Roman fashion plus size

Roman fashion plus size

Van de Sijpe Luk De familie Simons: de Achelse tak. 1992 1 3 - 15 genealogie Simons, Achel, genealogie, teuten Redactie Vroeger en nu 1992 1 16 - 17 Foto Achel, kerk, centrum Redactie Goed om te weten 1992 1 18 -20 aankondiging de Leonards, Weyns, tentoonstelling, St, Laurentiuskerk, beelden Tijskens Guido Kwartierstaten 1992 1 20 - 23 genealogie genealogie, kwartierstaat Schuurmans Mathieu Kwartierstaat van Henricus Mathijs Martinus van Otterdijk 1992 1 24 -28 genealogie genealogie, kwartierstaat, van Otterdijk Redactie Uit het "Maeseycker Weekblad" van 24 juni 1920 1992 1 29 Documenta Hamont, onweer, smokkel Peeters Andre De eerste elektrifikatie van Achel 1992 1 30 - 39 industrie Achel, elektriciteit, Van Werde, Moris Johan Twee smeekschriften van de "arme zielkens" van het Lo 1992 1 40 -47 Huizen & gehuchten Hamont-Lo, Salvatorianen,Jordan, klooster Redactie Jaaroverzicht 1992 1993 2 2 - 3 Tijdschrift jaaroverzicht, Grevenbroeker Echo's, kring Baeck K. (KUL) Beverbeek 1993 2 4 - 10 Huizen & gehuchten Beverbeek, Grevenbroek, hoeve Redactie Goed om weten 1993 2 11 - 13 aankondiging documentatiecentrum, keizershof, Stamboomdagen, tentoonstelling Peeters Andre Hamonter brandweer tijdens het oude regime 1993 2 14 - 23 Stadsleven hamont, brandweer, brand, klepperman, brandspuit Redactie Vroeger en nu 1993 2 24 -25 Foto Hamont, kinderwelzijn, Somers, Leeten Van de Sijpe Luk Jan Mathijs Ballings: de Limburgse bard (1829 - 1911). 1993 2 26 - 31 Biografie Literatuur, Ballings, teuten Van de Sijpe Luk Opschriften in de Napoleonsmolen te Hamont 1993 2 32 - 33 molen Napoleonsmoplen, molen, opschriften, Hamont Van de Sijpe Luk De oude lengtemaat van Hamont-Achel 1993 2 34 - 35 Documenta Hamont, lengtemaat, oppervlaktemaat Redactie Lied voor Pastoor Vossen (1883) 1993 2 36 - 37 Kerkgeschiedenis Vossen, Lied, Achel Redactie De ramp van Hamont in 1918: 75 jaar geleden. 1993 2 38 - 44 WO I WO I, Hamont, ramp, spoorweg, ooggetuige Redactie Varia Busselensia: De Tienden van Hamont 1993 2 45 - 47 Kerkgeschiedenis Bussels, Tienden, Hamont, kerk Redactie in memoriam Frans van Gaens 1993 3 2 - 3 Biografie van Gaens, bestuurslid, Hamont Schuurmans Mathieu De Oude Hoeve te Achel 1993 3 4 - 11 Huizen & gehuchten Achel, Oude Hoeve, bewoners Tijskens Guido Honderdjarigen in Hamont-Achel 1993 3 12 - 16 genealogie Hamont, 100-jarige, Kwanten Dijkmans Jaak Schoolherinneringen 1993 3 17 - 27 Onderwijs Hamont, Bernard Kempschool, Broederkensschool Dijkmans Jaak Een brief uit Kongo 1993 3 28 - 29 Documenta meester Wouters, Kongo, brieven Redactie Goed om weten 1993 3 30 - 31 aankondiging Teutenpeuters, textielteut, Kwanten Redactie Een monumentaal schilderwerk uit de Keunenkapel te Hamont gered 1993 3 32 - 33 schilderij Keunenkapel, Hamont, schilderij, Van den Sande Andre Redactie Feestlied J. E. Bierkens 1993 3 34 - 35 Kerkgeschiedenis Bierkens; pastoor, Achel Redactie Varia Busselensia: De groote brand van Hamont 1993 3 36 -38 stadsgeschiedenis Hamont, Bussels, brandweer, brand Redactie Memoriam Meester Ballings uit "Maeseycker Weekblad" 1993 3 39 Biografie Hamont, Adriaan Ballings, memoriam Redactie 50 jaar fotografie te Hamont-Achel 1993 3 40 - 41 foto Van den Bossche, Jamine, Fr. Schuurmans, G. Stevens Redactie Belangrijk verslag over de ontploffing aan het station te Hamont op 18 november 1918 1993 3 42 - 47 WO I WO I, Hamont, ramp, spoorweg, ooggetuige Peeters Andre Frans Van den Bossche 1993 4 3 - 5 biografie Van den Bossche, Hamont, fotograaf Van de Sijpe Luk De kunstfotograaf Edmond Jamine 1993 4 6 - 11 biografie Jamine, Hamont, fotograaf Stevens Pierre Herinnering aan mijn vader Gerard Stevens 1993 4 12 - 15 biografie Gerard Stevens, Hamont, fotograaf Schuurmans Frans Mijn eerste fototoestel was een "boxke". 1993 4 16 - 19 Biografie Frans Schuurmans, Achel, fotograaf Moris Johan De vier kerken van het Lo (aflevering 1) 1993 4 20 - 26 kerkgeschiedenis Hamont-Lo, Salvatorianen,kerk Schuurmans Mathieu Een verklaring van goed gedrag uit 1829 1993 4 27 Documenta Hamont, Jacobus Driesen Redactie Goed om te weten 1993 4 28 - 30 aankondiging Open monumentendag, tentoonstelling, veloclub, volksremedie Baeck K. (KUL) Beverbeek (vervolg) 1993 4 31 - 45 Huizen & gehuchten Beverbeek, Grevenbroek, hoeve, molen Dijkmans Jaak Een getuigenis 1993 4 46 Stadsleven Ambachten, schoenmaker, Plompen, Hamont Redactie Enkele postkaarten van Fr. Van den Bossche 1993 4 47 foto postkaarten, Hamont, Van den Bossche Moris Johan De vier kerken van het Lo (aflevering 2) 1993 5 2 - 8 Kerkgeschiedenis Hamont-Lo, Salvatorianen, kerk, pastoor Steenbak Rien De bevolking van Hamont. Enkele hoofdlijnen in de demografische ontwikkeling 1830 - 1950 1993 5 9 - 18 demografie Hamont, demografie, bevolking, Jurgens Nico De oorspronkelijke bouw van de molen van Hamont 1993 5 19 - 25 Molen Hamont, molen, Napoleonsmolen Van de Sijpe Luk Een uniek spotlied uit 1757 " Liedeken van de Torenbouwers tot Achelen" De burgerij van Achel op de korrel genomen. 1993 5 26 - 39 folklore Achel, spotlied, kerktoren, burgerij Biemans Jac Een Hamontse scharensliep ? 