   Ytterligare 2 delar utkom. Landorf, V. Th.:  Kort översikt över Kristinehamns utveckling och stadsfullmäktiges verksamhet under åren 1865–1914. [ref 24077]    90:-     Kristinehamn 1915. Stor 8:o. 72, (1) s. + 8 planschblad. Häftad. Omslagen något ojämnt blekta, ryggen skadad, lite tummad i övre hörnet.
   Omslagstitel: Kristinehamns stadsfullmäktiges minnesskrift. [Langemark, Erik]:  Erik Langemark och Carlscrona. [ref 69281]    100:-     Sparbanken i Karlskrona / Föreningen Gamla Carlscrona 1977. Stor tvär 4:o. (8) s. text + 64 helsidesplanscher (delvis i färg) av Erik Langemark. Förlagets dekorerade linneband.
   En skildring av det gamla Karlskrona utgiven till Sparbankens 150-årsjubileum. Larson, Bror A.:  Anteckningar om Karlstads domkyrka. [ref 23064]    100:-     Karlstad 1916. Stor 8:o. 98 s. Illustrerad. Häftad. Omslagen ojämnt blekta samt lätt naggade i nedre kanten, ryggen med små lagningar. Larsson, Axel (red.):  Humor från Skåne. Det bästa av de skånska humoristerna - en kavalkad i ord och bild. Introduktion: Fritiof Nilsson Piraten. [ref 89438]    90:-     Bernces förlag, Malmö, 1959. Liten 4:o. 160 s. Illustrerad med teckningar av Anders Sten. 5:e, förkortade upplagan. Förlagets dekorerade klotband. Ryggen något ojämnt blekt samt några blyertsstreck på bakre pärmen. Skyddsomslaget saknas.
Se bild på boken Larsson, Birger - Ledel, Ulf - Olinder, Ingrid:  Fagerholm. [Ingarö]. [ref 78291]    250:-     Gotab, Stockholm, 1995. 4:o. 239, (1) s. Fotoillustrerad. Förlagets dekorerade konstläderband. Fint ex. Larsson, Dagny (red.):  Sätra Brunns historia. [ref 40515]    90:-     [D. Larsson], [Sala], [1988]. 4:o. 96, (1) s. Rikt illustrerad. Limhäftad. Ryggen med lagning. Larsson, Lars-Olof - Petersson, Thorsten:  Växjö. Från forntida marknadsplats till nutida regioncentrum. [ref 49428]    125:-     Lions Club, Växjö, 1975. (64) s. Rikt illustrerad med teckningar av Åke Ivarsson. Mjukt kartongband med skyddsomslag. Lätt nött, skyddsomslagets kanter något stötta, i övrigt bra skick.
   Utgiven av Växjö Lions Club med anledning av dess 25-årsjubileum. Larsson, Lars-Olof (red.) - Olsson, Sven-Olof - Rydén, Josef - Tornehed, Stig:  Småländska strövtåg genom fem sekler. [ref 51226]    140:-     Bokförlaget Diploma, Växjö, 1976. Stor 8:o. 221, (2) s. Rikt illustrerad med färgfotografier, teckningar och kartor. Förlagsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget med obetydliga bruksspår, tillskrift på försättsbladet. Lignell, Anders:  Beskrifning öfver grefskapet Dal. 1-2 i 1 volym. [ref 3370]    950:-     P.A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1851-1852. XVIII, 446 + (2), 268 s. Med 1 karta. 1:a upplagan. Samtida halvfranskt band. Lätt nött. Inlagan genomgående lätt åldersfläckad.
Se bild på boken Liljeroth, Erik (foto) - Kjellberg, Sven T. (bildtexter):  Skåneland. Ett bildverk. Med inledning av Anders Österling och en essä om Skåne genom tiderna av Bror Olsson. [ref 66866]    600:-     Allhem, Malmö, 1951. 4:o. 48, (1) s. + 122 planschblad + (11) s. Blått helskinnband med 5 upphöjda bind, ryggförgyllning, kantdekor på framsidan av båda pärmarna, inre denteller och helt guldsnitt. Båda omslagen medbundna. I mörkblå skyddskartong. (Allhems landskapsböcker)
   Ett extra blad med texten "Till Tage Milles på 70-årsdagen den 16 sept. 1952" och med elva namnunderskrifter har klistrats in framför smutstitelbladet. Lilljebjörn, Erik Gustaf:  Skolminnen. Utgivna av Enar Lilliebjörn. [ref 37730]    125:-     Gumperts bokhandel, Göteborg, 1925. 292 s. + 1 porträtt. Häftad. Lätt snedläst, omslagen naggade, det främre med lagad reva invid falsen. Lindahl, Sture:  Rosersberg. En sammanställning av tillgängliga uppgifter om slottet, trädgården och parken. [ref 35196]    95:-     Stockholm, Civilförsvarsstyrelsen, 1975. Stor 8:o. 142 s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade klotband. Exlibris och maskinskriven etikett på främre pärmens insida, annars ett mycket bra ex. Lindblad, Carl S.:  Lödöse stad samt Ale och Flundre härader. Historiska minnen och nuvarande förhållanden. [ref 26675]    350:-     Göteborg 1897. (4), 143, (1) s. Illustrerad. Senare, privatbundet trevligt halvklotband med ryggdekor i guld och marmorerade pärmpapper. Främre omslag (aningen fläckat och med professionell lagning) medbundet, titelbladet något missfärgat. Inlagan fin, men delvis tryckt på papper som blivit bruntonat p.g.a. ålder. Lindbom, Gunnar:  Rapport från ankdammen. En god och uppbygglig kristianstadsbok. [ref 34235]    150:-     Möllers bokhandel, Kristianstad, 1982. Liten 4:o. 160 s. Rikt illustrerad. Förlagets illustrerade pappband. Ryggen lätt nött och aningen blekt.
   Dedikation både från både författaren och förläggaren på försättsbladet. Lindskog, P.E.:  Försök till en korrt beskrifning om Skara stift. [ref 16092]    200:-     Carl Zakariasson, Ed, 1985. 632 s. Faksimilupplaga. Förlagets röda, rikt dekorerade konstläderband. Fint ex.
   Verket utgavs ursprungligen åren 1812-1816 i en serie om fem stycken häften.
Se bild på boken Lindström, Hjalmar (text) - Lindström, Eric (bild):  Bilder från Bjärebygden. [ref 6020]    150:-     Hjalmar Lindström och LiberFörlag, Stockholm, 1988. Stor 8:o. 156, (3) s. Rikt fotoillustrerad av Eric Lindström m.fl. Karta på för- och eftersättsblad. Förlagets fotoillustrerade pappband. Fint ex. Lindström, Rune:  Dalarna. Liten dalmålning. Utgiven av Firma Allan Flink, Björnänge. [ref 69091]    90:-     Ultraförlaget, Solna, [1956]. 32. (1) s. Fotoillustrerad i färg. Spiralband med halvhårda pärmar. Märke efter prislapp på baksidan. Gott skick. Lindvall, Ninni (red.):  Jämtland. Svenska Turistföreningens årsbok 1999. [ref 67704]    90:-     Svenska Turistföreningen 1998. Stor 8:o. 217 s. Rikt illustrerad, huvudsakligen i färg. Blindpressat originalpappband. Fint ex.
   STF 1999.   –  :  Linné på Gotland. Utdrag ur Carl Linnaeus' dagboksmanuskript från gotländska resan 1741, ur den publicerade reseberättelsen, samt ur andra tryckta arbeten. En antologi sammanställd av Bertil Gullander. [ref 25846]    135:-     Norstedts 1971. Stor 8:o. 156 s. + 8 planschblad med fotografier i färg samt rikligt med teckningar i texten. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslagets framsida med en liten lagad reva, i övrigt obetydliga bruksspår och ett fint ex.
Se bild på boken   –  :  Öländska och Gotländska resa 1741. Redigerad av Carl-Otto von Sydow. [ref 50692]    100:-     Wahlström & Widstrand [1977]. 389, (9) s. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. Ny upplaga. Förlagsband med skyddsomslag. Linnerhielm, Jonas Carl:  Bref under resor i Sverige. 1-3. [Efterskrift av Teddy Brunius]. [ref 4914]    300:-     Rediviva 1985. Stor 8:o. XIV, 220, (4); + XIV, 150, (4); + XIV, 155, (11) s. + planscher. Facsimileutgåva av originalupplagan som utgavs i Stockholm 1797-1816. Förlagets pappband i skyddskassett. Blekta ryggar på banden samt ojämnt blekt kassett. (Suecica Rediviva 100)
   (Linnerhjelm). Resorna varade mellan 1797 och 1816. Ljung, Anders:  Ur Falkenbergs stads historia. [ref 60060]    150:-     A. Dahlgrens Bokhandel, Falkenberg, 1954. Stor 8:o. 320, (3) s. Illustrerad. 2:a upplagan. Häftad. Ryggen med ett veck, bakre omslag med litet märke efter prislapp, annars ett fint ex. Ljungberg, Leif (red.):  Malmö Fornminnesförening. Årsskrift 1951. Nittonde årgången. [ref 42178]    90:-     Malmö 1951. 166, XVI, (2) s. + 1 färgplansch. Illustrerad i texten. Häftad. Ett hörn genomgående lätt stukat.   –  :  Malmö Fornminnesförening. Årsskrift 1952. Tjugonde årgången. [ref 42179]    90:-     Malmö 1952. 145, XV, (3) s. Illustrerad. Häftad. Ett hörn genomgående lätt stukat.
   Register (4 s.) för årgångarna 1948–1952 löst bifogat. Ljunggren, Gustaf:  Skånska herregårdar. [ref 38036]    4800:-     På bokhandlaren C. W. K. Gleerups förlag, Lund, 1852-1863. Tvär 4:o. (538) s. 73 + 5 vackra litografier av Fr. Richardt. Vackert mycket rikt dekorerat helskinnband med helt guldsnitt (G Hedberg). De första 20 sidorna med stor fläck i marginalet och lite in på texten. Övriga inlagan med lätta åldersfläckar. Bandet mycket lätt skavd.
   Ett vackert och komplett verk av Skånes Herregårdar inklusive tillägg och rättelser. De 5 extrabladen är på Glimmingehus och är oftast inte med men här är de medbundna.
Se bild på boken Lohm, Ulrik (red.):  Leva vid Tåkern. En skrift om jägare och fiskare. [ref 82550]    100:-     Tåkernbygdens jaktvårdskrets, Vadstena, 1993. Stor 8:o. 104 s. Sparsamt fotoillustrerad. Häftad. Liten ljus fläck på främre omslag, i övrigt gott skick. Lorichs, L.L.:  En bok om Malma socken i Västmanlands län. [ref 11398]    350:-     Kommittén för En bok om Malma, Kolsva, 1940. 375 s. Illustrerad. Förlagets linneband. Namnteckning på försättsbladet annars fin. Ludin, Folke:  Visby ringmur. [ref 48322]    90:-     Karlstad, Press' förlag, 1980. 92 s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Lundberg, Birger:  Sällsamheter i Hälsingland. [ref 42725]    100:-     Rabén & Sjögren 1983. Liten 8:o. 228 s. Rikt illustrerad. 1:a upplagan, 2:a tryckningen, 8:e tusendet. Förlagets dekorerade pappband. Stämpel på främre pärmens insida och på titelbladet, annars ett mycket bra ex.
   Utgiven i samarbete med Svenska Turistföreningen. Lundberg, Birger (red.):  Sågverk och människor. Anteckningar från Hudiksvall och Håstaholmens såg under 100 år. [ref 42618]    110:-     Rabén & Sjögren 1973. Stor tvär 8:o. 132, (2) s. Rikt illustrerad, huvudsakligen med fotografier. Förlagsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget lätt nött och naggat samt med smärre veck och ett par lagade revor. Pärmarna buktar något utåt. Lundberg, Erik - Andersson, Ingvar - Nihlén, John:  Visbybilder. Från forntid och hansevälde. [ref 60816]    175:-     Nordisk Rotogravyr 1939. Liten 4:o. 251 s. + 1 utvikbar karta. Rikligt illustrerad med akvareller av Ferdiand Boberg samt skisser och andra illustrationer. 1:a upplagan. Förlagets dekorerade linneband. Pärmarna med ett par närmast obetydliga fläckar, tillskrift på försättsbladet, i övrigt ett mycket bra ex. Lundberg, Jakob:  Salabygden. Bilder och berättelser. [ref 35475]    125:-     Eget förlag, [Sala], 1953. 142 s. text + 13 planschsidor med fotografier + 2 s. musiknoter. Rikligt med illustrationer i texten. Omslag och teckningar av Gun Nyberg-Karlsson. Blått originalband med titel i guld och båda omslagen medbundna. Ojämnt blekta pärmar. Lundberg, Torsten Botvid:  Bilder och blad ur Glimåkra sockens krönikebok. 1-3. [ref 78222]    450:-     Lundbergs Förlag, Tyringe, 1964-1966. 287, (1) + 206 + 302 s. + 1 utvikbar plansch i del 3. Illustrerade. Ny upplaga. Förlagets blindpressade konstläderband med guldornerade ryggar. Band 1 något ljusare i färgtonen. Mycket gott skick. 3 volymer.
   Första upplagan utkom åren 1925-1927.   –  :  Glimmarebygdens saga berättad för bygdens barn. I: Kulturutvecklingens gång. Forntid sig med framtid enar. [ref 78225]    150:-     Kristianstads Boktryckeri AB, Kristianstad, 1938. 302, (2) s. Illustrerad med kartor, skisser och fotografier. Häftad. Ryggen och bakre omslag med liten klisteretikett, bakre omslag med veck i hörnen och en liten skada efter borttagen prislapp. Lundgren, N. Aug.:  Beskrifning öfver vestra Vingåkers socken. [ref 74290]    750:-     Örebro 1873. (6), 211, (1) s. + 1 utvikbar litograferad karta. 1:a upplagan. Senare, privatbundet halvklotband med ryggtitelfält i skinn och marmorerade pärmpapper. Pärmpappren aningen kantnötta. Försättsbladet med en längre tillskrift i blyerts och en liten reva i kanten, titelbladet delvis något mörktonat och även det med smärre tillskrifter i blyerts, likaledes på bakre pärmens insida. Den medbundna kartan längst bak har förorsakat en mörk rand i marginalen på de sista sidorna. Inlagan i övrigt i fint skick. Lundgren, Svante:  Hav och fjäll. [ref 18659]    90:-     Nordisk Rotogravyr 1959. 155, (1) s. Rikt fotoillustrerad. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget med smärre bruksspår. Lundwall, Sten:  Stjärnsundsuren. Väggurtillverkningen vid ett 1700-talsbruk. [ref 39669]    375:-     Stockholm 1949. 4:o. 127 s. Rikt illustrerad med fotografier och ritningar. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget lätt solkat samt en större bit av omslaget saknas vid rygghuvudet. Själva boken är i fint skick. (Nordiska museets handlingar 35)
Se bild på boken Lyktgubben 1908:  Tidskrift utgifven af föreningen "Modersmålsvännen" vid Jönköpings högre allmänna läroverk. [ref 4303]    150:-     Jönköping 1908. 32, (1) s. + (9) s. annonser. Häftad med styva papperspärmar. Båda pärmarna med riss i kanterna.
