One year fashion courses in london

One year fashion courses in london

Spis treści

zanieczyszczenie powietrza w Krakowie - widok Kościoła MariackiegoW 2013 roku Europejska Agencja Środowiska ogłosiła ranking z którego wynika, że stolica małopolski jest trzecim najbardziej zanieczyszczonym miastem Europy. Normy były przekroczone aż przez 151 dni. Natomiast według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2016 roku aż 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy leży w Polsce. Kraków niestety znajduje się na tej niechlubnej liście na 11 pozycji. Są dni, że poziom dopuszczalny dla pyłów PM10 i PM2,5 potrafi być przekroczony nawet kilkunastokrotnie (powyżej tysiąca procent)! Tą nieciekawą dla nas sytuację zawdzięczamy w dużej mierze brakowi wczesnego podjęcia kompleksowych działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Zakaz palenia węglem będzie obowiązywał dopiero od 2019. Uchwałę przyjęto w 2016. Dla przykładu podobne przepisy dla Londynu wymusiła wprowadzona już w 56. roku ustawa Clean Air Act 1956. A przecież piece grzewcze to nie jedyne źródło smogu w Krakowie.

Źródła smogu

Jest kilka wiodących przyczyn tak dużego nagromadzenia szkodliwych substancji w krakowskim powietrzu. Poniżej przedstawiam kilka z nich.

Kolejność nie uwzględnia, które źródła generują największą ilość zanieczyszczeń.

Piece węglowe - Niska emisja

smog Kraków - piec centralnego ogrzewania na węgielJednym z najczęściej wymienianych w dyskusjach źródłem zanieczyszczeń w Krakowie jest niska emisja. Niska emisja to efekt spalania paliw stałych (np. niskiej jakości węgiel) oraz śmieci w kotłach CO.

W okresie od 1995 do 2009 roku w stolicy małopolski poprzez dofinansowanie wymiany starych węglowych pieców zlikwidowano 19 tysięcy urządzeń i 325 kotłowni. Natomiast podczas niedawnej inwentaryzacji zleconej przez Urząd Miasta Krakowa doliczono się jeszcze ponad 20 tysięcy palenisk. Więc jak widać nadal jest dużo do zrobienia. Zgodnie z uchwałą sejmiku małopolskiego do 2019 mieszkańcy powinni przestawić się na alternatywne źródła ogrzewania: sieć miejska, gaz, olej, elektryka.

Smog samochodowy

zanieczyszczenie Krakowa - kopcąca rura wydechowaKolejną przyczyną fatalnego stanu powietrza w Krakowie są zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego. Spaliny samochodowe zawierają cały szereg trujących związków.

TomTom Traffic Index co roku publikuje raport najbardziej zakorkowanych miast na świecie. Według danych z 2016 Kraków znajduje się na 5 pozycji wśród miast Polski (za Łodzią, Warszawą, Lublinem i Wrocławiem). Natomiast według rankingu miast europejskich jest 19 (Łódź zajmuje niechlubną pierwszą lokatę). Kierowcy w Krakowie mogą oczekiwać wydłużenia podróży średnio o 35%, natomiast podczas porannych zatorów o 54%, a wieczornych nawet o 69% w porównaniu z sytuacją bez korków.

Liczba samochodów osobowych w Polsce w przeliczeniu na 1000 mieszkańców co roku systematycznie rośnie. Poniżej znajduje się wykres dla 2005 roku. Dane pochodzą od European Automobile Manufacturers Association (ACEA):

zanieczyszczenie Krakowa - liczba samochodów na 1000 mieszkańców w 2005 roku

Jak widać, Polacy 10 lat temu posiadali średnio 323 samochody na 1000 mieszkańców. Dla roku 2014 wykres prezentuje się następująco:

zanieczyszczenie Krakowa - liczba samochodów na 1000 mieszkańców w 2014 roku

W ciągu tak krótkiego czasu sytuacja uległa radykalnej zmianie. Aktualnie wskaźnik dla Polski znajduje się już powyżej średniej europejskiej. A dla 2015 roku trend nadal jest rosnący. Analogiczną sytuację można dostrzec dla Krakowa:

  • rok 2012 - 503 aut na tysiąc mieszkańców
  • rok 2013 - 521 aut na tysiąc mieszkańców
  • rok 2014 - 534 aut na tysiąc mieszkańców

Dla porównania w sporej części europejskich miast o wyższym stopniu rozwoju liczba samochodów na 1000 mieszkańców jest niższa. Dodatkowo, występuje tendencja spadkowa, odwrotnie niż w dawnej stolicy Polski.