1993 5 40 - 41 foto Hamont, scharensliep, beroep Redactie Goed om te weten 1993 5 42 - 43 aankondiging Buitinge, tentoonstelling, microfilms Redactie Jaaroverzicht 1993 1993 5 44 - 45 tijdschrift jaaroverzicht, Grevenbroeker Echo's, kring Redactie Voorlopig jaaroverzicht 1994 1993 5 46 tijdschrift jaaroverzicht, Grevenbroeker Echo's, kring Redactie Varia: Lommel verliest te Achel 1993 5 47 Documenta Belang van Limburg, voetbal, Achel Van de Broek Henri Het broederschap van den H. Ambrozius in Hamont 1871 - 1940 1994 6 2 - 13 kerkgeschiedenis Hamont, Ambrosius, imker, vereniging, bijen Schuurmans Mathieu Burentwist aan de Oude Hoeve in Achel 1994 6 14 - 21 Huizen & gehuchten Achel, Oude Hoeve, gerecht, Wijnen, Cremers Van de Sijpe Luk De Kapel van de Mulk 1994 6 22 - 26 Kerkgeschiedenis Hamont, Mulk, kapel, H. Theresia Redactie Goed om te weten 1994 6 27 - 28 aankondiging Provinciaal Archief, Budel, Tungri, tentoonstelling, bevrijding Van de Sijpe Luk Achel, onder de bezetting 1914-1918 …. Of hoe de pastoor het avontuur van generaal De Schepper beoordeelde 1994 6 29 - 37 WO I Achel, WO I, De Schepper, Achelse Kluis, pastoor Bierkens Kompen Hendrik Compitum. Over (De) Kompen/Compen/Compenius 1994 6 38 - 45 genealogie St. Huibrechts Lille, Compen, Kompen, Compenius Redactie Onbekende Achelaren ? 1994 6 46 foto Achel, foto Redactie Uit "Het Maeseycker Weekblad" 10/07/1920 1994 6 47 documenta Hamont, Ursulinen, Dr. Somers, Achel, Stevens, vee Peeters Andre De armenjager of bedeljager 1994 7 2 - 8 sociale geschiedenis Hamont, bedelarij, armenjager, bedeljager, beambte Schuurmans Mathieu Dreigend onheil over de Oude Hoeve 1994 7 9 - 12 Huizen & gehuchten Achel, Oude Hoeve, Margriet Van Hees, verzoekschrift Lauwers jan Kapel op de hees 1994 7 13 - 18 Kerkgeschiedenis Hamont, Hees, kapel, Jan Lauwers Van de Sijpe Luk Omschrijving der kerk en kerkhof van Hamont 1994 7 19 - 25 Kerkgeschiedenis Hamont, kerk, kerkhof Van de Sijpe Luk Overwegingen bij het oudst bekende bidprentje van een Hamontenaar 1994 7 26 - 29 biografie Hamont, bidprentje, Johanna Margarita Simons Redactie Nieuwe aanwinsten in onze bibliotheek 1994 7 30 aankondiging Bibliotheek Redactie Goed om te weten 1994 7 31 - 33 aankondiging Smokkel, Open Monumentendag, tentoonstelling, bevrijding Redactie Belangrijk bericht voor de bewoners van het stadscentrum van Hamont 1994 7 34 aankondiging Hamont, bescherming Schuurmans Mathieu Ook Achel had zijn wasblekerij 1994 7 35 - 39 industrie Achel, wasblekerij, Henri BorghoutsHoutain, Antonius Leyssen Redactie Nog twee gelegenheidsgedichtjes van J. Mathijs Ballings 1994 7 40 - 43 literatuur Hamont, Ballings, DekenCuypers, Redactie Een krantenknipsel uit "De Bouwwereld" van 13 oktober 1927 1994 7 44 Documenta Hamont, De Bouwwereld Redactie Varia: Uit "Het aeseycker Weekblad" van: 1994 7 45 Documenta Hamont, Adriaan Ballings, Kermis, Keunen Redactie Foto uit de oude doos 1994 7 46 - 47 foto Achel, Koeckhofs, Hamont, postkantoor Redactie Monumentenzorg in Hamont-Achel …. Een evaluatie 1994 8 3 -4 monumenten Hamont-Achel, monumentenzorg, straatbeelden Redactie Ludieke tekst in het Belang van Limburg December 1945 1994 8 5 Documenta Hamont, verkiezing, Belang van Limburg Damen-Mertens Mia Zondag 17 december 1944 1994 8 6 - 7 WO II Hamont, WO II, Bommen, Hoogstraat, Bosstraat Redactie Roof en terugkeer van de klokken in Achel. Uit het dagboek van kapelaan Edmond Theunissen 1994 8 8 - 9 WO II Achel, WO II, Klokken Kapelaan Theunissen Redactie Varia Busselensia: De kerk van Achel 1994 8 10 - 28 Kerkgeschiedenis Achel, kerk, meubels, beelden, document Boonen Adriaan Razzia op werkweigeraars te Hamont op 12 en 13 december 1942 1994 8 29 - 30 WO II Hamont, WO II, werkweigeraar Redactie Nog steeds over "wegen". Uit het "Maeseycker Weekblad" van 2 maart 1929 1994 8 31 Documenta Hamont, wegen Van de Sijpe Luk Verkoop van gemeentegrond te Hamont in 1707 1994 8 32 - 35 Documenta Hamont, Verkensbos Cornelissen Jan Doodsoorzaken te Bocholt in de 19de eeuw 1994 8 36 - 37 demografie Bocholt, doodsoorzaken Van de Sijpe Luk Oude stadsbeschrijvingen van Hamont. 1. Uit de Beschrijvinge de steden van het landt van Luyck Maestricht 1738 1994 8 38 - 39 stadsgeschiedenis Hamont, stadsbeschrijving Van de Sijpe Luk Uit het ongepubliceerde oeuvre van J.M. Ballings 1994 8 40 - 41 literatuur Hamont, Ballings, Teuten Redactie Goed om te weten 1994 8 42 - 47 aankondiging Hamont, bevrijding,Achel, zwartzusters, cultuurbeleid Redactie Jaaroverzicht 1994 1995 9 3 tijdschrift jaaroverzicht, Grevenbroeker Echo's, kring Schuurmans Mathieu Enkele hamonter mombaarsrekeningen 1995 9 4 - 6 documenta Hamont, mombaarsrekening, Gichten Van de Sijpe Luk Hamont-Achelse curiosa 1995 9 7 - 8 genealogie Hamont, kroep, doodsprentje Schuurmans Mathieu Bewoningsgeschiedenis van Genebroek 1995 9 9 - 21 Huizen & gehuchten Achel, Genebroek, bewoningsgeschiedenis Redactie Goed om te weten 1995 9 22 - 27 aankondiging Bibliotheek, burcht, Hamont Van de Sijpe Luk De eerste beschrijving van de geschiedenis van Grevenbroek door deken C. Reyners (1902) 1995 9 28 - 40 Grevenbroek Grevenbroek, Reyners, geschiedenis Van de Sijpe Luk Oude stadsbeschrijvingen van Hamont. 