   Innehåller dikter och små berättelser. Bidrag av Hjalmar Montelin, Gideon Molin, Einar Corvin, Holjer Witt, Herbert Karlsson, Johan Svensson, Sven Nordlander, Erik Scheling och Lave Olsson. Lyktgubben 1909:  Tidskrift utgifven af föreningen "Modersmålsvännen" vid Jönköpings högre allmänna läroverk. [ref 4321]    150:-     Jönköping 1909. 25, (2) s. + (5) s. annonser. Häftad med styva pärmar. Båda pärmarna något skadade i kanterna.
   Innehåller dikter och småprosa. Bidrag av Sven Nordlander, Hjalmar Montelin, Sven-Johan Svensson, Åke Lundgren, Herbert Karlsson, Kirre Johansson och Hj. Rendahl. Lärka, Karl:  Karl Lärkas Dalarna. Redigerad av Karl Lärka och Sune Jonsson. [ref 22967]    135:-     LT:s förlag 1974. Stor 8:o. 240 s. Rikt fotoillustrerad. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget något blekt på ryggen, riss vid rygghuvudet och en liten lagad reva vid ryggfoten, i övrigt ett fint ex.
   Utgiven i samarbete med Samfundet för hembygdsvård. - Bilden tagen till ett annat exemplar och överensstämmer ej helt med detta ex.
Se bild på boken Læstadius, Petrus:  Journal af Petrus Lästadius för första året af hans tjenstgöring såsom missionär i Lappmarken. Af trycket ånyo utgifwen. [ref 75979]    350:-     Axel Hellstens, Stockholm, 1861. Liten 8:o. (2), 258 s. Illustrerad med en trevlig helsidesvy av "Lappländskt landskap" i träsnitt. [4:e upplagan]. Samtida ryggdekorerat halvfranskt band med marmorerade snitt. Något nött band. För- och eftersättsblad något åldersfläckade, inlagan genomgående med smala fuktränder, dels i yttre marginalen, dels i nedre marginalen. Samtida tillskrift med namnteckning på försättsbladet.
   Första upplagan trycktes 1831. Löf, Axel Em.:  Kristinehamns historia. I: Bygden, förhistorien. II: Jorden, staden, styrelsen. [ref 24303]    250:-     Karlstad, 1942-1959. Liten 4:o. 196 + 1 utvikbar plansch; + 366, (1) s. + 1 utvikbar plansch. Illustrationer i texten. Häftade med dekorerade omslag. Del 1 med något ojämnt gulnade omslag, båda volymernas omslag med små veck nedre kanten, i övrigt obetydliga bruksspår. Ouppskurna.
   Två volymer. En tredje del författad Axel Em. Löf tillsammans med Arvid Ernvik utkom 1959. Här endast de två första delarna. Lönnroth, Erik (red.):  Bohusläns historia. Utarbetad på uppdrag av Göteborgs och Bohus läns landsting. [ref 75662]    250:-     Almqvist & Wiksell 1963. Stor 8:o. 474 s. + 1 utvikbar tabell. Illustrerad med fotografier, kartor och tabeller. Förlagets dekorerade halvklotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget lätt mörktonat på ryggen samt med ett par små lagade riss, i övrigt ett fint ex. Magnusson, Lars:  Den bråkiga kulturen. Förläggare och smideshantverkare i Eskilstuna 1800-1850. [ref 75510]    120:-     Författarförlaget 1988. 411, (1) s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Ryggen något blekt, bakre falsen lätt skavd och bakre pärmen lätt fläckad. (Människan i historien) Malm, Einar:  Lågtryck över kustbandet. Rapporter och minnesbilder från Kalle Schevens skärgård. [ref 59692]    100:-     Wahlström & Widstrand 1954. 156, (1) s. Illustrerad med fotografier. Häftad. Lätt kantstött, liten reva i främre omslaget. Namnteckning på smutstitelbladet. Ouppskuren. Malm, Einar (red.):  Vår vackra skärgård. En antologi. [ref 48615]    125:-     Natur och Kultur 1965. 173, (2) s. + 17 planschsidor med fotografier och reproduktioner samt en teckning i texten. Originalupplaga. Förlagets klotryggsband. Obetydligt snedläst, ryggen lätt gulnad samt lätt stött upp- och nedtill, i övrigt fint skick. Malmberg, Bo:  Kronotorparlandet. Kolonister och kronotorpare i muntliga och skriftliga källor. [ref 64478]    125:-     CEWE-Förlaget, Bjästa, 1980. Tvär 8:o. 158 s. Rikt illustrerad med fotografier. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med några små bruksspår, annars fin. Malmberg, Ernst & Gustaf:  En bok om Valdemarsvik. [ref 11455]    225:-     Norrköping, Östergötlands Dagblad, 1943. Liten 4:o. 286, (1) s. Rikt illustrerad. Halvfranskt band med marmorerade snitt. Ganska hårt nött band, ryggen blekt och fransig upptill. Invändigt i mycket bra skick.   –  :  Över vidderna. Skisser och studier från landet i norr. [ref 50908]    150:-     LT:s förlag 1952. 303, (1) s. Rikt illustrerad med fotografier, skisser, teckningar och kartor. 1:a upplagan. Förlagets dekorerade klotryggsband med skyddsomslag. Omslaget något nött och lätt naggat samt med ett par små lagade revor. Nedre hörnet på inlagan och pärmarna lätt stukade.
Se bild på boken Marklund, Göran (red.):  Hundra mil oppåt marka. Om Jörn i litteraturen och litteraturen i Jörn. Högt uppifrån liden i klart väder liksom nerifrån myrkanten i dimma. Sammanställd och kommenterad av Göran Marklund. [ref 86680]    100:-     CEWE-Förlaget, Bjästa, 1980. Tvär 8:o. 181, (1) s. Illustrerad med fotografier och teckningar. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med lättare bruksspår, annars fint skick. Martinson, Harry:  Blekinge. [ref 4116]    90:-     Bonniers 1978. 43, (4) s. Illustrerad. Originalupplaga. Häftad med skyddsomslag. Ouppskuren. Fint ex. (Bonniers Julbok 1978) Mattsson, Hildon:  Ed socken från forntid till nutid. [ref 81372]    100:-     Ed församlingskyrkoråd, Ed, 1992. 165, (1) s. Sparsamt fotoillustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Inlagan med ett par hundöron samt någon enstaka understrykning i blyerts. Matz, Edvard:  Mälardalens sällsamheter. En bok om saga och sägen, historisk verklighet och diktarmiljöer kring Mälaren och Hjälmaren. [ref 60804]    90:-     Rabén & Sjögren 1979. Liten 8:o. 243, (1) s. Illustrerad. 2:a upplagan. 4:e tryckningen. Förlagets dekorerade pappband.   –  :  Mälaren. Seglatser och strandhugg. [ref 29509]    135:-     Rabén & Sjögren 1989. Liten 4:o. 157 s. Illustrerad med fotografier av Lars Bergström samt kartor och reproduktioner. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Fint ex.
Se bild på boken   –  :  Sällsamheter i Bohuslän och Dalsland. [ref 70098]    120:-     Rabén & Sjögren 1978. Liten 8:o. 272, (1) s. Illustrerad med fotografier och teckningar. 1:a upplagan, 2:a tryckningen. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
   Utgiven i samarbete med Svenska Turistföreningen.   –  :  Sällsamheter i Bohuslän och Dalsland. [ref 26502]    125:-     Läsförlaget AB 1998. Liten 8:o. 272, (3) s. Reviderat nytryck av andra upplagan, andra tryckningen. Tredje upplagan. Förlagets dekorerade pappband. Prislappar på främre pärmen. Kort tillskrift på insidan av bakre pärmen, i övrigt snygg. Matz, Erling:  Den hemlighetsfulla kusten. Guidebok. [ref 78513]    150:-     Svenska Turistföreningen 1993. Stor 8:o. 239 s. Rikt illustrerad, huvudsakligen i färg. Förlagets dekorerade klotband med monterad pärmbild. Fint skick. (STFs publikation nr 2953) Matz, Erling (red.):  Från Å till Ö. [ref 80659]    95:-     Svenska Kryssarklubben, Stockholm, 1997. Stor 8:o. 189, (2) s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. (Svenska Kryssarklubbens årsskrift 1997) Medelpad:  Ett bildverk. Redaktion: Richard Holmström och S. Artur Svensson. Text och bildtexter: Henrik Cornell, Klas-Göran Selinge, Bengt G. Söderberg, Reinhold Olsson, Gösta Sundqvist, Hans Schlyter, Richard Holmström. Foto: Erik Liljeroth och Hilding Mickelsson. [ref 27656]    350:-     Allhem, Malmö, 1975. 4:o. 472 s. Rikt illustrerad i färg och. Originalupplaga. Tryckt i 7.400 ex. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Omslaget med ett litet riss vid rygghuvudet, i övrigt mycket gott skick. (Allhems landskapsböcker) [Melander, Tord]:  Gunnebo slott & trädgårdar. [ref 76409]    110:-     [Kulturförvaltningen], Mölndal, 2000. Stor 8:o. 94, (2) s. Rikt illustrerad med fotografier och ritningar. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. [Meurling, Carl H.]:  Malmö Kloakverk 1907. [ref 26900]    300:-     Förlags-Aktiebolaget i Malmö 1908. 4:o. 111 s. + 19 planscher. Illustrerad i texten. Häftad. Första uppslaget lite löst i häftningen (ej loss). Främre omslag samt ca 10 blad i början med veck i övre hörnet. Dedikation på främre omslag: "Till civilingeniör O. Meurling från författaren".
   Titel på omslaget: Malmö Stads Kloakverk - 1907.
Se bild på boken Modin, Erik:  Gamla Tåsjö. Anteckningar om hembygden. [ref 16303]    300:-     Sollefteå, Dahlbergs bokhandel (i kommission), 1938. XVIII, 440 s. Illustrerad. Ny, utvidgad upplaga. Förlagets dekorerade linneband. Exlibris. Moelv, Bjarne:  Smestad i förvandling. Eskilstunaindustrin från förr till nu. [ref 64870]    225:-     LiberFörlag 1985. Stor 8:o. 263 s. Rikt illustrerad med fotografier av Sören Lindell, Lennart Nyström och Lars Widegren samt andra illustrationer. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. Morell, Mats:  Bondeköpmän. Sörkörarnas arvtagare i norra Ångermanland under sent 1800-tal. [ref 4638]    120:-     CeWe-förlaget, Bjästa, 1982. 235 s. Fotoillustrerad. Tabeller och diagram. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget obetydligt naggat. (Örnsköldsviks kommuns skriftserie 4) Nelson, Lars P.:  En upptäcktsresa genom Sverige. Reseberättelser. [ref 12116]    225:-     Norstedts 1918. (10), 418 s. + 11 s. annonser. Med 174 illustrationer i texten. Häftad. Ryggen aningen nött och "randig", bakre omslag något naggat. Annars ett fint ouppskuret ex. Nerman, Ture:  Olympen. Ett gammalt Upsalahus. [ref 26399]    100:-     Ljungsbergs Förlag, Stockholm, 1930. Liten 8:o. 144 s. Omslagsvinjett av Einar Nerman. 3:e upplagan. Förlagets dekorerade klotband med aningen blekt rygg. Båda omslagen medbundna. Nilson, Peter:  Den gamla byn. En berättelse om mark och människor. [ref 85498]    120:-     Norstedts 1997. 286, (1) s. Illustrerad med akvareller och teckningar av Björn Gidstam. 1:a upplagan. Förlagsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget med lättare bruksspår samt ett par små lagade revor.
Se bild på boken Nilsson-Tannér, Per:  Ett år i Jämtland. [ref 12819]    120:-     Saxon & Lindström 1964. Stor 8:o. 120 s. Illustrerad med teckningar av Karl-Iwar Karlson. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget ojämnt blekt samt med smärre riss och veck i övre kanten. Nilsson, Alf B. (red.):  Vår hembygd 1955: Rosendala. [ref 72236]    100:-     Huskvarna Hembygdsförening, Huskvarna, 1956. 155 s. (inkl. 12 s. annonser). Rikt illustrerad. Häftad. (Vår hembygd. Tidskrift för främjandet av kunskapen om Huskvarnas kultur och historia, IX)
   Detta nummer av Vår hembygd består huvudsakligen av skildringen "En bok om Rosendala – biskopsgården och kungsgården som blev ett socialt centrum" skriven av Alfr. Lindén.   –  :  Vår hembygd 1961: Tormenås. [ref 72240]    90:-     Huskvarna Hembygdsförening, Huskvarna, 1961. 108 s. Illustrerad. Häftad. Gott skick. (Vår hembygd. Tidskrift för främjandet av kunskapen om Huskvarnas kultur och historia, XIV)
   Detta nummer av Vår hembygd består huvudsakligen av skildringen "Tormenås" skriven av Emil Löwendahl. Nilsson, Bo Sigvard - Johansson, Bo:  Liseberg 1923-1998. Från komark till nöjespark. [ref 72037]    175:-     Liseberg AB, Göteborg, 1999. Stor tvär 8:o. 206 s. Slösande rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagets pappband med skyddsomslag. Omslagets framsida och rygg ojämnt blekta, lagade revor och veck i nedre kanten.