GUS podaje, że w 2014 roku w Polsce największą grupę (22,7 %) stanowiły samochody 16 - 20 letnie. W miastach ten wskaźnik zapewne będzie lepszy w stosunku do terenów wiejskich. Ale nadal sytuacja przedstawia się nie najlepiej. Nowsze samochody muszą spełniać bardziej restrykcyjne normy emisji spalin przez co produkują mniej zanieczyszczeń. Dodatkowo często w starszych modelach ze względów oszczędnościowych usuwa się katalizatory oraz filtry cząstek stałych, co znacząco zwiększa ich wpływ na zły stan powietrza w Krakowie. Sytuacja jest o tyle nieciekawa, że udział starszych samochodów w ogólnej liczbie aut wzrasta co roku, czyli statystycznie jeździmy coraz bardziej wiekowymi autami.

Silniki wysokoprężne (diesla) wytwarzają spore ilości tlenków azotu, które w słoneczne, bezwietrzne dni mogą przekształcać się w trujący ozon tworząc tak zwany smog fotochemiczny (smog letni).

Duża liczba samochodów nie stanowiłaby problemu gdyby szła w parze z dobrą siecią dróg (brak zatorów) i młodym wiekiem aut (wysokie normy emisji zanieczyszczeń). Niestety aktualnie połączenie trzech czynników: zakorkowanie miasta, duża sumaryczna liczba samochodów oraz spory wiek aut tworzy zabójcze trio dla krakowskiego powietrza.

(Należy wziąć po uwagę, że statystki ilości samochodów i ich wieku mogą być częściowo zawyżone. Wynika to z tego, że w systemie CEPiK prawdopodobnie kilka milionów pojazdów zostało zezłomowanych bez wyrejestrowania.)

Niekorzystne położenie miasta

Kraków znajduje się w niecce (dolinie) Wisły przez co naturalne warunki przewietrzania są ograniczone. Z trzech stron otoczony jest przez wzniesienia terenu ograniczające ruchy mas powietrza. Często występuje cisza od wiatru - około 30% dni jest bezwietrznych, przez kolejne 30-40% czasu wiatr nie przekracza 2 m/s. Inne miasta w Polsce wcale nie produkują znacząco mniej zanieczyszczeń a jednak mają zauważalnie lepszą jakość powietrza. Wynika to właśnie z ich położenia. Jako przykład można podać Warszawę bądź Wrocław, które również leżą w dolinie rzek, ale są to doliny szerokie i praktycznie płaskie, przez co ruch powietrza jest łatwiejszy. Inne znowu leżą nad morzem jak np. Gdańsk gdzie naturalny wiatr z północy wywiewa smog. Kraków z powodu swojego niekorzystnego umiejscowienia powinien tym więcej działać na rzecz poprawy sytuacji.

Emisja napływowa

zanieczyszczenie krakowa - mapa przyległych gminW dawnej stolicy mamy do czynienia z tak zwaną emisją napływową czyli przywiewaniem zanieczyszczeń z przyległych miejscowości. Miasto otoczone jest przez gminy w których dominującym źródłem ogrzewania są paleniska - podczas inwentaryzacji doliczono się ich ponad 40 tysięcy. To kolejny czynnik pogarszający stan powietrza w Krakowie. Sytuacją idealną byłoby, gdyby program dofinansowania wymiany pieców węglowych był na tyle kompleksowy, aby objął swoim zasięgiem całą aglomeracje krakowską.

Zabudowa korytarzy powietrznych

zanieczyszczenie Krakowa - mapa przewietrzania (kliny napowietrzające)System wymiany i regeneracji powietrza, autor mapy: K. Błażejczyk

Korytarze przewietrzania to pasy zieleni i wolnej przestrzeni pozwalające na swobodny przepływ powietrza. Gęsta zabudowa i systematyczne zabudowywanie naturalnych klinów  napowietrzających (inna nazwa korytarzy) spowodowały zmniejszenie naturalnego nawiewania świeżego powietrza i wywiewania zanieczyszczeń poza obręb aglomeracji.