2, Uit Saumery's Les Delices du Pais de Li?ge, deel IV. Luik 1744, blz 192-193 1995 9 42 - 47 stadsgeschiedenis Hamont, stadsbeschrijving Stammen Frans De betekenis van de wapenstilstand voor Hamont 1995 10 2 - 11 WO I Hamont, WO I, oorlogsmonument Dijkmans Jaak Het Rentmeestershius 1995 10 12 - 14 Huizen & gehuchten Achel, rentmeestershuis, Kerkhofs Van de Sijpe Luk Oude stadsbeschrijvingen van Hamont: Saumery over de deelgemeente Achel 1995 10 15 - 25 stadsgeschiedenis Achel, Saumery Schuurmans Mathieu Bewoningsgeschiedenis van Genenbroek (eerste vervolg) 1995 10 26 - 29 Huizen & gehuchten Achel, Genebroek, bewoningsgeschiedenis, Kruisheren Van de Sijpe Luk Het Jachthuis van Grevenbroek heeft nooit bestaan. 1995 10 30 - 31 Huizen & gehuchten Achel, Genebroek, jachthuis Redactie Goed om te weten 1995 10 32 aankondiging Hamont, burcht, Keunenkapel Van de Sijpe Luk Deken C. Reyners: De geschiedenis van het ampt Grevenbrouck (eerste vervolg) 1995 10 33 - 47 Grevenbroek Grevenbroek, Reyners, geschiedenis, Hamal, Arckel Redactie Uitnodiging voor de lezing van donderdag 1 juni 1955 1995 11 2 aankondiging lezing, teuten, handel, P. Lenders Tijskens Guido Achel tijdens de eerste helft der 19de eeuw 1995 11 3 - 9 sociale geschiedenis Achel, bevolking, gronden, wegennet, huizen, beroepen Schuurmans Mathieu Verzoening te Hamont betreffende manslag gepleegd op Peter Aertssen in 1643 1995 11 10 - 12 sociale geschiedenis Hamont, manslag, Aertssen, Hendrick Boonen Van de Sijpe Luk Oude stadsbeschrijvingen van Hamont: 1717 De postuum uitgegeven notitie in De Historiae 1995 11 13 - 17 stadsgeschiedenis Hamont, Mantelius, Historiae Lossensis Redactie Uit het "Limburgsch Volksblad" van 27.02.1926 1995 11 18 documenta Hamont, Bohemers, steenbakkerij Redactie Aanwinsten in onze bibliotheek 1995 11 19 - 23 bibliotheek bibliotheek, boeken Redactie De Goede Stede Hamont 10 jaar 1995 11 24 aankondiging kring, Burchtenbouw, jubileum Schuurmans Mathieu Bewoningsgeschiedenis van Genenbroek (tweede vervolg en slot) 1995 11 25 - 32 Huizen & gehuchten Achel, Genebroek, bewoningsgeschiedenis, Kruisheren Van de Sijpe Luk Belangrijke aanwinst 1995 11 33 genealogie Hamont, doodsprentje, Maria Elisabeth Seijens Redactie Goed om te weten 1995 11 34 aankondiging Teuten, burcht, boeken Van de Sijpe Luk Deken C. Reyners: De geschiedenis van het ampt Grevenbrouck (tweede vervolg) 1995 11 35 - 47 Grevenbroek Grevenbroek, Reyners, geschiedenis, Arckel Van de Sijpe Luk Tempora Luctuosissma: "Een tijd van grote rouw". Kapelaan Reyners over de Franse Tijd in Hamont. 1797- 1802 1995 12 3 - 22 Kerkgeschiedenis Hamont, Franse Tijd, kerk Lenders Piet De Teuten in de Kempen. Betekenis van de stroming. 1995 12 23 - 28 sociale geschiedenis Teuten, wegvervoer Redactie Goed om te weten 1995 12 29 - 30 aankondiging burcht, Kelten, Teuten, documentatiecentrum, Keunen Van de Broek Henri Inhoudsmaten in het Land van Grevenbroek 1995 12 31 - 32 Documenta Grevenbroek, inhoudsmaten Van de Sijpe Luk Deken C. Reyners: De geschiedenis van het ampt Grevenbrouck (vierde vervolg en einde) 1995 12 33 - 47 Grevenbroek Grevenbroek, Reyners, geschiedenis, van Bergen, van Daele, van Bocholt Van de Sijpe Luk Het Land van Grevenbroek in 1795. Een sociaal-economische doorlichting 1995 13 3 - 15 Franse tijd Grevenbroek, Franse tijd, sociaal, economisch Redactie De Kantonverslagen onder het Frans Bewind. 1995 13 16 - 29 Franse tijd Franse tijd, documenta, kantonverslag Redactie Goed om te weten 1995 13 30 - 31 aankondiging Documentatiecentrum, Klokken, van Aggelen Redactie Grevenbroekse molengeschiedenis was nooit zo actueel 1995 13 32 molens Grevenbroek, molens Vanneuville Sven Halifax "NA175DY 'Q'" 1995 13 33 - 35 WO II WO II, Halifax, RAF Dirkx Jan Wereldoorlog 1914 - 1918 1995 13 36 - 37 WO I Gerard Kees, Gerard Janssen Dijkmans Jaak Gerard Joosten 1995 13 38 - 46 biografie Gerard Joosten, winkel Redactie Een curiosum in de geschiedenis van de Franse bezetting in onze gewesten. 1995 13 47 Franse tijd Franse tijd, assignaat, geld Van de Sijpe Luk Woord vooraf: De geschiedenis van de Tomp ter discussie 1996 14 1 - 3 molens Achel, Tomp, molen, woontoren Dopere Frans De middeleeuwse woontoren in Vlaanderen 1996 14 4 - 18 molens Grevenbroek, Achel, Tomp, molen, woontoren Van de Sijpe Luk De bescherming en de restauratie van de Tomp 1996 14 19 molens Achel, Tomp, molen, woontoren Redactie Pater Robertus van Lent, trappist van de Achelse Kluis over de Tomp 1996 14 20 - 21 molens Achel, Tomp, molen, woontoren Schuurmans Mathieu De eremieten van Achel, eigenaars van Genebroek 1996 14 22 - 23 Huizen & gehuchten Achel, Genebroek, eremieten Redactie Goed om te weten 1996 14 24 - 29 aankondiging Hamont, Documentatiecentrum, klok, tentoonstelling Redactie Varia Busselensia: Het kasteel van Grevenbroek 1996 14 30 - 36 Grevenbroek Achel, Grevenbroek, kasteel, tomp Stevens Willy Herinneringen van een oud-stadsgenoot 1996 14 37 - 47 stadsgeschiedenis Hamont, jeugdherinneringen, Redactie Nieuws van de Geschied- en Heemkundige Kring "De Goede Stede Hamont" 1992 proefnr. 1 - 2 aankondiging Tijdschrift Redactie Voor de aktieve geinteresseerd. 1992 proefnr. 3 - 4 aankondiging Archief, documentatiecentrum Redactie Sprokkelingen: uit de stadsrekeningen van Hamont 1992 proefnr. 5 Documenta Hamont, stadsrekening Redactie Een foto van 50 jaar geleden, 31 mei 1942 1992 proefnr. 