   Med dedikation till tidigare ägare "från vännerna i parken i väst" och med tre signaturer. Nilsson, Edvin - Arvidsson, Lennart:  Muddus. Den gamla skogen. [ref 29160]    95:-     Bonniers [1976]. Liten 4:o. 79, (1) s. Rikt fotoillustrerad, övervägande i färg, samt karta. Förlagsband med skyddsomslag. Nilsson, Hans:  Hälsning från "Världens ände". [ref 20194]    125:-     Södermanlands hembygds- och museiförbund, Nyköping, 1974. Tvär 8:o. 177 s. Rikt illustrerad. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget något blekt på ryggen, i övrigt obetydliga bruksspår.   –  :  Strosa i Trosa. [ref 40389]    110:-     LiberFörlag 1982. 192 s. Med teckningar av Claes Folcker. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.   –  :  Trosa torg förr och nu. [ref 45898]    100:-     Bokförlaget Axplock, Vagnhärad, 1986. Stor 8:o. 110 s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Ryggfoten lätt stött, ett blad med vikt hörn, i övrigt ett fint ex. Nilsson, Hans (red.):  Några litterära Trosartiklar. En antologi. [ref 73831]    120:-     Södermanlands hembygds- och museiförbund, Nyköping, 1975. Tvär 8:o. 199 s. Rikt illustrerad med fotografier och teckningar. Förlagets klotband med skyddsomslag. Några lagade revor på omslaget.   –  :  Sörmlandsbygden 1974. Södermanlands hembygds- och museiförbunds årsbok. Fyrtiotredje årgången. [ref 42943]    90:-     Nyköping 1974. 167, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade klotryggsband.   –  :  Sörmlandsbygden 1977. Södermanlands Hembygdsförbunds årsbok. Fyrtiosjätte årgången. [ref 42945]    90:-     Nyköping 1977. 159 s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade klotryggsband. Nilsson, Jan-Olof:  I Falkenberg under andra världskriget. [ref 66834]    125:-     Bokförlaget Settern 1999. Stor 8:o. 287, (1) s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Aningen snedläst, annars fin. Nilsson, Nils J.:  Karlsöarna. [ref 23073]    95:-     Norstedts 1968. 147, (1) s. Mycket rikt illustrerad, delvis i färg. Med karta över Stora och Lilla Karlsö. Förlagets dekorerade pappband.   –  :  Karlsöarna. Naturundrens och fornminnenas värld. [ref 23072]    120:-     Nordisk Rotogravyr 1947. Liten 4:o. 128 s. Mycket rikt illustrerad, bl.a. med monterade färgplanscher. 1:a upplagan. Häftad med flikomslag. Omslagen lätt nötta, ryggen något blekt, annars ett fint ex. Nilsson, Olle (foto) - Strömberg, Torsten (text):  Oskarshamnsliv - vid tusenårsskiftet. [ref 80722]    125:-     Text och Bild/Strömberg och Nilsson, Oskarshamn, [1999]. Stor 4:o. 127, (1) s. Rikt fotoillustrerad, delvis i färg. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. Nilsson, Ovar:  Martin Hyvare och andra berättelser från ett brukssamhälle. [ref 42181]    90:-     Eremit-Press, Viken, 1974. 64 s. Häftad. Gott skick.
   Med dedikation från författaren. Nilsson, Sture:  Sällsamheter i Närke. [ref 42732]    110:-     Rabén & Sjögren 1978. Liten 8:o. 219, (1) s. Rikt illustrerad. Originalupplaga. Förlagets dekorerade pappband.
   Utgiven i samarbete med Svenska turistföreningen. Nordiska taflor:  Pittoreska utsigter från Sverige, Norge och Danmark. Med 72 plancher. [ref 70298]    250:-     Bonniers u.å. Tvär 4:o. 48 s. text + 72 träsnitt. Förlagets dekorerade klotband. Främre inre falsen lite fult lagad, namnteckning med årtalet "1880" på insidan av främre pärmen, i övrigt gott skick.
   Bandet innehåller bl.a. stockholmsbladen Kungsträdgården, Centralstation, Grand Hôtel och Norra delen av Skeppsbron. Verket utkom i sex delar 1866-1875, varav detta är en av delarna.
Se bild på boken Nordlander, Johan:  Ångermanländska fiskevatten på 1500-talet. Ett bidrag till svensk namnforskning. [ref 50043]    100:-     C.E. Fritzes K. Hofbokhandel, Stockholm, 1892. 4:o. 34 s. Originalupplaga. Häftad. Minst sagt lös i bindningen; inlagan hänger samman endast medelst en liten tråd. Inbindningsexemplar. (Norrländska samlingar I)
   En utförlig genomgång av namn och ursprung av ångermanländska vattendrag. Nordlund, Bengt:  Mot havet. Berättelsen om två åar i Bohuslän. [ref 68832]    95:-     Liber 1983. 141, (1) s. Rikt illustrerad med teckningar av författaren. Kartor på för- och eftersättsblad. Förlagets dekorerade pappband. Något blekt rygg, i övrigt fin. Nordström, Alf:  Kring Trälhavet. 4000 år i Vaxholm. [ref 62535]    90:-     LiberFörlag 1980. 105 s. Illustrerad. Häftad. Något blekt rygg, annars fint skick, men med lätt rökdoft. (Skrifter utgivna av Vaxholms kulturnämnd. 1)   –  :  Mälarbygd. Historia och topografi. [ref 29499]    100:-     Carlssons 1985. Stor 8:o. 244 s. Illustrerad med teckningar av Alvar Eliasson. Förlagets dekorerade pappband. Något blekt rygg och lätt snedläst, i övrigt fin. Nylén, Einar (red.):  Österskärsrapsodi. 1909-1969. [ref 88898]    100:-     Österskärs Villaförening, Österskär, 1969. 46 s. + 24 s. annonser. Illustrerad. Häftad. Bakre omslag med ett litet hörnveck, annars fin. Lätt rökdoft.
Se bild på boken Nyström, Barthold:  Beskrifning om swenska hemman. [ref 78695]    450:-     Tryckt hos A.J. Nordström, Stockholm, 1806. 198, (16) s. Andra Uplagan, rättad och tillökt. Samtida halvfranskt band Samtida halvfranskt band med stänkmarmorerade pärmpapper och sprängda snitt. Pärmar och rygg något fläckade samt med vissa skrapmärken. Inlagan med genomgående fuktfläck i övre marginalen samt någon enstaka bläckfläck. Sidan 88-89 med reva om 5 cm i övre marginalen, sidan 163-164 med pappersförlust om 3,5 x 8 cm, dock ej textförlust.
   Första upplagan utkom 1784. Nyström, Bror Oscar - Skeppstedt, Sven (huvudred.):  Boden. Fästningen, garnisonen, samhället. [ref 4308]    200:-     [Kungl. Bodens artilleriregementes historiekommitté], [Boden], 1990. Liten 4:o. 678 s. Rikligt med illustrationer (vissa i färg), diagram, faksimil, kartor (vissa i färg), tabeller. För- och eftersättsblad illustrerade med kartor i färg. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag och färgat övre snitt. Aningen snedläst, omslaget med smärre riss och veck i övre kanten, annars ett fint ex. Närke:  Ett bildverk. Foto: Erik Liljeroth.Text: Bertil Waldén. Bildtexter: Bertil Waldén och Richard Holmström. [ref 31307]    400:-     Allhem, Malmö, 1960. 4:o. 478, (2) s. Rikt illustrerad i färg och svartvitt. Några av illustrationerna och kartorna är utvikbara. Originalupplaga. Tryckt i 13.600 ex. Förlagets dekorerade halvfranska band med övre guldsnitt. Fint ex. (Allhems landskapsböcker) Näsström, Gustaf:  Det gamla Medevi. Kulturhistoriska anteckningar. [ref 63288]    175:-     Nordisk Rotogravyr 1929. Liten 8:o. 283, (2) s. + 34 planschblad + 1 karta. 2:a, tillökade upplagan. Förlagets dekorerade pappband. Ryggen något nött, ryggfoten naggat samt pärmkanterna lätt skavda. Inlagan oskuren.
Se bild på boken Nätterlund, N.J.:  Norra Ångermanland i ord och bild från förr till nu. Del 1. Nätra älvdal. (allt som utkom). [ref 30620]    225:-     Förlag: N.J. Nätterlund, Örnsköldsvik, 1925. 270 s. + 6 s. annonser + 2 dubbelsidiga planscher. Illustrationer i texten. Häftad. Blekt rygg, främre omslag med en liten skada upptill vid främre falsen. I övrigt ett fint ouppskuret ex. Ohlén, Carl-Eric:  Från fars och farfars tid. En bokfilm om Dalarna. Huvudredaktör: Mats Rehnberg. Förord och inledning: Björn Hallerdt. Bildredaktör: P.-H. Rosenström. [ref 14997]    250:-     AB-förlaget, Vänersborg, 1960. 4:o. 542, (1) s. Helt igenom illustrerad. Förlagets dekorerade konstläderband med övre guldsnitt. Ett litet skrapmärke på bakre pärmen, annars fint skick. Tillskrift med flera namnteckningar och en namnetikett på försättsbladet.   –  :  Från fars och farfars tid. En bokfilm om Halland. Huvudredaktör: Mats Rehnberg. Inledning: Albert Sandklef. Halländska tidningarnas historia av Johan Svipdag. [ref 15000]    375:-     AB-förlaget, Vänersborg, 1961. 4:o. 544 s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade helskinnband med riklig ryggförgyllning och helt guldsnitt. Minimal fläck på nedre delen av ryggen, annars ett mycket snyggt ex. Ohlén, Carl-Eric - Hall, Elisabeth (red.):  Småland och Öland under 1800-talet. [ref 38429]    95:-     Trevi 1974. Kvadratisk 8:o. 112 s. Genomgående illustrerad med mestadels gamla träsnitt. Förlagets dekorerade pappband. Pärmarna lätt böjda. Olla, Helmer:  Nordanåkers by. Minnen från pojkåren och anteckningar ur byns historia. II. [ref 74714]    125:-     Malung u.å. Stor 8:o. 52, (1) s. Illustrerad med fotografier. Klammerhäftad. Fint ex.
   Särtryck ur Skinnarebygd 1963-64. - Med dedikation från "Helmer Olla" till Fil. Dr Alf Åberg + ett maskinskrivet brev till densamme från Helmer Olla. - Del I av denna uppsats har varit införd i Skinnarebygd 1961-62.   –  :  Ollagården i Nordanåker. [ref 74713]    125:-     Malung u.å. Stor 8:o. 25 s. Illustrerad med fotografier. Klammerhäftad. Fint ex.
   Särtryck ur Skinnarebygd 1956. - Med dedikation från "Helmer Olla" till Fil. Dr Alf Åberg.   –  :  Västra Myckelbergets fäbodar. [ref 74712]    125:-     Malung u.å. Stor 8:o. 54 s. Illustrerad med fotografier. Klammerhäftad. Fint ex.
   Särtryck ur Skinnarebygd 1959-60. - Med dedikation från "Helmer Olla" till Fil. Dr Alf Åberg. Olls, Bert:  Stockkanot och vätternskuta. [ref 40034]    100:-     Rabén & Sjögren 1967. Liten tvär 4:o. (62) s. Rikt illustrerad med teckningar av författaren. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget lätt naggat och ojämnt gulnat samt med ett par lagade revor. Olsson, Bror (red.):  Lund genom seklerna. En liten krönika i ord och bild. [ref 30850]    90:-     Gleerups, Lund, 1964. 50, (2) s. Illustrerad. Ny upplaga. Häftad med skyddsomslag.
   Denna skrift utsändes som en hälsning vid årsskiftet 1964-65 av CWK Gleerups Förlag. Pettersson, Carl Anton:  Lappland, dess natur och folk. Efter fyra somrars vandringar, i bilder och text skildrade. [ref 25241]    750:-     P.B. Eklund, Stockholm, 1871. Tvär 4:o. 146 s. + 21 helsidesplanscher i tonlitografi samt träsnitt i texten. 2:a upplagan, i förminskat format. Förlagets dekorerade klotband. Något nött band, rygghuvud och -fot med riss, försättsbladet med veck. Textdelen genomgående åldersfläckad, planscherna ganska rena och fina.
   Denna 2:a upplaga saknar karta.
Se bild på boken Pettersson, Johan:  Bygd och människor. Kulturminnen från Tjörn. [ref 73776]    250:-     Dalaförlaget, Malung, 1979. Liten 4:o. 171 s. Tämligen rikt illustrerad. Förlagets klotband med skyddsomslag och främre omslag medbundet. Skyddsomslaget lätt gulnat på ryggen, med smärre riss och veck i övre kanten samt med en mindre pappersförlust vid rygghuvudet. Boken i övrigt är i fint skick.   –  :  Vor Frue Kircke. Studier i Tjörns medeltid. [ref 73779]    110:-     Författarens förlag, Klövedal, 1966. Stor 8:o. 87 s. Illustrerad. Häftad. (Bohusläns Hembygdsförenings Skrifter Nr 2) Pettersson, N.P.:  Fullständigaste och nyaste godtköps-reskarta N:o 1 öfver Sverige, uptagande jernvägar, gästgifvaregårdar med afstånden utsatta i nymil, postanstalter, bruk, m.m. Karta öfver segelleden kanalvägen från Stockholm till Göteborg jämte förteckning öfver gästgifvaregårdarne med utsatt skjutslega. Efter nyaste officiella källor utarbetad. [ref 15425]    250:-     C.A.V. Lundbergs Förlag, Stockholm, 1909. Liten 8:o. Bilaga 12 s. + vikt karta i färg, 72 x 60 cm. 36:e upplagan. Förlagets tryckta klotryggsband med bilaga (förteckning) monterad innanför främre pärmen. Pärmarna fläckade och med lätt skavda kanter, kartan med ren bildsida, men med revor i vikningar och kanter samt med en mindre pappersförlust i ena kanten, dock utan bildförlust. Bilagan något fläckad och med smärre veck i marginalen.
Se bild på boken Pettersson, Täpp John-Erik (red.):  Mora. Ur Mora, Sollerö, Venjans och Våmhus socknars historia. 1-2. [ref 83858]    500:-     Mora kommun, Mora, 1984-1988. Liten 4:o. 627+654 s. Rikt illustrerade med fotografier, tabeller och reproduktioner, delvis i färg. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Del 1 med liten tillskrift på titelbladet samt med liten namnetikett på smutstitelbladets baksida, i övrigt en fin uppsättning.
   Två volymer. En tredje del utkom 1999, vilken dock inte ingår här. Pålstig, Johan:  Myten om Lappland. Essayer. [ref 29373]    90:-     Två Förläggare Bokförlag, Umeå, 1984. 123, (1) s. Illustrerad. Ny utgåva. Häftad. Ryggen med lagningar, annars fin. (Norrländska skrifter 12)
   Årsbok för kulturtidskriften Thules prenumeranter 1984.
Se bild på boken Qvistorff, Helge V.:  Resa i Sverige med H.C. Andersen. Översättning: Bo Rudin. [ref 72995]    100:-     Jysk Lokalhistorisk Forlag, Skørping, © 1996. Stor tvär 8:o. 191, (1) s. Mycket rikt illustrerad, huvudsakligen med fotografier i färg av författaren. Tryckt i 6.500 ex. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget lätt nött, revor i övre kanten på baksidan (tyvärr tejpade både ut- och invändigt). Liten namnstämpel på försättsbladet. Raihle, Jan - Ståhl, Elizabet (red.):  Dalarna 1999. Framtidstro. [Det kommer en tid efter Dig också ...]. Dalarnas Hembygdsbok årgång 69. [ref 83824]    150:-     Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund, Falun, [1999]. Stor 8:o. 344 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.   –  :  Dalarna 2000. [Made in Dalarna]. Dalarnas Hembygdsbok årgång 70. [ref 83825]    150:-     Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund, Falun, [2000]. Stor 8:o. 323 s. Rikt illustrerad, nästtan uteslutande i färg. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. Raihle, Jan (red.):  Dalarna 1994. Dalarnas Hembygdsbok årgång 64. [ref 83823]    90:-     Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund, Falun, [1994]. Stor 8:o. 360 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagets dekorerade pappband. Ryggfoten något stukad, i övrigt ett fint ex. Rangström, Lena - Skeri, Karin - Westin, Elisabeth:  Skokloster. Slott och samlingar. [ref 56597]    90:-     Skoklosters slott, Bålsta, 1980. 79, (1) s. Rikt illustrerad, huvudsakligen i färg. Häftad. Ryggen lätt nött. Rehn, Thorsten:  Sällsamheter i Halland. [ref 56997]    140:-     Rabén & Sjögren 1990. Liten 8:o. 223, (1) s. Illustrerad med fotografier och teckningar. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. Rogberg, Mats:  Skånekust 1935. [ref 89749]    125:-     Trafik-Nostalgiska Förlaget, Stockholm, 2010. Stor 8:o. 208 s. Slösande rikt fotoillustrerad samt med kartor. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
   En nostalgisk flygresa över Skånes kustområden från Listerlandet i öster till Bjärehalvön i väster. Städer, byar och fiskelägen fotograferade från flygplan på 1930-talet.