Przemysł

zanieczyszczenie powietrza - elektrociepłowania ŁęgDodatkowe zanieczyszczenie generuje przemysł. W pobliżu miasta mamy kilka elektrowni:

  • W centrum (Łęg) znajduje się elektrociepłownia.
  • Na południowym zachodzie jest elektrownia Skawina.
  • Na zachód mamy elektrownię Siersza
  • Dalej dwie elektrownie w Jaworznie

 

Pył na ulicach

zanieczyszczenie Krakowa - pył na szybie samochoduPoruszające się samochody poprzez turbulencje powietrza powodują podnoszenie się pyłu zalegającego na ulicach. Badania naukowców z AGH dowodzą, że stężenie pyłu na Alejach Krasińskiego może nawet w 50% pochodzić z powierzchni ulic. Zapewne przydałoby się systematyczne dokładne czyszczenie szlaków komunikacyjnych.

Podsumowanie

Jak widać na powyższych przykładach ilość czynników wpływających na powstawanie smogu w Krakowie jest ogromna. Na niektóre z nich, jak usytuowanie miasta w dolinie, nie mamy wpływu, ale przecież z resztą można coś zrobić. Krokiem w dobrym kierunku jest na pewno wprowadzenie zakazu palenia węglem. Ale czy to wystarczające działanie? Patrząc na ilość przyczyn smogu w Krakowie, jak i sam poziom zanieczyszczenia powietrza, działania powinny być zintensyfikowane i kompleksowe. Na przykład ustawę zakazującą palenia węglem należałoby wprowadzić nie tylko w stolicy województwa, ale i na obszarze całej małopolski lub przynajmniej w sąsiadujących z Krakowem gminach. Pozwoliłoby to zlikwidować problem emisji napływowej. Dlaczego nie podjęto wspomnianych działań? Jak zwykle rozchodzi się o pieniądze i zamożność społeczeństwa. Większości osób nie stać na ogrzewanie mieszkania droższymi źródłami energii (gazem, olejem opałowym, energią elektryczną). Myślę, że nikt z własnego wyboru nie chce brudzić sobie rąk dosypując węgla do kotła CO, podczas gdy mógłby jednym przyciskiem włączyć piec gazowy i zapomnieć o trudzie na cały okres grzewczy. W kwestii zabudowanych korytarzy przewietrzania niestety nie dużo da się już zrobić. Mało prawdopodobne, aby wyburzono postawione bloki i wieżowce, w celu odblokowania przepływu. W tej kwestii doszło do zaniedbań już wiele lat temu, a teraz problem już tylko narasta. Pozostaje ochrona jeszcze istniejących przestrzeni, aby nie zostały zabudowane w przyszłości. W temacie smogu komunikacyjnego, pole działania znów jest ograniczone. Po pierwsze musiałoby powstać metro oraz dobra sieć parkingów park&ride, aby odciążyć centrum od ruchu samochodowego. Na to zaś nie ma środków i jeszcze długo nie będzie. Po drugie, społeczeństwo musi się wzbogacić, aby ludzie przesiedli się do nowszych a tym samym bardziej ekologicznych samochodów. Na razie pozostaje nam czekać na pierwsze efekty ustawy dotyczącej palenia węglem. Efekty zapewne będą zauważalne w przeciągu najbliższych kilku lat, ale niestety obawiam się, że w znacznie mniejszej skali niż byśmy tego oczekiwali.

 


Źródła w dziale Linki / Źródła

One year fashion courses in london 42
Siena Photos - Featured Images of Siena, Province of Siena
One year fashion courses in london 55
La imagen capturada de Jess: real, o engao? - ABCpedia
One year fashion courses in london 53
Thai Jewelry - Magic m
One year fashion courses in london 49
Telenovela Tormenta En El Paraso - Tormenta En El Paraiso
One year fashion courses in london 70
5 editors om leuke afbeeldingen van je foto s te maken Sitevisie
One year fashion courses in london 55
Trs formas de recuperar fotos apagadas no Android Videos
One year fashion courses in london 75
One year fashion courses in london 80
One year fashion courses in london 31
One year fashion courses in london 6
One year fashion courses in london 98
One year fashion courses in london 75
One year fashion courses in london 23
One year fashion courses in london 8
One year fashion courses in london 97
One year fashion courses in london 72