6 - 7 foto Hamont Redactie Wist je dat …. 1992 proefnr. 8 -9 aankondiging documenta, Hamont, Grevenbroek Redactie Achel: Uit het "Maeseijcker Weekblad" van 15 november 1919 1992 proefnr. 10 - 11 Documenta Achel, Cornet de Peissant, verkiezing Redactie Vaira Busselensia 1992 proefnr. 12 Documenta Bussels, Tienden, Hamont, kerk Redactie Uit " De Kempenwacht", 4e jg. Nr. 3 (1938) 1992 proefnr. 13 - 15 Documenta Hamont, hospitaal Redactie Stamboomdagen te Hamont-Achel 3de editie 1992 proefnr. 14 aankondiging Stamboomdagen, Achel Vossen J. J. Geschiedkundige Schetsen: De Abdij van Achel 1996 15 3 - 30 Achelse Kluis Kerkgeschiedenis, Achel, Kluis, Trappist Schuurmans Mathieu De eremieten van Achel, eigenaars van Genebroek 1996 15 31 - 33 Huizen & gehuchten Achel, Genebroek, eremieten Dijkmans Jaak Miel Spaas 1996 15 34 - 39 biografie Hamont, Miel Spaas, bakker Stevens Willy Herinneringen van een oud-stadsgenoot (vervolg) 1996 15 40 - 46 stadsgeschiedenis Hamont, jeugdherinneringen, Redactie Goed om te weten 1996 15 47 aankondiging documentatiecentrum, Napoleonsmolen, kapel Tijskens Guido De Tomp blijft mysterieus ! 1996 16 2 - 22 Molen Achel, molen, Tomp, woontoren Redactie Goed om te weten 1996 16 23 - 24 aankondiging Achel, Trappisten, kerk, Hamont, brandspuit, teuten Van de Sijpe Luk Achel, 100 jaar geleden: Enkele sprokkelingen 1996 16 25 - 27 Documenta Achel, Statie, klokken Redactie foto's 1996 16 28 - 29 foto Achel, Kluis, draad Van de Sijpe Luk De H. Hartkapel van de Achterhoek 100 jaar geleden 1996 16 30 - 33 kerkgeschiedenis Hamont, Achterhoek, kapel, melkerij Schuurmans Mathieu De verkoop van de Grote Hees in 1647 1996 16 34 - 37 Huizen & gehuchten Hamont, Grote Hees, hoeve, Hinnisdael Stevens Willy Herinneringen van een oud-stadsgenoot (vervolg) 1996 16 38 - 47 stadsgeschiedenis Hamont, jeugdherinneringen, Van de Sijpe Luk Een merkwaardig opstel van pater Robertus van Lent 1996 17 2 - 11 Achelse Kluis Achel, kluis, mirakel, WO I Creemers Guido Gepolijst bijl uit het Elsbroek 1996 17 12 archeologie Hamont, Elsbroek, bijl Van de Sijpe Luk Abbe De Feller op bezoek in Achel in 1774/1791 1996 17 13 - 20 documenta Achel, De Feller Redactie Varia Busselensia: Uit "De Kempenwacht 2 (Bree dec. 1935) 1996 17 21 documenta Grevenbroek, Bussels Van de Sijpe Luk De eerste encyclopedisch beschrijving van Hamont-Achel in 1842 1996 17 22 - 26 stadsgeschiedenis Hamont, Achel, Van der Maesen Tijskens Guido Het Limburgs molenjaar loopt ten einde 1996 17 27 - 34 molen Achel, Grevenbroek Redactie Goed om te weten 1996 17 35 - 38 aankondiging Tentoonstelling, Achelse Kluis, Tomp, molen Stevens Willy Herinneringen van een oud-stadsgenoot (vervolg) 1996 17 39 - 47 stadsgeschiedenis Hamont, jeugdherinneringen, Schuurmans Mathieu De beginperiode van Genenbroek 1997 18 2 - 17 Huizen & gehuchten Achel, ven den Broeck, de Palude, Genebroek Redactie Het verenigingsleven van Hamont in 1930 1997 18 18 - 20 sociale geschiedenis Hamont, verenigingsleven Peeters Andre De steenweg van Luik naar 's-Hertogenbosch via Hamont ? 1997 18 21 - 29 stadsgeschiedenis Hamont, wegen, Hasselt, Den Bosch Van de Sijpe Luk Een oud bidprentje van Achel (1807) 1997 18 30 Documenta Achel, doodsprentje, van Dijck Redactie Goed om te weten 1997 18 31 - 32 aankondiging Genebroek, Hamont, kerk, VZW, kaartspel Van de Sijpe Luk Een uitzonderlijke muntschat in het centrum van Hamont opgegraven 1997 18 33 - 35 archeologie Hamont, muntschat Tijskens Guido Klare taal bij het molenonderzoek. 1997 18 36 - 37 molen Achel, Grevenbroek, molen Redactie Oproepen tot medewerking 1997 18 38 aankondiging oorlogsmonument, gerechten Stevens Willy Herinneringen van een oud-stadsgenoot (vervolg) 1997 18 39 - 47 stadsgeschiedenis Hamont, jeugdherinneringen, Redactie Pater Robertus van Lent. Aantekeningen betreffende de wetering van de Achelse Kluis. 1997 19 2 - 7 Achelse Kluis Achel, kluis, weteringen Schuurmans Mathieu De Franse volkstelling van 1796 in Achel 1997 19 8 - 18 Franse tijd Achel, volkstelling, beroepen Dijkmans, Peeters, Van de Sijpe Huizen en hun bewoners in de stad Hamont 1997 19 19 - 20 Huizen & gehuchten Hamont, huizen Dijkmans, Peeters, Van de Sijpe Huis "de drie Koningen" 1997 19 21 - 34 Huizen & gehuchten Hamont, huizen, Drie Koningen Van de Sijpe Luk De oprichting van de kapel van de Achterhoek te Hamont in 1921 1997 19 35 - 38 Kerkgeschiedenis Hamont, kapel, Achterhoek, Habraken Redactie Goed om te weten 1997 19 39 - 41 aankondiging Tomp, postverkeer, Teuten Stevens Willy Herinneringen van een oud-stadsgenoot (vervolg) 1997 19 42 - 47 stadsgeschiedenis Hamont, jeugdherinneringen, Van de Sijpe Luk De inboedel van Hendrik N. Ballings bij zijn overlijden in 1845 1997 20 2 - 22 Huizen & gehuchten Hamont, Ballings, boedelbeschrijving, de Driekoningen Redactie Goed om te weten 1997 20 23 - 24 aankondiging Boekenbeurs, Albert Wouters, Bussels, Open monumentendag Van de Sijpe Luk Een beroemde Hamontenaar Jaak Ballings (1881 - 1941) krijgt een museum in Vollezele (Galmaarden) 1997 20 25 - 26 biografie Ballings, Vollezele, museum, toneelschrijver Ballings Jac. Uit lang vervlogen dagen!!! 