Se bild på boken Rollof, Yngve:  Sveriges inre vattenvägar. 1-4. [ref 42124]    450:-     Rabén & Sjögren 1977-1981. Liten 8:o. 335, (1) + 351 + 295 + 397 s. Rikt illustrerade med kartor och fotografier. Förlagets dekorerade pappband. Fin uppsättning.
   4 volymer. Roos, Anna Maria:  Dalarna. [ref 85266]    120:-     J.A. Lindblads Förlag, Uppsala, 1918. 444, (1) s. + 1 utvikbar karta. Fotoillustrerad. 1:a upplagan. Förlagets dekorerade klotband. Innerfalsarna spruckna, pärmhörnen något stukade, pärmarna lätt solkade. (Hembygdsböckerna) Roosval, Albin (red.):  Svenska slott och herresäten. Ny samling. 1-3 i 4 volymer. [ref 41699]    1400:-     Natur och Kultur 1932-1934. Stor 4:o. Totalt ca 1280 s. Rikt illustrerade med fotografier. Vackra mycket lätt nötta bruna skinnband, främre pärmarna med vapen i guldtryck, guldpressad pärmbordure, inre denteller, hela guldsnitt. (Nordiska bokhandeln). Spår efter fuktskador, huvudsakligen i övre marginalen, några blad skadade i övre marginalen efter att ha varit hopklistrade.   –  :  Sällsamheter i Västerbotten. [ref 42746]    125:-     Rabén & Sjögren 1984. Liten 8:o. 333 s. Rikt illustrerad med teckningar, fotografier och reproduktioner. Kartor på för- och eftersättsblad. Förlagets dekorerade pappband. Lite blekt rygg annars fin.
   Utgiven i samarbete med Svenska Turistföreningen.
Se bild på boken Rosén, Karl D.P. (huvudred.):  Atlas över Sverige med ortbeskrivning. I:1-2 + atlas, II:1-2 + atlas, III:1-2 + atlas. [ref 23135]    2000:-     Generalstabens litografiska anstalt 1932-1934. Stor 8:o. Totalt ca 5000 s. + 3 band med ca 170 kartblad. Förlagets vackra, ryggdekorerade halvfranska band med marmorerat snitt. En fin svit om 9 volymer.   –  :  Svenska orter. Atlas över Sverige med ortbeskrivning. 1-2 + atlas. Detta är första delen som omfattar Malmöhus, Kristianstads, Blekinge och Kronobergs län, större delen av Hallands och Kalmar län samt de södra delarna av Älvsborgs, Jönköpings och Gotlands län. [ref 57899]    600:-     Generalstabens litografiska anstalt, Stockholm, 1932. Stor 8:o. XXIV, 704, (2) + (6), 706-1479, (3) + XVI s. + kartdel + (8) s. Illustrerad med fotografier samt atlasens kartor i färg. Förlagets vackra halvfranska band med röda och svarta titelfält samt ryggkarta i guld och marmorerat snitt. Ett ganska så fint ex. 3 volymer.
   Dessa böcker finns på ett lager. Om ni vill hämta i butiken, meddela oss dagen innan, tack! Rosén, Ulla:  Himlajord och handelsvara. Ägobyten av egendom i Kumla socken 1780-1880. [ref 80295]    125:-     Lund University Press, Lund, 1994. 292, (7) s. Häftad med skyddsomslag. Fint ex. (Bibliotheca historica Lundensis 79)
   Akademisk avhandling. Rosenberg, Erik:  Oset och Kvismaren. Strövtåg och studier i mellansvenska fågelmarker. [ref 32387]    100:-     AWE/Gebers 1977. 200, (1) s. Omslagsbild och teckningar av Harald Wiberg. 4:e upplagan. Förlagets dekorerade pappband. Rygghuvud och -fot och samtliga hörn något stukade.
Se bild på boken Rosengren, Annette:  När resan var ett äventyr. Om resor i Sverige under tusen år. [ref 31265]    100:-     Natur & Kultur 1979. Tvär 8:o. 165, (1) s. Mycket rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. Rosengren, Josef - Linnell, Ludvig - Fischer, J. (utg.):  Ny Smålands beskrifning. Västbo härad. [ref 30901]    1000:-     Nya Växjöbladets boktryckeri, Växjö, [1899]-1914. IV, 1072 s. Häftad. Ryggen med veck. Ouppskuren.
   Utgiven som bilaga till Nya Vexiöbladet. Ovanlig! Rosengren, Josef (utg.):  Ny Smålands beskrifning. Vexiö stad. [1]. [ref 30900]    750:-     Nya Växjöbladets boktryckeri, Växjö, 1920. XI, 78, 662 s. + flertalet planscher och plankartor över Växjö. Förlagets klotband.
   Felaktigt numrerad "Del IV" på ryggen. Förordet och registret tryckt 1920. Utgiven som bilaga till Nya Vexiöbladet 1904-1914. Rosenius-Högman, Ruth:  Sätra brunn genom tiderna. [ref 42824]    150:-     Sätra Brunns förlag 1962. Stor 8:o. 263, (1) s. Fotoillustrerad. Förlagets klotband med skyddsomslag. Främre omslag medbundet. Skyddsomslaget något nött och med ett par lagade revor. Kort tillskrift på försättsbladet. Rosman, Holger:  Skepparegillet i Visby under 250 år. Bilder ur Gotlands sjöfartshistoria. [ref 37574]    300:-     Stockholm 1932. Liten 4:o. 156, (1) s. Förlagets dekorerade klotband med marmorerade snitt. En sida i slutet med en 55 mm lång reva, rygghuvud och -fot lätt skavda, i övrigt ett mycket bra ex. Rospiggen:  Årsbok för hembygden. Nr 29 (1969). [Utgiven av Roslagens Sjöfartsminnesförening]. [ref 80762]    100:-     Nautiska Magasinet; Sandbergs Bokhandel, Stockholm, (distr.), 1968. 161, (3) s. Illustrerad. Häftad. Aningen gulnad rygg, i övrigt fin.
   Omslag av Harald Lindberg.   –  :  Årsbok för hembygden. Nr 31 (1971). [Utgiven av Roslagens Sjöfartsminnesförening]. [ref 80764]    100:-     Nautiska Magasinet; Sandbergs Bokhandel, Stockholm, (distr.), 1970. 173, (3) s. Illustrerad. Häftad. Aningen gulnad rygg, i övrigt fin.
   Omslag av Harald Lindberg.   –  :  Årsbok för hembygden. Nr 32 (1972). [Utgiven av Roslagens Sjöfartsminnesförening]. [ref 80765]    100:-     Nautiska Magasinet; Sandbergs Bokhandel, Stockholm, (distr.), 1971. 159, (1) s. Illustrerad. Häftad. Aningen gulnad rygg, i övrigt fin.
   Omslag av Harald Lindberg.   –  :  Årsbok för hembygden. Nr 33 (1973). [Utgiven av Roslagens Sjöfartsminnesförening]. [ref 80766]    90:-     [Väddö] 1972. 96 s. Illustrerad. Häftad. Fint ex.
   Omslag av Harald Lindberg.   –  :  Årsbok för hembygden. Nr 34 (1974). [Utgiven av Roslagens Sjöfartsminnesförening]. [ref 80767]    90:-     [Väddö] 1973. 108 s. Illustrerad. Häftad. Fint ex.
   Omslag av Harald Lindberg.   –  :  Årsbok för hembygden. Nr 36 (1976). [Utgiven av Roslagens Sjöfartsminnesförening]. [ref 80768]    90:-     [Väddö] 1973. 108 s. Rikt illustrerad. Häftad. Sned rygg, främre omslag med veck intill falsen.
   Omslag av Harald Lindberg.   –  :  Årsbok för hembygden. Nr 41 (1981). [Utgiven av Roslagens Sjöfartsminnesförening]. [ref 80770]    100:-     [Väddö] [1980]. 120 s. Rikt illustrerad. Häftad. Fint ex.   –  :  Årsbok för hembygden. Nr 42 (1982). [Utgiven av Roslagens Sjöfartsminnesförening]. [ref 80771]    100:-     [Väddö] [1981]. 144 s. Rikt illustrerad. Häftad. Små skrapmärken på bakre omslag, i övrigt fin.   –  :  Årsbok för hembygden. Nr 43 (1983). [Utgiven av Roslagens Sjöfartsminnesförening]. [ref 80772]    100:-     [Väddö] [1982]. 128 s. Rikt illustrerad. Häftad. En aning snedläst, i övrigt fin.   –  :  Årsbok för hembygden. Nr 44 (1984). [Utgiven av Roslagens Sjöfartsminnesförening]. [ref 80773]    100:-     [Väddö] [1983]. 128 s. Rikt illustrerad. Häftad. Omslagen med några små bruksspår, i övrigt fin.   –  :  Årsbok för hembygden. Nr 46 (1986). [Utgiven av Roslagens Sjöfartsminnesförening]. [ref 80775]    100:-     [Väddö] [1985]. 128 s. Illustrerad. Häftad. Bakre omslag med obetydliga bruksspår, i övrigt fin.
   Omslag av Harald Lindberg.   –  :  Årsbok för hembygden. Nr 48 (1988). [Utgiven av Roslagens Sjöfartsminnesförening]. [ref 80776]    90:-     [Väddö] [1987]. 128 s. Rikt illustrerad. Häftad. Omslag och inlaga med smärre veck i nedre marginalen, övre hörnet obetydligt stött, i övrigt fin.   –  :  Årsbok för hembygden. Nr 49 (1989). [Utgiven av Roslagens Sjöfartsminnesförening]. [ref 80777]    100:-     [Väddö] [1988]. 128 s. Rikt illustrerad. Häftad. Fint ex.   –  :  Årsbok för hembygden. Nr 51 (1991). [Utgiven av Roslagens Sjöfartsminnesförening]. [ref 80779]    100:-     [Väddö] [1990]. 128 s. Rikt illustrerad. Häftad. Fint ex.   –  :  Årsbok för hembygden. Nr 52 (1992). [Utgiven av Roslagens Sjöfartsminnesförening]. [ref 80780]    100:-     [Väddö] [1991]. 128 s. Rikt illustrerad. Häftad. Nedre hörnet med en genomgående obetydlig stukning. Rothlieb, Carl Fr.:  Beskrifning öfver Skokloster. [ref 3404]    275:-     Tryckt hos Carl Deleen, Stockholm, 1819. Liten 8:o. (6), 102 s. + extra litograferat titelblad (snedskuret) med kyrkan. Samtida halvfranskt band utan ryggtitel. Något nött band, nummeretikett på främre pärmens insida, inlagan delvis vattenskadad.
   Litografin med vyn över slottet fattas i detta ex. Rudbeck, Olof, d.y.:  Iter Lapponicum. Skissboken från resan till Lappland 1695. 1-2. [ref 73895]    1800:-     Faksimilutgåva utgiven av René Coeckelberghs Editioner 1987. Folio. Titelblad, 152 planschblad + 131, (1) s. Tryckt i en begränsad upplaga om 4000 ex varav den svenska delupplagan består av 1999 handnumrerade ex. Detta är nummer 608. Förlagets vackra och gedigna blå halvfranska band med kassett. Ett mycket fint ex. 2 volymer.
   I. Faksimilutgåvan. II. Kommentardel med Rubecks resedagbok, och med kommentarer av Tomas Anfält, Kenneth Awebro, Gunnar Broberg, Gunnar Brusewitz, Björn Dal, Kurt Johannesson, Örjan Nilsson, Sven-Gunnar Ryman, Carl-Otto von Sydow. Rudbecks berömda skissbok föreligger här för första gången i tryck i komplett skick. Skissboken omfattar kolorerade bilder på olika djur i fjällen, växter, svampar, fiskar, fåglar, insekter och fjärilar. Nypriset för detta vackra verk var på 1980-talet 6.500:-.
Se bild på boken Rudbeck, Thure Gustaf:  Försök till beskrifning öfver Sveriges städer i historiskt topografiskt och statistiskt hänseende, efter de bästa tryckta källor samt med många tillägg. 1-3 i 1 volym. [ref 16083]    2800:-     Bonniers 1855-1860. (6), 261, (3), (4), 298, (2), 120, (2) 121-322, (2) s. + 4 helsidesplanscher + 48 planscher med 67 vackra kartor på städerna (många utvikbara) + tämligen rikligt med träsnitt i texten. Samtida trevligt klotband med ryggförgyllning. Rygghuvudet något skavt och med några riss, ryggfoten obetydligt nött och pärmarna med några små bruksspår. Inlagan är i mycket bra skick. Sahlstedt, Magnus Abr.:  Stora Tuna i Dahlom och Bergom Minnes-döme. Thet är: utförlig beskrifning och underrettelse om then ort och christeliga församling, som har namn af Stora Tuna, och är belägen i Öster-Dahls bergslagen; uti alla the förnämsta monumenter och minnes-mercken, som angå namns och orda-redor, rums och orters utmerckande, werckeliga sakers och personers samt theras giöremåls, ährenders, företagningars, bedrifters, handlingars så ock hwarjehanda merckwerda hendelsers, som antingen sielfwa lands-orten eller thess inwånare tilhöra kunna, utrönande och skiärskodande. Hwilket, så i gemen, som i synnerhet, under wissa delar, afdelningar, fördelningar och paragrapher eller särdelningar, i möijeligesta korthet och tydelighet, är utfördt wordet; så ock altsamans, på trowerdig, med all flit insamlad, så mun- som skrifteliga wittnesbörder fotadt och grundadt. Alt til then endan, thenna i fäderneslandet wida bekanta och widt frägdada landt-socknen från framtida glömskones mörcker at befria, och til ett liufligt ähre-minne, af the gamla forn-hefder, at förfordra; af then som församlingens christna hiord, någon rund tid, i hiertans welmening, så ock hiordens afdrägt, til god trefnad och froma, åtniuti. [ref 40156]    2600:-     Lorentz Ludewig Grefing, Stockholm, 1743. Folio. (18) + 220 + (56) s. + 1 utvikbar karta, 1 graverad plansch föreställande Stora Tuna kyrka samt några träsnittsillustrationer i texten. Alla. Titelbladet tryckt i rött och svart. 1:a upplagan. Samtida halvfranskt band med stängt snitt. Inlagan lätt åldersfläckad samt några maskhål på de första bladen utan textförlust. Bandets ryggfot trasigt med bitar som saknas. Rygghuvudet lite trasigt och övriga delar på bandet skavt runt om samt ryggtiteln bortskavd. Tre rader tillskrift med kulspetspenna på insidan av främre pärmen. Sid 194 felpaginerad.
   Bilden är från den utvikbara kartan i boken.
Se bild på boken Salje, Sven Edvin:  Hantverkaregatan. [ref 18561]    90:-     LT:s förlag 1980. 157, (2) s. Illustrerad av Björn Gidstam. 2:a tryckningen, 15:e tusendet. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex. Salvén, Arv.:  Boken om Högsjö. En norrländsk socken krönika. Kulturbilder, sägner och minnen. Med förord af Olof Högberg. [ref 4439]    150:-     Svenska kyrkans diakonistyrelsens bokförlag, Stockholm, 1918. 248, (2) s. Illustrerad med fotografier. 1:a upplagan. Häftad. Lite fläckig och skavd rygg.
   Arv. Salvén var kyrkoherde i Högsjö.
Se bild på boken [Sandeberg, Svante af]:  Strödda blad ur Sundsvalls stads historia 1621-1721. 1-4. [ref 70471]    150:-     Sundsvall 1906-1916. 68 + (2), 69-140 + (2), 141-212 + V, 215-259, (2) s. Med ett porträtt och en illustration i den fjärde delen. Häftade. Fint skick. Komplett i 4 volymer. Sanderberg, Martin:  Stationshuset Lund C. [ref 42155]    90:-     Föreningen Gamla Lund, Lund, 1968. Stor 8:o. 59, (1) s. Illustrerad. Häftad. Ouppskuren. (Föreningen Gamla Lund. Årsskrift 49) Sanders, Hanne:  Efter Roskildefreden 1658. Skånelandskapen och Sverige i krig och fred. [ref 83875]    100:-     Makadam Förlag, 2008. 142, (1) s. Häftad med flikomslag. Fint ex. (Centrum för Danmarksstudier 17) Schefferus, Johannes:  Lappland. Översättning från latinet av Henrik Sundin. Granskad och bearbetad av John Granlund, Bengt Löw och John Bergström. Utgivare: Ernst Manker. [ref 25249]    500:-     Gebers 1956. Stor 8:o. 472 s. + 1 utvikbar karta + 1 utvikbar plansch. Illustrationer i texten. 1:a svenska upplagan. Förlagets dekorerade linneband med främre omslag medbundet samt skyddsomslag. Skyddsomslaget ojämnt mörktonat och med en liten lagad reva vid rygghuvudet; bandet är i ypperligt skick. (Acta Lapponica VIII)
Se bild på boken Schenström, F. (utg.):  Öfre Dalarna förr och nu. Under medverkan av Gunnar Andersson, E. Arosenius, L. Dalin, Sven Ekman, Carl Forsstrand, H.E. Hamberg, Axel Ihrmark, Axel Kempe, Lars Lunell, R. Moosberg, Adolf Noreen, G, Retzius, F. Schenström, Emerik Stenberg, K. Trotzig och A.E. Törnebohm. [ref 65201]    300:-     Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1903. (8), 560 s. + 2 kartor (varav 1 stor utvikbar) i färg. Illustrationer i texten. Gediget grönt klotband i bra skick. Schildt, Göran:  Upptäcktsfärd i Sverige. [ref 46816]    140:-     Wahlström & Widstrand 1962. 178, (2) s. + 32 planschsidor med fotografier. Förlagets klotband med skyddsomslag. Pärmarna lätt utbuktande, det klistrade försättsbladet något vågigt (fuktskada?) och de sista bladen en aning fuktskadade (ej fläckade). Omslaget med smärre bruksspår och ett par lagade revor. Schiller, Harald (red.):  I kalesch genom Sverige. Reseminnen för 100 år sedan. [ref 20568]    100:-     Wahlström & Widstrand 1931. 211 s. Illustrerad. Häftad. Något nött och ojämnt mörktonad rygg, i övrigt gott skick. Ouppskuren.
Se bild på boken Schnell, Jan-Bertil:  Palatset som blev en borg. Husaby biskopsborg på Kinnekulle. [ref 71223]    125:-     Västergötlands museum, [Skara], 2001. Stor 8:o. 122 s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Rygghuvud och -fot lätt stötta, pärmarna med lättare bruksspår, i övrigt ett fint ex. (Västergötlands museums skriftserie nr 31)
   Med dedikation från författaren på blank sida intill titelbladet. Scholander, Fredrik Wilhelm:  Fredrik Wilhelm Scholanders Uplandsresa 1851. En resedagbok utgiven i faksimil och kommenterad av Gurli Taube. [ref 46689]    100:-     Allhem, Malmö, 1955. 51, (2) s. Illustrerad. Numrerad bibliofilupplaga tryckt i 999 ex. Detta ex är nr 696. Förlagets pappband med påklistrad pärmtitel. Fint ex. Schrewelius, Lars F:son (utg.):  Lycksele stad och lappmark. En minnesbok tillkommen i anledning av att Lappland den 1 januari 1946 fick sin första stad. [ref 77425]    550:-     [Rodéns bokhandel], [Lycksele], 1947. 4:o. 312 s. Rikt illustrerad. Originalhalvfranskt band. Ryggen och främre falsen med små skrapmärken, annars fin. Schånberg, Sven:  Sällsamheter i Göteborg. [ref 42722]    100:-     Rabén & Sjögren 1985. Liten 8:o. 247 s. Rikt illustrerad med fotografier och teckningar. Förlagets dekorerade pappband. Repa på främre pärmen. Sehlin, Halvar (red.):  Svenska Turistföreningen 100 år. Årsskrift 1986. [ref 71362]    90:-     Svenska Turistföreningen 1985. 311, (2) s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Teckningar: Bertil Kumlien. Förlagets dekorerade pappband. Omslag av Gunnar Brusewitz. Fint ex.
   STF 1986. Selander, Tom:  Annorlunda mil med bil. [ref 66648]    90:-     Rabén & Sjögren 1968. Liten 8:o. 167, (1) s. Illustrerad med teckningar av Sven Rydén. Förlagets dekorerade pappband. Selge, Allan:  Boken om Helsingborg. [ref 4433]    100:-     Natur och Kultur 1976. Tvär 8:o. 255, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. Seth-Stenung, Margareta:  Huddinge. En socken i storstadens skugga. [ref 57766]    150:-     Huddinge hembygdsförening 1956. 156 s. Rikt illustrerad med fotografier och kartor. Häftad. Fint ex. Settervik, Hans:  Västerås som sjöfarts- och handelsstad. Akademisk avhandling. En transport-geografisk studie av stadens varutrafik och utrikeshandel i huvudsak avseende åren 1938 och 1940. [ref 49318]    90:-     Västerås stads drätselkammare, Västerås, 1947. Stor 8:o. 191 s. Illustrerad. Häftad. Ryggen blekt och med skada nedtill, båda omslagen ojämnt blekta och med smärre veck. Dedikation: "Läroverksadjunkt J.A. Holmberg vänskapsfullt från förf.". (Meddelanden från Göteborgs Högskolas geografiska institution 33)
   With a Summary in English. Sjöberg, Sven:  Söderfors. En historisk framställning på uppdrag av Söderfors kommun. [ref 42840]    250:-     Kooperativa förbundets bokförlag, Stockholm, 1956. Stor 8:o. 496, (1) s. Rikt illustrerad med fotografier i svartvitt samt monterade planscher i färg. Förlagets dekorerade klotband. Ryggen en aning blekt, bakre pärmen med ett par små skrapmärken, i övrigt gott skick. Sjöberg, Åke G. (red.):  Historia kring Gotland. [ref 88692]    90:-     Wahlström & Widstrand 1963. 152 s. + 8 planschsidor. Originalpocket. De två sista bladen och bakre omslag naggade i övre kanten, omslaget med liten pappersförlust. (W&W-serien 17)
   Med bidrag av Birger Nerman, Lauritz Weibull, Sture Bolin, Gunnar Fritzell, Gösta Hasselberg, Hugo Yrwing, Bengt G. Söderberg och Bengt Thordeman.
Se bild på boken Sjöstrand, Martin:  Linneryds kommun 1863–1951. Historisk återblick på uppdrag av Linneryds kommunalfullmäktige. [ref 25854]    100:-     Smålandsposten, Växjö, 1954. 128, (3) s. Illustrerad. Förlagets klotryggsband med främre omslag medbundet. Nedre hörnen något skavda och stötta. Brun fläck i kanten på främre pärmens insida, försättsblad, omslag och smutstitelblad. Sjöström, Monica:  Boken om Trosa. [ref 82461]    150:-     [Närbild, Trosa], 1992. 4:o. (128) s. Genomgående fotoillustrerad i färg. Förlagets konstläderband med skyddsomslag. Omslaget med ett par små lagade revor och lätta bruksspår, baksidan med veck och lätt fuktskada (ek fläckad), i övrigt gott skick. Stackell, Lars:  Västkusten förr. Badortsmiljöns liv och bebyggelse under 1800-talet. [ref 49361]    110:-     Natur och Kultur 1975. Tvär 8:o. 238 s. Rikt fotoillustrerad med bilder från förr. Förlagets dekorerade pappband. Lite blekt rygg med ett veck, annars fin.
Se bild på boken Stagner, J. H:son:  Visingsö-fornminnen. [ref 48346]    90:-     Gleerups, Lund, 1919. XII, (4), 64 s. + 2 planscher. 28 Illustrationer i texten. Häftad. Ouppskuren. Gott skick. Steen, Birger:  Baronernas Leufsta. Om brukslivet i norra Uppland på baronernas tid. Efter förre brukskamreren Joel Godeaus berättelser upptecknat och kompletterat. [ref 2895]    300:-     Norstedts 1966. 410 s. Rikt illustrerad. 2:a upplagan. Häftad. Lätt snedläst, ryggen med läsränder. Ett blad skadat i marginalen och med veck samt överhäng i marginalen (skada uppkommen vid produktionen). Stenberg, Roger:  Slagnäs. Om människor i en lappmarksby. [ref 38212]    100:-     Norstedts 1980. Stor 8:o. 110, (1) s. Rikt fotoillustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Ett hörn obetydligt stött. Stenberger, Mårten - Steffen, Richard (red.):  Boken om Gotland. Minnesskrift med anledning av Gotlands återförening med Sverige genom freden i Brömsebro den 13 augusti 1645 Del 1: Gotlands historia fram till år 1645. Del 2: Gotlands historia från och med år 1645. [ref 4428]    800:-     AB Sylve Norrbys Bokhandel, Visby, 1945. 4:o. 455 + 702 s. + 1 utvikbar karta. Illustrerad med fotografier, kartor och planritningar. Förlagets dekorerade linneband. Pärmarna lätt solkade, inlagorna med ett fåtal marginalanteckningar, huvudsakligen i blyerts.
   2 volymer. Komplett. Stenkula, A.O.:  När Malmö blev svenskt. Kulturhistoriska skisser. [ref 58776]    120:-     Förlagsaktiebolaget i Malmö 1921. 256 s. Häftad. Ryggen något mörktonad och lätt skadad nedtill, ett litet hörn på främre omslag saknas. Stenström, F.:  Örgryte genom tiderna. En minnesbok. Del 1-2 i 1 volym. Faksimileupplaga sammanställd av Sällskapet Örgryte Odalmän. [ref 50751]    150:-     [W. Thyrén], [Göteborg], 1966. Stor 8:o. (1), 157 s. + 24 planschblad; + (1), 7-199 s. + 14 planschblad + 1 utvikbar karta. Originalklotband. Ägarstämpel på främre pärmens insida. Gott skick. [Strinnholm, Anders Magnus]:  Beskrifning öfver Gripsholms slott, jemte förteckning på dervarande contrefaits och skillerier, med bifogade korta historiska och genealogiska underrättelser. [ref 3372]    500:-     Ernst Ad. Ortman, Stockholm, 1822. Liten 8:o. (4), 230, (25) s. + graverad frontespis. Samtida halvklotband med marmorerade pärmpapper och snitt, lätt ryggdekor i guld, men titel saknas. Bandet lätt nött med stukade hörn, pärmpapperet i nedre hörnen lätt skadat. Två namnteckningar, en från 1868 och en från 1921 samt exlibris på främre pärmens insida. Inlagan delvis lätt åldersfläckad, de fyra sista bladen med små naggar och riss i övre marginalen. Frontespisbladet något hårt skuret i yttre marginalen, men bilden är komplett.
Se bild på boken Ström, Carl Petter:  Försök till en beskrifning öfver Färla socken. Nytt förord av Gunnar Brink. [ref 16087]    125:-     Färila Kommunbibliotek 1964. Liten 8:o. 69, (2) s. + 6 utvikbara planscher och tabeller. Faksimilupplaga tryckt i 1.000 ex. Förlagsband med skyddsomslag. Omslaget med lätta bruksspår samt en liten reva i övre kanten.
   Första upplagan utkom 1827. Ström, Krister - Österberg, Ann (red.):  Bergslagens pulsåder. Strömsholms kanal 200 år. [ref 23395]    150:-     Västmanlands läns museum, Västerås, 1995. Stor 8:o. 259 s. Rikt illustrerad med teckningar och fotografier (många i färg) samt kartor. Förlagets dekorerade pappband. Karta i gammal stil på pärmarnas insidor. (Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns museum, årsskrift 72) Strömberg, Sven:  Harpsund. Hus och händelser. [ref 78860]    125:-     Byggförlaget, Stockholm, 2003. 4:o. 204, (4) s. Rikt fotoillustrerad, huvudsakligen i färg. Förlagets dekorerade linneband med skyddsomslag. Fint ex. Strömbäck, Folke - Schnell, Jan-Bertil:  TOR - ett Folkets Hus på Alnö. [ref 70470]    90:-     Sundsvalls museum, Sundsvall, 1979. Liten 8:o. 80 s. Rikt illustrerad. Fotoillustrerat originalpappband. Sundler, Johannes:  Nyköping 1735-1739. Utgiven, översatt från latinet och kommenterad av Per Hansson. [ref 31060]    150:-     Södermanlands Hembygds- och Museiförbund, Nyköping, 1967. Stor 8:o. 238 s. + 1 kartblad. Illustrerad. Häftad. Omslagen lätt gulnade, obetydligt solkade, annars ett mycket bra ex. (Sörmländska handlingar 23) Sundström, Erik (huvudred.):  Botkyrkabygd. Från Mälarstrand till Österhav. [ref 89377]    150:-     Botkyrka Kulturnämnd, Tumba, 1996. Stor 8:o. 356, (1) s. Rikt illustrerad. 3:e upplagan. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Omslaget med obetydliga bruksspår, i övrigt fint skick. Svegfors, Mats - Gustafsson, Jan - Kindmark, Anna-Karin:  Matresa i Västmanland. [ref 6076]    175:-     Föreningen Kulturmiljö i Västmanlands län, Västerås, © 2008. 4:o. 155, (1) s. Rikt fotoillustrerad i färg. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Fint ex.