1997 20 27 - 30 Literatuur Hamont, Ballings, harmonie Van de Sijpe Luk Schutterijreglement van Achel 1755 1997 20 31 - 40 verenigingsleven Achel, schutterij, reglement Stevens Willy Herinneringen van een oud-stadsgenoot (vervolg) 1997 20 41 - 47 stadsgeschiedenis Hamont, jeugdherinneringen, Schuurmans Mathieu De Schepenbank van Hamont 1997 21 2 - 14 Grevenbroek Schepenbank, gicht, gerecht Aerts Jaak Een Joods huwelijk te Hamont in 1808 1997 21 15 - 16 documenta Hamont, huwelijk, Joden Redactie Achel 100 jaar geleden 1997 21 17 documenta Achel, Jozefienen, klasfoto Redactie Goed om te weten 1997 21 18 - 19 aankondiging Achel, brand, documentatiecentrum, schenking, Ballings, kerkhof Van de Sijpe Luk Huizen en hun bewoners in de stad Hamont: Huis "De Poel" (kadastraal B61) eerste aflevering 1997 21 20 - 43 Huizen & gehuchten Hamont, Poel, Rijcken, teuten Stevens Willy Herinneringen van een oud-stadsgenoot (vervolg) 1997 21 44 - 47 stadsgeschiedenis Hamont, jeugdherinneringen, Van de Sijpe Luk De Poel: Leerlooierij en schoenhandel (1919 - 1964) 1998 22 2 - 15 Huizen & gehuchten Hamont, Poel, Rijcken, teuten, leerlooierij, schoenhandel Vossen J. J. Geschiedkundige schetsen: Catharinadal (Anastatische herdruk van het opstel uit 1894) 1998 22 16 - 28 Kerkgeschiedenis Achel, Catharinadal, Grevenbroek Schuurmans Mathieu De Schepenbank van Hamont 1998 22 29 - 39 Grevenbroek Schepenbank, gicht, gerecht, schout Redactie Goed om te weten 1998 22 40 - 43 aankondiging Joosten, archief, Achelse Kluis, schenking, Lamers Stevens Willy Herinneringen van een oud-stadsgenoot (vervolg) 1998 22 44 - 47 stadsgeschiedenis Hamont, jeugdherinneringen, Van de Sijpe Luk Het necrologium of het dodenboek van St.-Catharinadal te Achel; 1998 23 2 - 36 Kerkgeschiedenis Achel, Catharinadal, necrologium, dodenboek Redactie Goed om te weten 1998 23 37 aankondiging Verwaest, Hamont, stamboomdagen, WO I Redactie Twee unieke postkaarten van Achel-Statie 1998 23 38 - 39 foto Achel-Statie, station Stevens Willy Herinneringen van een oud-stadsgenoot (vervolg) 1998 23 40 - 47 stadsgeschiedenis Hamont, jeugdherinneringen, Tijskens Guido Het wel en wee van de familie Nagelmakers als molenaars van Grevenbroek. 1998 24 2 - 14 molen Grevenbroek, genealogie, Nagelmakers, molenaars Redactie Hamont anno 1936, gezien door de bril van literator Bernard Kemp 1998 24 15 - 22 literatuur Hamont, Bernard Kemp, harmonie Redactie Foto van de Koninklijke harmonie Sint Cecilia in 1936 1998 24 23 - 25 foto Hamont, harmonie Redactie Goed om te weten 1998 24 26 - 28 aankondiging Hamont-Lo, Salvatorianen, WO I, Paredis, molen, Tomp Aerts Jaak Beroepen in Hamont in de periode 1820 - 1830 1998 24 29 - 33 stadsgeschiedenis Hamont, beroepen Aerts Jaak Over onze 5 Hamontenaren die hun leven gaven voor - een vreemde - keizer 1998 24 34 - 37 Franse tijd Hamont, Napoleum, leger, Burgelijke stand Tijskens Guido Oude gemeenteraadsbesluiten van Achel -3- (Een mollenplaag radicaal aanpakken) 1998 24 38 documenta Achel, gemeenteraadsbesluit, mollen, plaag Stevens Willy Herinneringen van een oud-stadsgenoot 1998 24 39 - 47 stadsgeschiedenis Hamont, jeugdherinneringen, Moris Johan De eerste bewaarschool op het Lo 1998 25 3 - 13 onderwijs Hamont-Lo, bewaarschool, Salvatorianen Redactie Een zeldzame en mooie foto van hotel Koekhofs in het begin van deze eeuw 1998 25 14 foto Achel, Koekhofs Vanneuville Sven N 2849 1998 25 15 - 27 WO II vliegtuigcrash, Hamont Schuurmans Mathieu De Schepenbank van Hamont (vervolg 2) 1998 25 28 - 37 Grevenbroek schepenbank, schepen Redactie Goed om te weten 1998 25 38 - 41 aankondiging toneel, Ballings, kerk, Hamont, kandelaar, website Van de Broek Henri Drie Hamonter veldwachters tussen 1830 en 1878 1998 25 42 - 47 stadsgeschiedenis Hamont, veldwachter Van de Sijpe Luk De boedellijst van het sterfhuis van kapelaan Pieter Jan Mathijssen, kapelaan te Achel (1797) 1999 26 2 - 10 Huizen & gehuchten Achel, kapelaan, boedellijst Aerts Jaak De verkeerde geboorteaangifte 1999 26 11 - 12 genealogie Hamont, geboorteaangifte Schuurmans Mathieu Genenbroek: De genealogie van de Familie van Mewen 1999 26 13 - 16 genealogie Genenbroek, van Mewen Van de Broek/ Van de Sijpe Heropgerichte rijkswachtbrigade te Hamont-Achel 1999 26 17 - 21 Politie & brandweer Hamont, rijkswacht Redactie Goed om te weten 1999 26 22 - 25 aankondiging WO I, tentoonstelling, Ballings, Tomp, stadspomp Schuurmans Mathieu Als de kat van huis is dansen de muizen op tafel of Holland in nood. 1999 26 26 - 30 WO I Achel, Daemen Redactie Soldatenbrieven 1999 26 31 - 47 WO I soldatenbrieven Peeters A./Van de Sijpe L. Inboedel van het kasteel van Genenbroek 1804: het sterfhuis van dame Anne Elisabeth de Hubens 1999 27 2 - 20 Huizen & gehuchten Achel, Genebroek, Hubens, boedellijst Aerts Jaak De invloed van de geestelijkheid op de naamgeving 1999 27 21 - 23 genealogie naamgeving, geestelijkheid Redactie Klasfoto van 1924 jongens geboren in 1915 1999 27 24 - 25 foto klasfoto, Hamont Schuurmans Mathieu De bewoningsgeschiedenis van de hoeve "Melskens" te Achel 1999 27 26 - 34 Huizen & gehuchten Achel, Melskens, Theunissen, Bitters Van de Sijpe Luk De stadspompen van Hamont (1887 - 1889) 1999 27 35 - 39 Huizen & gehuchten Hamont, pomp Van de Sijpe Luk De Tomp heeft een tweelingbroer in Well 1999 27 40 - 42 molen Tomp, Well Redactie Goed om te weten 1999 27 