   Boken lite större än vad bilden visar.
Se bild på boken Svensk villabebyggelse i ord och bild:  Blekinge län, Gotlands län, Hallands län, Kalmar län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Skaraborgs län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län. [ref 69799]    500:-     [Förlag]: Svensk Villabebyggelse, Stockholm, [194?]. Tvär 4:o. 1114 s. Rikt illustrerad med fotografier. Förlagets halvklotband i skinnimmitaion och med färgat övre snitt. Pärmkanterna något nötta, bakre pärmen med skrapmärken. Försättsbladet och de fyra första textbladen med veck. Något sladdrig i bindningen. Tryckt för namngiven mottagare. Svenska Fornminnesföreningen (utg.):  Svenska Fornminnesföreningens tidskrift. Fjerde bandet. 1:a häftet. N:o 10. 1878. [ref 11650]    100:-     Stockholm 1879. Liten 4:o. 48 s. Illustrerad. Häftad. Ryggen med smärre pappersförlust och falsreva nedtill, omslagen lätt naggade.
   Innehåll: Palmgren, L.F.: Fornlemningar i Torskinge och Ås socknar, Småland, på Svenska Fornminnesföreningens bekostnad undersökta år 1875 (med 9 fig.) - Hildebrand, Hans: En svensk biskops hofhållning under början af 1500-talet. - Ulfsparre, S.: Några tankar vid underrättelsen om raserandet af en af våra äldre kyrkor från medeltiden. Svenska Turistföreningen (utg.):  Svenska Turistföreningens Årsskrift. Häfte 1-6. [ref 68127]    1800:-     Upsala / Stockholm 1886-1888. Liten 8:o. 20 + 20 + 20, (2) + 39 + 56 + 88 s. Illustrerad med en karta i häfte 6. Originalupplaga. Privatbundet halvklotband med ryggförgyllning. Två små fläckar på främre pärmen, bakre pärmen lätt skavd, i övrigt fint skick. Inga omslag medbundna.
   De sällsynta första tre årgångarna i original. Sex häften sammanbundna i en volym. Svensson, Göte (Geson):  Från Österbro till Kattebäck. Kulturhistoriska skildringar från Trelleborg. [ref 65921]    110:-     Trelleborgs Allehanda, Trelleborg, 1951. 190 s. Illustrerad med teckningar av Eric Mattsson och fotografier. Förlagets dekorerade pappband. Pärmarna ojämnt mörktonade, en liten fläck på den främre.
   Utgiven med anledning av Trelleborgs Allehandas 75-årsjubileum den 4 oktober 1951. Sylvan Larsson, Gunnel:  Carlslund. Från kungsladugård till herrgård. [ref 81356]    175:-     Örebro läns museum 1993. 261 s. Rikt illustrerad med fotografier, kartor och teckningar. Förlagets dekorerade pappband. Tillskrift på fria försättsbladet, annars fint skick. (Vetenskapliga skrifter utgivna av Örebro läns museum 1)
Se bild på boken Sylvan, Annelie - Meurling, Kate:  Eksjö 600 år. Människorna och staden. [ref 81196]    125:-     Eksjö kommun, 2002. Stor 8:o. 208 s. Rikt illustrerad med fotografier och teckningar. Förlagets dekorerade pappband. Tillskrift på eftersättsbladet, annars fint skick.
   Dedikation från förordsförfattaren på titelbladet. Sylvan, Blenda:  Herrgårdsliv i Småland i forna dagar. [ref 63000]    125:-     Bokförlaget Scania, Malmö, 1935. Stor 8:o. 104 s. Illustrerad. Häftad. Omslagen något ojämnt gulnade, övre hörnet genomgående stukat, liten bit (ca 3 cm) av ryggens övre del saknas. Namnteckning på smutstitelbladet. Säve, P.A.:  Gotländska skrifter. 1-5. [ref 17023]    500:-     Hanseproduction, Visby, 1978-1983. Liten 8:o. 269, (1) + 272 + 317 + 176 + 363 s. Faksimilutgåva. Förlagets klotband med skyddsomslag. En fin svit.
   Komplett i 5 volymer.   –  :  Gotländska skrifter. 1: [Ur handelns och näringarnas sagor från gutarnas ö. + Gotländska minnen]. [ref 85817]    100:-     Hanseproduction, Visby, 1978. Liten 8:o. 269, (1) s. Faksimilutgåva. Förlagets klotband med skyddsomslag. Fint ex. Söderberg, Bengt G.:  Gotland. [ref 16923]    150:-     Wahlström & Widstrand 1948. 237, (1) s. + 8 planschblad. Privatbundet halvfranskt band med fyra upphöjda bind samt bägge omslagen medbundna. Smutstitelbladet med inklistrat frimärke (Visby ringmur) samt namnteckning. De två första bladen med liten pappersförlust i nederkant. Tapper, Anders - Wahlsten, Ninni (red.):  Älskade fjäll. En vandring genom tre sekler. [ref 71493]    90:-     Svenska Turistföreningen 2005. Stor 8:o. 207 s. Rikt illustrerad. Häftad. Fint ex. (STF:s årsbok 2005)
Se bild på boken Taube, Evert:  Västlig horisont. [ref 49369]    375:-     Bonniers 1957. Liten 4:o. 164, (10) s. Rikt illustrerad av Kurt Jungstedt, delvis i färg. Originalupplaga. Förlagets halvfranska band med skyddsomslag och övre guldsnitt; båda omslagen medbundna. Pappkassett. Skyddsomslagets rygg något blekt, skyddsomslaget i övrigt med ett par obetydliga riss. Tenerz, Hugo:  Ur Norrbottens finnbygds historia samt den svenska infiltrationen i övre finnbygden under 1600- och 1700-talen. [ref 46966]    250:-     Almqvist & Wiksell 1962. Stor 8:o. 365 s. + 1 utvikbar karta. Häftad. Gulnad rygg, omslagen med smärre riss och veck i nedre kanten. Lite slarvigt uppskuren, ett blad rivet. Tham, Pehr:  Anteckningar under och i anledning af en resa ifrån Westergöthland til Stockholm, gjord åren 1796 och 1797. [ref 80232]    200:-     Bokförlaget Rediviva, Stockholm, 1980. Liten 4:o. (14), 92, (2), 4 s. + 8 planschblad. Faksimilutgåva. Förlagets dekorerade pappband. Exlibris på klistrade försättsbladet, fria försättsbladet med litet veck. (Suecica rediviva 87) Thaning, Olof (red.):  Blekinge. Årsskrift 1971. [ref 67405]    90:-     Svenska Turistföreningen, Stockholm, 1971. 336 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagets dekorerade klotband med båda omslagen medbundna. Nedre hörnen lätt stukade, annars gott skick.   –  :  Bohuslän. Årsskrift 1964. [ref 68864]    90:-     Svenska Turistföreningen 1964. 328 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagets dekorerade klotband med båda omslagen medbundna.   –  :  De upptäckte Sverige. Färdskildringar från åtta årtionden. [ref 7340]    110:-     Svenska Turistföreningen 1962. 319, (1) s. Illustrerad med teckningar av Bertil Kumlien. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag. Omslaget delvis något gulnat och med lätta bruksspår, annars är boken som ny.   –  :  Jämtland/Härjedalen. Årsskrift 1977. [ref 61867]    90:-     Svenska Turistföreningen 1977. 320 s. Rikt illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag med skyddsomslag.   –  :  Närke. Årsskrift 1975. [ref 71083]    90:-     Svenska Turistföreningen 1975. 320 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Fint ex.   –  :  Svenska Turistföreningens årsskrift 1967. [Västmanland]. [ref 39542]    90:-     Svenska Turistföreningens Förlag, Stockholm, 1967. 328 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagets dekorerade klotband. Båda omslagen medbundna. Ryggen en aning skavd och lätt stött upp- och nedtill.
   STF 1967.   –  :  Västergötland. Årsskrift 1970. [ref 72565]    90:-     Svenska Turistföreningen 1970. 336 s. Rikt illustrerad. Limhäftad. Något sned rygg med smärre veck.   –  :  Öland. Årsskrift 1974. [ref 23096]    100:-     Svenska Turistföreningen, Stockholm, 1974. 320 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Mycket bra ex. Thomée, Gustaf:  Sverige. Illustrerad handbok för resande och derjemte ett minne för dem som besökt landet efter de tillförlitligaste källor samt egen åskådning utarbetad. [ref 41989]    650:-     Bonniers 1866. Liten 8:o. (4), 324, XIV, (2), 44 s. med annonser + 1 titelplansch i litografiskt färgtryck + 1 utvikbar karta över Stockholms innerstad + 1 dubbelsidig karta över Stockholms omgivningar + 1 utvikbar järnvägskarta. Rikt illustrerad med träsnitt i texten. Originalupplaga. Förlagets mörkblå dekorerade klotband. Något nött band försett med nya extra för- och eftersättsblad. Ett blad med små riss och veck, obetydligt med åldersfläckar. Inlaga och kartor i fint skick.
   Pärmtitel: Illustreradt Sverige. Thulin, Sven (red.):  Uppsalaminnen. Berättade av gamla studenter och andra. [ref 46797]    90:-     Lindblads 1937. VIII, 337, (2) s. Med 114 illustrationer. Häftad. Något nött ex, främre omslag med ett par riss i övre kanten. Kort tillskrift på smutstitelbladet. (Hågkomster och livsintryck 18)
   Omslagsteckning av Gunnar Lindvall. Thunell, Elin:  Livet på Kabbarp 1 & 6. 1814–1864. [ref 71318]    90:-     Bara Härads Hembygdsförenings Förlag 1952. Liten 4:o. 66, (1) s. Illustrerad. Häftad. Ouppskuren. (Bidrag till Bara härads beskrivning 13)   –  :  Uppland i äldre tider. Upptecknade och utgivna av Herr extra ordinarie Kanslisten vid Riksens Arkiv Eric Tuneld år 1740. Med privilegium av Konung Fredrik I. Efter originalet utgivet av W. Sörling. [ref 46745]    90:-     Utgivarens förlag, Tierp, 1913. Liten 8:o. 64 s. Häftad. Omslagen något lagersolkade, annars fint skick. Ouppskuren.
Se bild på boken Tveiten, Hallvard:  Det skånska folkets historia. Från äldsta tider till slaget vid Helsingborg 1710. Med dess över ett halvt tusenårs självständiga konungahistoria. [ref 11730]    100:-     Skånsk Kultur, Lund, 1973. 194, (1) s. Häftad. Lätt snedläst, ryggen något blekt, i övrigt ett fint ex.
   Dedkation från "Ebba & Hallvard" på smutstitelbladet.   –  :  Reslöv sockens historia. [ref 37507]    150:-     Skånsk Kultur, Lund, 1972. 232, (1) s. Häftad. Ryggen något blekt, övre hörnet genomgående något stukat.
   Dedikation från "Ebba & Hallvard" på smutstitelbladet.   –  :  Torrlösa och Skrävlinge prästers historia. Med framställningar från socknarnas historia. [ref 53043]    90:-     Skånsk Kultur, Lund, 1974. 92, (3) s. Sparsamt illustrerad. Häftad. Ryggen lätt blekt, i övrigt ett fint ex.
   Dedikation från "Ebba och Hallvard" på smutstitelbladet.   –  :  Östra Karabys historia. [ref 83518]    125:-     Skånsk Kultur, Lund, 1970. 72 s. Häftad. Omslagen en aning kantstötta nedtill, annars ett fint ex.
   Dedikation från "Ebba och Hallvard" på smustitelbladet. Ullenius, Gunnar (red.):  Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift. Sjätte delen. Sjätte häftet. [ref 1306]    150:-     Skara 1967. Stor 8:o. 285, (3) s. + frontespis i färg. Illustrerad i texten. Häftad. Lätt snedläst, ryggen aningen gulnad och övre hörnet genomgående lätt stukat, annars fint skick.
   Innehåller bl.a. "Några figurativa hällristningar från Göta älvdalsområdet" av Sven-Axel Hallbäck, "Bromsö glasbruk 1803-1879" av Torbjörn Fogelberg och "Oregelbundna stensättningar i Västra Frölunda" av Kerstin Cullberg. Wallquist, Einar:  Lappmarksdoktorn berättar. 1-10 i 5 volymer. [ref 3268]    500:-     Bonniers 1954. Liten 8:o. Totalt ca 2.500 s. Illustrerade av författaren. Ny utgåva. Förlagets vackra ryggdekorerade halvfranska band med övre guldsnitt. Främre omslagen medbundna. En fin svit. (Lappmarksdoktorn berättar)
   Omfattar: Kan doktorn komma?, Lappmarksdoktorn, Lappmarksår, Få mans land, Med varandra, Mer än mantalsskriven, Dagen oss förunnad, Möte med granne, Väster om väg, Att få komma.
Se bild på boken Weibull, Jörgen - Wichmann Matthiessen, Christian - Nordström, Lars - Holmqvist, Lasse - Lundgren, Max:  Öresund - då, nu och sedan. [ref 71344]    100:-     Corona / Förlagshuset Norden, © 1993. Liten 4:o. 160 s. Rikt illustrerad i färg och svartvitt. Förlagets dekorerade linneband med skyddsomslag. En liten etikett inklistrad på försättsbladet. Weilert, Bengt - Rentzhog, Sten:  Jamtli Historieland. [ref 81350]    150:-     Jamtli förlag/Jämtlands läns museum 1998. Tvär 4:o. 96 s. Rikt illustrerad med fotografier i färg. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
   Med paralelltext på svenska, engelska och tyska.
Se bild på boken Vejde, Pehr Gunnar:  Åryd. Anteckningar om en gård och ett järnbruk i Småland. [ref 81436]    225:-     [ABF:s bibliotek, Åryd], 1954. Stor 8:o. 132 s. Sparsamt illustrerad med fotografier och reproduktioner. Upplaga om 400 numrerade ex, varav detta är nr 164. Häftad. Ryggen något solkad och med liten lagning nedtill, omslagen något gulnade, exlibris på främre omslagets insida.
   Dedikation från författaren på främre omslaget. Welin, S. (utg.):  Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift. Fjärde delen. Andra häftet. [ref 88033]    125:-     Bergers Bokhandel i distribution, Skara, 1927. 4:o. 108 s. + I-XVI s. annonser (inkl. omslagen). Illustrerad. Häftad. Omslagen med smärre riss och veck längs kanterna, det främre med en liten fläck, i övrigt fint skick. Exlibris på insidan av främre omslag.
   Innehåller bl.a. "Anteckningar om den äldre kalkstensindustrien i Västergötland med särskild hänsyn till gravstenskonsten" av Otto Mannerfelt, "Karlsborgs garnisonskyrkas altarkärl, klockor m. m." av C. Lemchen och "Var dog Birger Jarl?" av Hans Toll.   –  :  Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift. Fjärde delen. Sjunde och åttonde häftena. [ref 88035]    125:-     Lidköping 1934. 4:o. 213, (3) s. + 2 utvikbara planscher. Illustrerad i texten. Häftad. Omslagen något naggade och med smärre riss och veck längs kanterna, reva nedtill i främre falsen och med en liten pappersförlust vid ryggfoten. Några streckningar i slutet, annars är inlagan i fint skick. Exlibris på insidan av främre omslag.
   Innehåller bl.a. "Myntfynden i Västergötland" av Harald Widéen, "Utgrävningen och konserveringen av Lindholmens slottsruin" av Axel Forssén och "Folkmåls- och folkminnesundersökningar, bedrivna av Västgöta Folkmålskommitté i Uppsala" av Johan Götlind.   –  :  Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift. Fjärde delen. Tredje och fjärde häftena. [ref 88034]    125:-     Bergers Bokhandel i distribution, Skara, 1930. 4:o. 166, (1) s. + 1 plansch. Illustrerad i texten. Häftad. Bakre omslag med ett svagt veck, i övrigt obetydligt kantstött. Ouppskuren.
   Innehåller bl.a. "Habo kyrka och dess målningar" av Gunnar Jungmarker, "Om Skånings Åsaka sockens äldre bebyggelse" av Bertil Bergström och "En gatreta från Norra Västergötland" av Johan Götlind.   –  :  Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift. Tredje bandet. Nionde och tionde häftena. [ref 88031]    125:-     Fritzes, Stockholm, 1918. 4:o. 136, 20 s. Illustrerad. Häftad. Främre omslag med ljusa fläckar samt smärre riss och veck i ytterkanten, bakre omslag något solkat. De sista 20 sidorna med streckningar i marginalen, i övrigt är inlagan i fint skick. Exlibris på insidan av främre omslag.
   Innehåller bl.a. "Om riksrådet friherre Jöran Gera, den siste Geran (1520-1588) och "Västergötlands sandstenskyrkor. En typologi och datering, med bilder" m.fl. artiklar av Ernst Fischer. Wennerdahl, Maj:  Sällsamheter på Gotland. [ref 56995]    125:-     Rabén & Sjögren 1985. Liten 8:o. 323 s. Med över 100 fotografier och teckningar samt kartor. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
   Utgiven i samarbete med Svenska Turistföreningen.
Se bild på boken Westerdahl, Christer:  Förhistoria Nolaskogs. Fornlämningar och fornfynd i Örnsköldsviks kommun. En populär bakgrund för 7000 år. [ref 15967]    150:-     Örnsköldsviks kommun / CeWe-förlaget, Bjästa, 1985. Kvadratisk 8:o. 231 s. Rikt illustrerad med teckningar, kartor och fotografier (delvis i färg). Originallinneband med skyddsomslag. Omslaget något nött och med en liten lagad reva, annars ett fint ex. (Örnsköldsviks kommuns skriftserie nr 6) Westin, Karl:  Göteborgs jubileum 1923. Högtidlighållandet av Göteborgs stads 300-årsminne och tilldragelser i samband med jubileumsutställningen. [ref 81633]    375:-     Gunnar Tisells tekniska förlag, Stockholm, 1924. 4:o. VII, 407 s. + ett större antal i huvudsak fotografiska planschblad, varav några utvikbara. Förlagets halvfranska band med sparsamt guldornerad rygg, marmorerade snitt samt fem upphöjda bind. Pärmarna med lättare skrap- och stötmärken. Westmanlands Fornminnesförenings årsskrift:  Årg. I. Utgifven af J.E. Modin. [ref 49381]    150:-     Westerås 1874. Stor 8:o. 68 s. + 8 planscher. Häftad. Omslagen lätt fläckade, det främre saknar nedre innerhörnet. Ryggen sprucken och loss samt med skada nedtill. En plansch riven upptill utan bildförlust.
   Innehåll: Hofberg, Herm.: Westmanlands fornlemningar och minnesmärken. I: Västerås stad. II: Tuhundra härad. – Vidskepelsen i Westmanlands vestra bergslag. Anteckningar af en Lindesbo, m.m.   –  :  Årg. II. Utgifven af J.E. Modin. [ref 49386]    125:-     Westerås 1879. Stor 8:o. 81 s. + 2 planscher + 2 kartor (varav en dubbelsidig). 28 illustrationer i texten. Häftad. Sprucken och loss i ryggen, bakre omslag lätt naggat.
   Innehåll: Låftman, E.: Westerås domkyrka vid början af 1200-talet (med plansch). – Hofberg, Herm.: Westmanlands fornlemningar och minnesmärken. III. Snäfringe härad, m.m. Wetterberg, Ola - Axelsson, Gunilla:  Smutsguld & dödligt hot. Renhållning och återvinning i Göteborg 1864-1930. [ref 25019]    150:-     Göteborgs Renhållningsverk, Chalmers, 1995. Stor 8:o. 226 s. Mycket rikt illustrerad med fotografier och teckningar. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex.
Se bild på boken Wichman, Holger:  Örnsköldsviks historia 1842-1942. På uppdrag av Örnsköldsviks stadsfullmäktige. [ref 50783]    400:-     Örnsköldsvik 1943. 4:o. 468 s. Rikt illustrerad. Gediget rött halvfranskt band med marmorerat snitt (G. Hedberg). Bägge omslagen medbundna. Ett par små skrapmärken på yttre falsen. Namnetikett på insidan av främre pärmen.
   Akademisk avhandling. Wickenberg, Gabriel:  Beskrifningar med situations och planbeteckningar öfver gästgifvaregårdarne och nogodt annat märckvärdigt däromkring uti Blekingen upprättade ... [ref 4122]    350:-     [Blekinge Läns Hushållningssällskap], [Karlskrona], 1974. Tvär 4:o. 65 s. + 16 kartblad i färg (delvis utvikbara). Faksimilupplaga. Häftad med lätt naggat skyddsomslag. Fläck efter borttagen prislapp på skyddsomslagets baksida. Widéen, L.M.:  Uppländsk mystik. Korta essäer om tro och övertro. [ref 46761]    95:-     Press Förlag, Karlstad, 1979. 104 s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Fint ex. Widstrand, Hugo (övers.):  Näsgårds län i Dalarna. Husby, Hedemora, Garpenberg, Folkärna, Grytnäs, Avesta, By i forna tider. [ref 31331]    200:-     Avesta, Em. Törnqvists Bokhandel i distribution, 1944. 270, (1) s. + 2 utvikbara planscher + 2 utvikbara kartor. 2:a upplagan. Privatbundet halvklotband. Främre omslag medbundet.
   Översättning från latinet. Wieselgren, P.:  Ny Smålands beskrifning inskränkt till Wexiö stift. Del 2-3. [ref 30895]    1100:-     J. P. Lönnegren, Växjö, 1844-1846. (16), 597-979; (3) + 412,+ (4) s. Gediget rött halvklotband. Lätt nött.
   Del 1 samt Rydéns bihang från 1847 saknas här. Wieslander, Henning (red.):  Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks Vänner. Meddelande N:o IX. [ref 71095]    90:-     Littorin Rydén Boktryckeri, Örebro, 1940. 95, (2) s. Illustrerad. Tryckt i 300 numrerade ex varav detta är nr 287. Häftad. Omslaget lätt naggat. Ouppskuren.
   Innehåller bl.a. "Två resor till Övralid" av Bertil Waldén, "Esplunda bibliotek och arkiv" av Axel Mörner samt "Proveniensstudier i biblioteket på Esplunda" av O. Walde. Wikström, Jeppe (red.):  Tråkiga vykort. I urval av Jeppe Wikström. [ref 75697]    120:-     Max Ström, Stockholm, 2002. Tvär 8:o. (5) s. text + 137 planschsidor i färg. 1:a upplagan. Förlagets dekorerade pappband. Rygghuvudet lätt stött, foten med en liten lagning, annars ett fint ex. Wimarson, Nils (red.):  I:1. Göteborgs historia. Förra delen. I:2. Göteborgs historia. Senare delen. II. Göteborgstraktens natur. III. Götaälvsområdets fornminnen. IV. Gamla Lödöse. V. Forskningar på platsen för det forna Nya Lödöse. VI. Nya Lödöse tänkeböcker. VII. Stadsbildningar och stadsplaner i Götaälvs mynningsområde från äldsta tider till omkring adertonhundra. VIII. Göteborgs befästningar och garnison. IX. Göteborgs äldre industri. X. Göteborgs handel och sjöfart 1637-1920. XI. Göteborgsporträtt. XII. Göteborgs donationer. XIII. Göteborgs landerier. XIV. Västsvenskt silver och västsvenska guldsmeder. XV. Västsvensk forntro och folksed. XVI. Folksägen och folkdiktning i västra Sverige. XVII. Västsvensk kyrklig konst. XVIII. Läckö slott och de de la Gardieska monumentalbyggnaderna i Västergötland. XIX. Bohusfisket. XX. Göteborg. [ref 81636]    4500:-     Göteborgs stad/Jubileumsutställningens publikationskommitté, Göteborg, 1923-1935. Liten 4:o. (6), 837, (5)+(2), 701+518, (1)+370, (1)+667, (1)+(4), 300+XXVII, 715, (2)+(6), 312, (1)+(2), 728+(6), 389, (1)+260+(2), 223, (1)+301, (1)+233, (2)+135, (2)+239, (1)+215, (1)+144, (1)+201, (2)+318, (1)+978, (1) s. Illustrerade med fotografier, kartor och tabeller, varav flera utvikbara. Numrerad upplaga där respektive del tryckts i 200 exemplar, varav dessa uppbär numret 75. Förlagets halvfranska band med sprängda snitt samt sparsamt guldornerade ryggar med fyra upphöjda bind. Ryggarna något blekta; några volymer dessutom med lätt fläckade ryggar och med namnteckningar eller smärre tillskrifter på försättsbladen. (Skrifter utgivna till Göteborgs stads trehundraårsjubileum genom jubileumsutställningens publikationskommitté I-XX)
   I-XX, 21 volymer. Allt som utkom. Denna svit finns på ett lager. Om ni vill hämta i butiken meddela dagen innan tack.
Se bild på boken Wirsell, Gunnar:  Kastlösa. En sockenhistorik. [ref 42581]    350:-     Umeå 1952. Stor 8:o. 245, (1) s. Tämligen rikt illustrerad med foton och bilder av äldre tomtindelningskartor. Förlagets klotryggsband med främre omslaget medbundet samt ett lite slitet skyddsomslag. Färgat övre snitt. Nedre delen av bandet solbränt.
Se bild på boken Wranér, Henrik:  Arbetsmyror och drönare. Små bilder ur skånska folklifvet. + Samme: Kärleksglöd och hjertenöd. En knippa hjertesagor ur folklifvet. + Samme: Sippor och smörblommor. Små teckningar ur allmogelifvet. + Samme: Sockerpullor och pepparkorn. Små bildder ur svenska folklifvet förr och nu. + Samme: Landsmål och folklif: Hadd Per Pers Persas Per skulle ble forr nå'd. Folklifsbild från Skåne, m. fl. sägner och anekdoter. + Gustafsson, Richard: Soldaten Träff, Lotsflickan, Spelemannens juletrall. Taflor ur folkets lif. [ref 60294]    200:-     Bonniers, Stockholm; R. Gustafssons Förlag, Stockholm, 1905, 1896, 1903, 107, (u.å.), 1881. Liten 8:o. 79, (1) + 89, (1) + 74, (1) + 81, (1) + 90 + 45 s. Den första titeln är illustrerad med silhuetter av Sven Ling, den femte med silhuetter och teckningar av okänd konstnär, Gustafssons arbete är illustrerat av Carl Larsson. Privatbundet halvklotband med marmorerade snitt och pärmar samt med ryggtitel: "Henr. Wranér Berättelser 2". Blekt rygg, kanterna lätt skavda. Diskret tillskrift på försättsbladet. De sista 11 bladen med fläck i nedre hörnet. 6 arbeten i 1 volym. Wrangel, Ewert:  Småländska kulturbilder. [ref 38464]    125:-     Gleerups, Lund, 1925. Stor 8:o. 244, (2) s. + 1 titelplansch. Rikt illustrerad i texten. Häftad. Något naggade och lätt åldersfläckade omslag. Namnteckning på planschens baksida. Wroland, Axel Hjalmar (utg.):  Karlskrona med omnejd. Vägvisare i ord och bild. [ref 67865]    90:-     Karlskrona 1930. 88 s. Rikt illustrerad. 5:e upplagan. Häftad. Lätt nött. Främre omslag med veck och reva intill falsen samt en liten reva i nedre kanten. Wåhlin, Hans:  Boken om Skåne. [ref 4482]    150:-     Norstedts 1930. Liten 4:o. VII, 323 s. Rikt illustrerad med fotografier av författaren. 1:a upplagan. Förlagets halvfranska band med ryggdekor, övre guldsnitt samt pärmar, för och eftersättsblad marmorerade. Båda omslagen medbundna. Ryggen ojämnt blekt, små skrapmärken upptill. Värmland förr och nu 1919:  Meddelanden från Värmlands naturhistoriska och fornminnesförening. XVII. [ref 49161]    100:-     Karlstad 1919. 131 s. Illustrerad. Häftad. Omslagen ojämnt blekta, första och sista sidorna bruntonade och en lagad reva vid ryggfoten.
   Innehåller bl.a. "Anteckningar om Värmlands museum, dess uppkomst och tillväxt" av C.V. Bromander och "Asphyttan. Värmlands äldsta järnbruk. Några drag ur dess historia" av Jalmar Furuskog. Värmland förr och nu 1935:  Meddelanden från Värmlands fornminnes- och museiförening. XXXIII. [ref 49154]    95:-     Karlstad 1935. 154, (1) s. + (14) s. annonser. Illustrerad. Häftad.