43 - 44 aankondiging Well, Sidrac, boekenbeurs Redactie Een typische vertelling door Jaak Ballings: In de lebbekast 1999 27 45 - 47 Literatuur Ballings, Lebbekast, Van de Broek Henri De plaatselijke houtverkoop 1999 28 2 - 6 stadsgeschiedenis houtverkoop Van de Broek Henri Twee treurgedichten uit 1841 1999 28 7 - 9 literatuur treurgedichten, Lemmens, Blox Van de Sijpe Luk Het Klooster Sint Catharinadal in Achel 1999.28 28 10 - 23 kerkgeschiedenis Achel, Catharinadal, archief Redactie School van het Lo 1924 - 1925 1999 28 24 - 25 foto School, Hamont-Lo Redactie Goed om weten 1999 28 26 - 30 aankondiging Catharinadal, Achelse Kluis, 't Boerke, Brouwers, Achel, milleniumboek Redactie De "gemeentewerf" van Hamont in 1942 1999 28 31 stadsgeschiedenis gemeentewerf, Hamont Redactie Brieven van frontsoldaten Fran?ois en Jacques Naus uit 1918-1919 1999 28 32 - 44 WO I Brieven, Naus, front Redactie Uit de rijke pennenvruchten van Jaak Ballings: een teutenverhaal: Brandewijntjes met suiker 1999 28 45 - 47 Literatuur Ballings, Teuten Gerits Jan Ammandus Bussels (1904 - 1998), trappist van de Achelse Kluis. Een Bio bibliografie. 1999 29 3 - 66 biografie Achelse Kluis, Ammandus Bussels, bibliografie Redactie Goed om te weten 1999 29 67 - 68 aankondiging Milleniumboek, Boonico, sigaren, Stichting Vlaams Erfgoed, Tomp Gielen Willem Over molens en de molen van het Lo. 2000 30 2 - 7 Molen Hamont-Lo, Sevens Ballings Jac. Sprokkelingen uit mijn "Teutentijd": De zwevende fiets 2000 30 8 - 12 Literatuur Ballings, Teuten Dijkmans Henri Een sensationele Pro Justitia uit 1826 2000 30 13 - 15 Documenta Hamont, rechtbank Van de Sijpe Luk 100 jaar historiografie in Hamont-Achel 2000 30 16 - 21 toespraak Hamont, Achel, geschiedschrijving, Milleniumboek Stammen Frans Over ingegraven munitie op het spoorwegemplacement 2000 30 22 -23 WO I Hamont, spoorweg, station, munitie Redactie Klasfoto van 1924 , klas van meester Bussels 2000 30 24 - 25 Foto Hamont, klasfoto, Bussels Prie Josephine Hamonter Toneel in 1919: Een sappige levensanekdote. 2000 30 26 - 29 kultuur Hamont, toneel, Ballings Aerts Jaak Vervlogen geluiden uit onze jeugd. 2000 30 30 - 31 jeugdherinneringen Hamont, geluiden, Haart Redactie Goed om te weten 2000 30 32 - 33 aankondiging Klokken, munten, kerk Stammen Frans Nog over de treinexplosie te Hamont in de nacht van 18/19 november 1918 2000 30 34 - 36 WO I Hamont, station, explosie Aerts Jaak Van gelukkige toevalligheden gesproken 2000 30 37 genealogie Hamont, Dols, Diederen Redactie De memoires van Deken Hendrickx van Hamont. 2000 30 38 - 47 kerkgeschiedenis Hamont, deken Hendrickx, memoires Schuurmans Mathieu De geschiedenis van het muntstelsel 2000 31 2 - 21 Financi?le geschiedenis Munten Van de Broek Henri Welke zeven koppels trouwden op 3 april 1894 ? 2000 31 22 - 25 genealogie Hamont, parochieregister, huwelijk Redactie Goed om te weten 2000 31 27 - 30 aankondiging documentatiecentrum, kerkhof, klokken, TV, Achelse Kluis Tijskens Guido Toch valkeniers in Grevenbroek !! Gelijkenissen tussen teutenhandel en valkerij. 2000 31 31 - 37 sociale geschiedenis Grevenbroek, valkerij, teuten Redactie De memoires van Deken Hendrickx van Hamont. (eerste vervolg) 2000 31 38 - 47 kerkgeschiedenis Hamont, deken Hendrickx, memoires Van de Sijpe Luk Twee onuitgegeven testamenten uit Achel 2000 32 2 - 5 genealogie Achel, testament Winters Rene Achel breng hulde aan twee gesneuvelde oorlogshelden 2000 32 6 - 8 WO II Achel, Witteberg, vliegtuigen Dijkmans Jaak Herinneringen 2000 32 9 - 11 stadsgeschiedenis Hamont, Meeuwissen, Station Stammen Frans Over Hamonter klokken en hun makers 2000 32 12- 13 Klokken Hamont, Smeets, klokkenmakers Redactie Achelse monumentenroute 2000 32 14 - 15 Grevenbroek Achel, monumentenroute, wandeling Van de Sijpe Luk Snelheidsovertreding in Hamont-Centrum in 1892 ! 2000 32 16 Politie & brandweer Hamont, verkeersovertreding Moris Johan Aan de wieg van het Salvatorcollege in 1925 2000 32 17 - 20 onderwijs Hamont-Lo, Salvatorianen Redactie De Achelse beeldenroof 2000 32 21 Kerkgeschiedenis Achel, roof, beelden Redactie Goed om te weten 2000 32 22 aankondiging Documentatiecentrum, Catharinadal, kerkarchief Redactie 6 mei 2000: Inhuldiging twee schitterende monumenten in Hamont-Achel 2000 32 23 - 24 monumenten Pomp, ijzeren draad, WO I Van de Sijpe Luk De parochie Hamont in 1304 2000 32 25 - 26 Kerkgeschiedenis Hamont, parochieregister Van de Sijpe Luk Het testament van Johan Craeghs, Luitenant-drossaard van Grevenbroek en schout van de schepenbank van Hamont 1729 2000 32 27 - 30 genealogie Testament, Craeghs Van de Sijpe Luk De stinkende wal. Een politieke rel tussen rector Govaerts en het gemeentebestuur van Hamont (1909) 2000 32 31 - 37 stadsgeschiedenis Hamont, wal, Ursulinen Van de Sijpe Luk De grafsteen van Arnold Baken: een vervaagd monument 2000 32 38 - 39 monumenten Achel, grafsteen, Baken Redactie De memoires van Deken Hendrickx van Hamont. (tweede vervolg) 2000 32 40 - 47 kerkgeschiedenis Hamont, deken Hendrickx, memoires Moris Johan Joseph de l'Escaille de Lier en de Salvatorianen van het Lo 2000 33 2 - 11 Kloostergeschiedenis Hamont-Lo, Salvatorianen, de l'Escaille Schuurmans Mathieu De pastoors van Achel in de 15e en 16e eeuw 2000 33 12 - 16 Kerkgeschiedenis Achel, Pastoors, kerk Dirkx Jan Marie Boonen 2000 33 17 - 19 genealogie Hamont, Boonen Moris Johan Assistentie in Achel 2000 33 20 - 26 Kloostergeschiedenis Hamont, Achel, kerkgeschiedenis, Vossen Redactie Belangrijke schenking van enkele boeken uit de voormalige bibliotheek van de Salvatorianen in Hamont/Heverlee 2000 33 27 - 28 Kerkgeschiedenis Boeken, Salvatorianen Redactie De nieuwe "goudgravureklok" van Hamont: historische nonsens. 2000 33 29 aankondiging bedrog, klokken Hendriks W., E.H. Wanneer zal de oorlog een einde kennen? 2000 33 30 - 38 WO I Brieven, Aalmoezeniers, Paredis Redactie Achelse cafes in 1744 2000 33 39 Huizen & gehuchten Cafes, Achel Redactie De memoires van Deken Hendrickx van Hamont. (derde vervolg) 2000 33 41 - 47 kerkgeschiedenis Hamont, deken Hendrickx, memoires Van de Sijpe Luk De 14de eeuwse koorkapsluiting uit Hamont. Na ruim 100 jaar terug in Hamont. 2000 34 2 - 5 Kerkgeschiedenis Hamont, koorkapsluiting, kerkelijke kunst Redactie Goed om te weten 2000 34 6 - 7 aankondiging documentatiecentrum, stadswandeling, Klokken Redactie Een schitterend historisch opstel over Achel (Ca 1960) 2000 34 8 - 10 Grevenbroek Achel, opstel, Achelse Kluis Stevens Willy Mijn kleine oorlog: 10.05.1940 - 10.06.1940 2000 34 11 - 27 WO II Hamont, Stevens Schuurmans Mathieu De schepenbank van Hamont (vervolg ) 2000 34 28 - 37 Grevenbroek Schepenbank, gicht, gerecht, schepenen Redactie De memoires van Deken Hendrickx van Hamont. (vierde vervolg) 2000 34 38 - 47 kerkgeschiedenis Hamont, deken Hendrickx, memoires Van de Sijpe Luk 600 jaar geleden. Het rampjaar 1401. 2001 35 2 - 5 Grevenbroek Heerlijkheid, Robrecht van Grevenbroek Dijkmans H./Van de Broek H. Een oude wekker en ….. Een stukje heemkunde ! 2001 35 6 - 11 genealogie Hamont, Evers, wekker Schuurmans Mathieu De schepenbank van Hamont (vervolg en slot ) 2001 35 12 - 16 Grevenbroek Schepenbank, gicht, gerecht, schepenen Van de Sijpe Luk Een eresalut aan deken Antoon Smeets van Hamont 1944 2001 35 17 - 26 biografie Hamont, kerk, deken Smeets Van de Sijpe Luk Het wapen van Grevenbroek en het stadswapen van Hamont(-Achel) 2001 35 27 - 31 heraldiek Grevenbroek, Hamont, wapenschild Aerts J./ Van de Broek H. Huwelijksperikelen in 1823 2001 35 32 - 33 genealogie Hamont, huwelijk, Burgelijke Stand Redactie De memoires van Deken Hendrickx van Hamont. (vijfde vervolg) 2001 35 34 - 47 kerkgeschiedenis Hamont, deken Hendrickx, memoires Dijkmans Jaak Een eeuwfeest 2001 36 2 - 8 sociale geschiedenis Hamont, steenkool, mijnen Redactie Goed om te weten 2001 36 9 - 12 aankondiging milleniummonument, milleniumboek, documentatiecentrum, noodopgraving, Achel Van de Sijpe Luk Een beeldbepalend gebouw in Hamont afgebroken. De dubbele kapelanij in de Burgstraat. 2001 36 13 - 15 Huizen & gehuchten Hamont, kapelanij Van de Sijpe Luk Nieuwe gegevens over Hendrik Michiels, de primus van Achel. 2001 36 16 - 18 biografie Achel, Michiels, testament, beursstichting Dirkx Jan Van Vlierden naar Hamont 2001 36 19 - 47 genealogie Hamont, Van Vlierden Van de Sijpe Luk Hamont-Achel 300 jaar geleden, Een beeld van het leven in Hamont-Achel in 1701 2001 37 2 - 25 Grevenbroek Hamont, Achel, schepenbank, kerk, gichten Noten Leo Zoaren 'n vergeten Hamont-Achels woord 2001 37 26 - 29 ethymologie Hamont, Achel Redactie Goed om te weten 2001 37 30 - 36 aankondiging Tomp, genealogie, bevrijding, Hamont, klokkenmaker, vrijwilliger Schuurmans Mathieu Blijde Inkomst in Grevenbroek (Evolutie van de leenverheffing) 2001 37 37 - 39 Grevenbroek leenverheffing, Paulus van Dale Redactie Inventaris van het oud-kerkhof van Hamont en het kerkhof van Achel 2001 37 40 aankondiging Hamont, Achel, kerkhof Van de Broek Henri Nieuws uit 1885 2001 37 41 - 43 kerkgeschiedenis Hamont, fam. Roozen, Van Hout Dirkx Jan Boonico - Sigarenfabrikant 2001 37 44 - 45 biografie Hamont, sigaren, De Majoor Redactie De memoires van Deken Hendrickx van Hamont. (slot) 2001 37 46 - 47 kerkgeschiedenis Hamont, deken Hendrickx, memoires Redactie Varia Busselensia: De burgemeesters in het ampt Pelt-grevenbroek voor 1794 2002 38 2 - 17 Grevenbroek Burgemeesters, Pelt, inkomsten, gemeenten Redactie Goed om te weten 2002 38 18 - 28 aankondiging Milleniummonument, Hamont, Salvatorcollege, kerkhof, bevrijding Van de Sijpe Luk Een Hamontse "Napoleonsbrief" 2002 38 29 - 34 militaire geschiedenis Napoleon, Hamont, Boonen, brief Schuurmans Mathieu Een duur paard te Achel 2002 38 35 documenta Achel, paard, gichten Schuurmans Mathieu Testament van een wever 2002 38 36 Documenta Hamont, testament Van de Sijpe Luk Een oud bidprentje uit Achel (1815) 2002 38 37 genealogie Achel, De Leonardts Redactie De memoires van pastoor-deken Antoon Smeets 2002 38 38 - 47 kerkgeschiedenis Hamont, deken Smeets, memoires Dijkmans Henri Vijfhonderd jaar familiegeschiedenis 2002 39 2 - 9 genealogie Hamont, Dijkmans Aerts Jaak Hamont in Holland ? 2002 39 10 genealogie Hamont, Dekkers Van de Sijpe Luk Hamont-Achel 300 jaar geleden. Het crisisjaar 1702 2002 39 11 - 28 Grevenbroek Hamont, Achel, schepenbank, kerk, gichten Tijskens Guido Curiosa uit de schepenboeken van Grevenbroek 2002 39 29 - 30 Documenta gichten, vierkant van Saturnus Van de Sijpe Luk Het geheim van de oogmeesters van de Haart in Hamont. Een typisch voorbeeld van volksgeneeskunde. 