   Innehåller bl.a. "Friluftsmuseet Mariebergsskogen. Historik och 10-årsjubileum" av Helge Kjellin och "Bidrag till Närkes och Värmlands landshövdingekrönka" av Karl K:son Leijonhufvud. Wærn-Bugge, Elisabeth:  Kronan bland Svea rikes länder. [ref 24345]    100:-     Wahlström & Widstrand 1927. 186 s. Illustrerad. Häftad. Omslagen lätt kantstötta. Ouppskuren. Västerbotten:  Ett bildverk. Text: Hans Christiansson, Ernst Westerlund, Per-Uno Ågren. Bildtexter: Per-Uno Ågren, Stig Lindman. Foto: Erik Liljeroth. [ref 12644]    200:-     Allhem, Malmö, 1969. 511, (1) s. Rikt illustrerad. 1:a upplagan. Tryckt i 13.000 ex. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Omslaget med några nagg samt någon lagad reva annars fin. (Allhems landskapsböcker)
Se bild på boken Västergötland:  Ett bildverk. Foto: Erik Liljeroth. Text: Harald Wideen och Bror Olsson. Inledning: Harald Schiller. Bildtexter: Richard Holmström. [ref 49260]    350:-     Allhem, Malmö, 1967. 504 s. Rikt illustrerad, delvis i färg. 2:a, reviderade upplagan. Förlagets halvfranska band med ryggförgyllning, övre guldsnitt och skyddsomslag. Omslaget med smärre bruksspår och några lagade revor. Lamineringen flagnar något. (Allhems landskapsböcker) Västmanland:  Ett bildverk under redaktion av Richard Holmström och S. Artur Svensson. Foto: Erik Liljeroth. Text: Elsa Nyblom. Bildtexter: Assar Jansson och Richard Holmström. [ref 49371]    300:-     Allhem, Malmö, 1957. 4:o. 547 s. Rikt illustrerad. Originalupplaga. Tryckt i 12.400 ex. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Omslaget lätt naggat, en liten bit borta nedtill på framsidan. (Allhems landskapsböcker)   –  :  Ett bildverk under redaktion av Richard Holmström och S. Artur Svensson. Foto: Erik Liljeroth. Text: Elsa Nyblom. Bildtexter: Assar Jansson och Richard Holmström. [ref 49372]    400:-     Allhem, Malmö, 1957. 4:o. 547 s. Rikt illustrerad. Originalupplaga. Tryckt i 12.400 ex. Förlagets dekorerade halvfranska band. Några mycket lätta skavmärken på ryggen. (Allhems landskapsböcker)
   Skyddsomslaget saknas. Västmanlands Fornminnesförenings årsskrift:  Årg. IX. Utgiven av S. Landtmanson. [ref 49393]    90:-     Västerås 1917. Stor 8:o. 50, 10, 8, 4 s. + 2 utvikbara kartor (Västmanlands stenålder. Fyndkarta I & II) + 13 planschsidor med 53 avbildningar + 2 illustrationer i en av textdelarna. Häftad. Omslagen ojämnt blekta, genomgående fuktskada i nedre marginalen.   –  :  Årg. VIII. Utgiven av Claes Uggla. [ref 49392]    90:-     Västerås 1915. Stor 8:o. 10, 23, VI, 43 s. + 1 plansch + 1 utvikbar faksimil samt illustrationer i texten. Häftad. Bakre omslag något naggat, genomgående fuktskada längs ryggen och nedre marginalen.
   Innehåll: Olsson, Eskil: Västmanland under sten- och bronsåldern. – Ur Västmanlands äldsta skatteböcker. Fogden å Västerås slott Rasmus Kloths räkenskapsbok för år 1539 jämte utdrag av därtill hörande skattelängder. Utgivna av Claes Uggla, m.m.   –  :  Årg. XI. Utgiven av Sven T. Kjellberg. [ref 49385]    90:-     Västerås 1921. Stor 8:o. 36, (6, annonser) s. Illustrerad. Häftad. Rygg och omslag med bruksspår, ojämnt gulnade och med tillskrift på främre omslaget.
   Innehåll: Silfverstolpe, Gunnar M.: Hedvig Eleonoras Strömsholm, m.m.   –  :  Årg. XX. Utgiven av Sven Drakenberg. [ref 49390]    140:-     Västerås 1932. Stor 8:o. 112 s. (varav 11 s. annonser). Illustrerad. Häftad. Främre omslag ojämnt blekt och med lagad reva i övre hörnet. Ryggen med liten skada nedtill och fuktrand. Dedikation på främre omslag: Bertil Berthilson med hjärtliga hälsningar fr. tillgivne vännen Red.".
   Innehåll: Drakenberg, Sven: "Wistelse- och Rese-Minnen" av Johan Gustaf Schultz. – Odencrants, Reinhold: Ett vikingatidsfynd från Fellingsbro. – Lindgren, Marita: Västerås domkyrkas medeltida textilier. – Jansson, Assar: Ur Sala landsförsamlings kyrkas byggnadshistoria, m.m.   –  :  Årg. XXI. 1933. Utgiven av Sven Drakenberg. [ref 42854]    125:-     Västerås 1933. Stor 8:o. 112 s. (varav 11 s. annonser). Illustrerad. Häftad. Övre kanten (ca 10 mm) av titelbladet bortklippt, annars ett fint ex.
   Innehåll: Berthelson, Bertil: Ur tre västmanländska kyrkors historia. – Pers, Anders: Den socialekonomiska ställningen i Västmanland 1571. – Person, Erik: Västerås som myntort. – Gustawsson, Karl-Alfred: De stora skeppssättningarna vid Anundshög i Badelunda socken. – Silfverstolpe, Gunnar Mascoll: En västeråsboktryckares fejd med bokbindarna på Mårmässomarknad 1767, m.m.   –  :  Årg. XXIV. 1936. Utgiven av Sven Drakenberg. [ref 41653]    125:-     Västerås 1936. Stor 8:o. 112 s. (varav 11 s. annonser). Illustrerad. Häftad. Övre kanten (ca 10 mm) av titelbladet bortklippt, annars ett fint ex.
   Innehåll: Drakenberg, Sven: Västmanlands Fornminnesförening 1861–1936. – Wollert, Arvid: Misteln, Västmanlands landskapsblomma. – Anderbjörk, Jan Erik: Gravundersökningar vid Vedby gård i Badelunda socken. – Lundberg, Erik: Västerås domkyrka och katedralen i Poitiers. – Claesson, Claes: Tre västmanländska halsringar från omkr. 600 f. Kr. – Berg, Gösta: A.G. Brachæi resa genom Västmanlands län 1775. Anteckningar. – Rosenius-Högman, Ruth: Stenåldersfynden från Väster Färnebo socken, m.m.   –  :  Årg. XXVII. 1939. Utgiven av Sven Drakenberg. [ref 46197]    125:-     Västerås 1939. Stor 8:o. 108 s. (varav 7 s. annonser). Illustrerad. Häftad. Fint ex.
   Innehåll: Turén, Sven: Om "rätt tingsplats" enl. Västmannalagen. – Söderberg, Bengt: Ett arbete av "Alamästaren" i Länsmuseet i Västerås. – Lindgren-Fridell, Marita: "Skomakarn och skolåda, lästaknippet och pinnasuln ..." – Jirlow, Ragnar: Två plogar från Fullerö. – Drakenberg, Sven: Planritning med beskrivning över Västerås stads hospitalstomt år 1793, m.m.   –  :  Årg. XXXVII. 1949. Redaktör: Sven Drakenberg. [ref 43354]    90:-     Västerås 1949. 89, (1) s. Illustrerad. Häftad. Bra ex.
   Innehåll: Jansson, Assar: Väsby län. - Samme: Ur räkenskaperna för Väsby gård 1543. - Nygren, Nils: Offerstenar i Västmanlands län, m.fl. kortare artiklar.   –  :  Årg. XXXVIII. 1950. Redaktör: Sven Drakenberg. [ref 43432]    90:-     Västerås 1950. Stor 8:o. 63, (1) s. Rikt illustrerad. Häftad.
   Innehåll: Inledning av Sven Drakenberg. – Föremål ur Fornminnesföreningens magasinerade samlingar. Zetterstedt, Joh. Wilh.:  Resa genom Umeå lappmarker i Västerbottens län, förrättad år 1832. [ref 34526]    2100:-     Örebro, N.M. Lindh, 1833. XVIII, 398 s. + 1 litograferad plansch + 2 utvikbara litograferade kartor. Första upplagan. Halvfranskt band (1800-tal). Rygghuvudet med en liten lagning samt något nötta hörn. Delvis med lätt fuktrand i marginalerna, inlagan genomgående något ojämn p.g.a. fukt. En liten stämpel på titelbladet övertäckt med rispapper. Bandet saknar för- och eftersättsblad. Åkesson, Gert:  Skånska tågresor under tre decennier. [Omslagstitel: Skånska järnvägsresor under tre decennier]. [ref 90046]    145:-     Ordtrotters Förlag, Staffanstorp, 2014. 146 s. Rikt illustrerad i färg och svartvitt. Innerflikarna illustrerade med en karta i färg över Skåne. Limhäftad med flikomslag. Fint ex.
Se bild på boken Åmark, Mats:  Dalarnes kyrkklockor nu och fordom. Sockenvis skildrade. [ref 6607]    150:-     Norstedts 1924. Liten 8:o. 404 s. + 8 planschblad. Häftad. Ryggen något mörktonad, lätt fläckad samt fransig nedtill. Omslagen lätt naggade i nedre kanten, det främre med veck och det bakre med en liten bit bortriven i övre kanten. Tillskrift på smutstitelbladet. I övrigt ett bra ouppskuret ex. (Dalarnes Hembygdsförbunds skrifter 4) Århem, Torsten:  Klarälvssommar. Om folk och natur kring en stor älv. [ref 23457]    90:-     Libris, Örebro, 1980. 182 s. Rikt illustrerad med teckningar (även omslag) av författaren. Förlagsband med skyddsomslag. Omslagsryggen något blekt. Åström, Richard:  Refsunds kyrka. Dess tillkomst och renovering. [ref 34341]    140:-     Författarens förlag, Refsund, 1927. (4), 91 s. + 2 planschblad. Illustrerad i texten. Häftad. Omslagen delvis en aning gulnade, det bakre med ett litet hörnveck. Öberg, Theofil:  Sura socken. En historisk framställning. [ref 40696]    250:-     Surahammar 1953. Stor 8:o. 605 s. + 2 utvikbara kartor i ficka innanför bakre pärmen. Illustrerad. Originalhalvklotband med färgade snitt. Pärmspeglarna lätt skavda. Smärre understrykningar och streckningar med rödpenna i marginalen på s. 184-201. Öberg, Uno:  Vardagsliv kring Dalälvens utlopp. Historiska anteckningar och tidsbilder från sågverkssamhället Skutskär med dess människor under tider som svunnit. [ref 70368]    250:-     Författarens förlag, Spånga, [1964]. Stor 8:o. (6), 224, (1) s. + 1 utvikbar plansch. Rikt fotoillustrerad. Förlagets klotband. Båda omslagen medbundna. Ryggen samt pärmarna något ojämnt blekta.   –  :  Ett bildverk. Foto: Erik Liljeroth och Jan Mark. Inledning: Knut Hagberg. Text: Bror Olsson. Bildtexter: Bertil Palm. [ref 64147]    500:-     Allhem, Malmö, 1963. 4:o. 319, (1) s. Mycket rikt illustrerad. Originalupplaga. Tryck i 6.055 ex. Förlagets halvfranska band med ryggdekor och övre guldsnitt. Fint ex. (Allhems landskapsböcker)
   Skamfilat skyddsomslag medföljer.
Se bild på boken Örebro Dagblad:  Julen 1926. [ref 38480]    90:-     Örebro Dagblads Tryckeri 1926. Stor 8:o. 56 s. Illustrerad. Klammerhäftad. Främre omslag och de två första bladen med små hörnveck. (Örebro Dagblad N:o 293 ½ fredagen den 17 dec. 1926) Örebro Läns Fornminnesförening (utg.):  Meddelanden från Örebro Läns Fornminnesförening. IV. [ref 39565]    150:-     Örebro, Länstidningens tryckeri, 1909. Stor 8:o. 95, (1) s. + 5 planschblad + 1 utvikbar plansch i färg. Illustrerad i texten. Häftad. Lätt naggat omslag, falsrevor, liten ryggskada nedtill, namnteckning på främre omslag. Färgplanschen med reva (6 cm) i övre kanten.
   Innehåll: "Kungsstugan i Örebro" af K.O. Lindblom, "Arbetena vi Örebro Nikolaikyrka" af Ad. Kjellström, "Ett båtfynd i Mosjömossen vid Laxå" af Gustav Dahlén m.m. Östberg, Axel:  Det gamla Falun i ord och bild. [ref 8887]    275:-     Falu Nya Boktryckeri AB, Falun, 1967. 544 s. Illustrerad med fotografier och teckningar. 1:a upplagan. Förlagets halvfranska band med sprängda snitt. Pärmarna med några lättare skrapmärken, i övrigt ett fint ex. Österberg, K.J.:  Medeltidsminnen i Köping. Anteckningar till Köpings stads medeltidshistoria. [ref 27690]    250:-     [Författaren], Köping, 1943. 4:o. 258, (1) s. Rikt illustrerad. Tryckt i 250 numrerade exemplar varav detta är nr 248. Häftad. Något mörktonad rygg, omslagens ytterkanter med små riss, främre omslag med en liten lagad reva. I övrigt ett fint ouppskuret ex.
   Särtryck av en artikelserie i Köpings-Posten åren 1937–1943. Östergötland:  Ett bildverk. Foto: Erik Liljeroth. Text: Holger Arbman och Sigurd Erixon. Med bidrag av Iwar Anderson och bildtexter av Richard Holmström. [ref 12635]    450:-     Allhem, Malmö, 1958. 4:o. 735, (1) s. Rikt illustrerad i färg och svartvitt. Originalupplaga. Tryckt i 19.200 ex. Förlagets halvfranska band med ryggdekor i guld och övre guldsnitt. Fint ex. (Allhems landskapsböcker) Öström, Kjell (red.):  Nordkalott. Ragnar Lassinanttis perspektiv. [ref 30564]    110:-     Interculture 1990. Stor 8:o. 210, (1) s. Illustrerad av Elof Lindbäck. Förlagsband med skyddsomslag. Mycket bra ex.
Fotografisk bild a uppgifter 14
Hem Mega Musik gymnasieskola i Helsingborg
Fotografisk bild a uppgifter 6
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Svensk
Fotografisk bild a uppgifter 63
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL)
Fotografisk bild a uppgifter 69
Lag (1960:729) om upphovsrtt till litterra och
Fotografisk bild a uppgifter 5
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Fotografisk bild a uppgifter 93
Upphovsrtt i Sverige Wikipedia
Fotografisk bild a uppgifter 55
Fotografisk bild a uppgifter 66
Fotografisk bild a uppgifter 84
Fotografisk bild a uppgifter 89
Fotografisk bild a uppgifter 82
Fotografisk bild a uppgifter 9
Fotografisk bild a uppgifter 66
Fotografisk bild a uppgifter 57
Fotografisk bild a uppgifter 67
Fotografisk bild a uppgifter 45