2002 39 31 - 40 geneeskunde Hamont, Haart, genealogie, oogmeesters Redactie De memoires van pastoor-deken Antoon Smeets (eerste vervolg) 2002 39 41 - 47 kerkgeschiedenis Hamont, deken Smeets, memoires Redactie Jubileumnummer 40: De gichten van Grevenbroek 2002 40 1 - 4 Documenta Grevenbroek, gichten Schuurmans Mathieu De aankoop van een gichtboek 2002 40 5 - 7 Documenta Grevenbroek, gichten, Peelmans, schepenbank Tijskens Guido De gichtboeken van Grevenbroek als "negenproef" bij stamboom- en ander onderzoek. 2002 40 8 - 15 molens Grevenbroek, gichten, genealogie Schuurmans Mathieu Een bijzondere eed 2002 40 16 - 17 Documenta Grevenbroek, gichten, kerkgeschiedenis, Hamont Schuurmans Mathieu Een ingehuurde pastoor anno 1599 - 1600 2002 40 17 - 18 Documenta Grevenbroek, gichten Schuurmans Mathieu Een borgstelling voor een priesterwijding 1695 2002 40 19 Documenta Grevenbroek, gichten, priester, Hamont Aerts Jaak Gift met warme hand 2002 40 20 - 21 Documenta Grevenbroek, gichten, schenking Van de Sijpe Luk De wijdingstitel voor Johannes Baptist Koeckhofs 2002 40 21 - 22 Documenta Grevenbroek, gichten, priester, Achel Schuurmans Mathieu een Teutencontract 2002 40 23 - 24 Documenta Grevenbroek, gichten, Teuten, Hamont, Bartels Van de Sijpe Luk Uitgeweken teut in Lotharingen schenkt zijn erfgoederen in Hamont aan zijn broer 2002 40 25 Documenta Grevenbroek, gichten, teuten, Hamont, Joosten Dijkmans Henri Wat doe je met een halve schuur, halve stal of halve hof ? 2002 40 26 - 35 Documenta Grevenbroek, gichten, Hamont, erfdeling, Thijs Schuurmans Mathieu Een oud Achelse familie: Laukens 2002 40 36 - 39 Documenta Grevenbroek, gichten, Achel, Laukens Schuurmans Mathieu Het testament van pastoor Brictij van Achel uit 1611 2002 40 40 - 41 Documenta Grevenbroek, gichten, Achel, kerkgeschiedenis, pastoor, Brictij Tijskens Guido een gruwelijke getuigenis uit 1534 2002 40 42 -44 Documenta Grevenbroek, gichten, Achel, misdaad Aerts Jaak Grond ruilen voor een bijenkorf en een vierde van een varken ! 2002 40 45 Documenta Grevenbroek, gichten, grondverhandeling Van de Sijpe Luk Geestelijk testament van Anna Govaert Simons 2002 40 46 Documenta Grevenbroek, gichten, catharinadal, achel, Simons Van de Sijpe Luk De Achelse postmeester Mathijs van Dungen snijdt Hamont de pas af. 2002 40 47 Documenta Grevenbroek, gichten, Achel, post, van Dungen Van de Sijpe Luk Het huis Feyen in de stad Hamont (Sectie B 140) 2002 41 3 - 19 Huizen & gehuchten Hamont, stad, Feyen, Geusens, Kwanten, restauratie Van de Broek H./Dijkmans H. "De Robbert" ? ….of ….."De Kooij"? 2002 41 20 - 26 Huizen & gehuchten Hamont, school, genealogie, Van Poppel Dijkmans Jaak Leerzame verslagboeken 2002 41 27 - 37 sociale geschiedenis Hamont, Boerengilde, verslagen Aerts Jaak De gesneuvelde Engelsen op de Haart 1944 2002 41 38 - 40 WO II Hamont, Haart, Engelsen Verhoeven-Beli?n Antonia Herinnering aan de bevrijding: Donderdag 21 september 1944 2002 41 40 - 42 WO II Hamont, Loozerheide, bevrijding Redactie Goed om te weten 2002 41 43 - 47 aankondiging Open monumentendag, Nagelmaekers, Molenwandeling, E.H. Claassen Van de Broek Henri De nalatenschap van pastoor Lemmens 2003 42 2 - 6 Documenta Hamont, pastoor, Lemmens, erfenis Dijkmans Henri De oudste Teutenboerderij van Hamont. Het Goed in de Achterhoek (sectie D, nr. 754) 2003 42 7 - 15 Huizen & gehuchten Hamont, Achterhoek, Teuten, Ballings, Habraken Van de Broek Henri Over het "Kerkklokje" en " De Congoster" 2003 42 16 - 23 Kerkgeschiedenis Hamont, Parochie, drukwerk Redactie Goed om te weten 2003 42 24 - 25 aankondiging Bussels, opgraving, Joosten Van de Sijpe Luk Dr. M. Bussels 1902 - 1991 2003 42 26 - 33 Biografie Bussels, documentatiecentrum Van de Broek/Dijkmans 200 jaar bewoningdgeschiedenis van de huizen "Het Forum" en "BBL" 2003 42 34 - 37 Huizen & gehuchten Hamont, stad, Feyen, Wouters, Verhees Redactie De memoires van pastoor-deken Antoon Smeets (tweede vervolg) 2003 42 38 - 47 kerkgeschiedenis Hamont, deken Smeets, memoires Van de Sijpe Luk Hamont-Achel, 300 jaar geleden. Uit de burgemeestersrekeningen van 1703 2003 43 2 - 9 documenta Burgemeestersrekeningen, Achel, Hamont, 1703 Schuurmans Mathieu Den Prins van Luyck 2003 43 10 - 29 Huizen & gehuchten Achel, herberg, Laukens, Teeuwen, bewoningsgeschiedenis Redactie Goed om te weten 2003 43 30 - 32 aankondiging Hamont, Ursulinen, Poelmans, Bond voor Grote en Jonge gezinnen Schuurmans Mathieu Verzoening betreffende de manslag op Balten Laukens 2003 43 33 documenta Achel, Laukens, manslag, verzoening Schuurmans Mathieu Genenbroek: de vroegste periode 2003 43 34 - 38 Huizen & gehuchten Achel, Genenbroek, Vandenbroek, Van Achel Redactie De memoires van pastoor-deken Antoon Smeets (derde vervolg) 2003 43 39 - 47 kerkgeschiedenis Hamont, deken Smeets, memoires Van de Sijpe Luk Het huis Lenders aan de Budelpoort (Hamont Sectie C nr.66) 2003 44 2 - 8 Huizen & gehuchten Hamont, Spaas, Lenders, brouwerij, reisbureau Moris Johan De oprichting van de lagere school op het Lo in 1903 2003 44 9 - 18 Onderwijs Hamont-Lo, school, Salvatorianen Schuurmans Mathieu De geschiedenis van het huis "Adriaan Claassen" 2003 44 19 - 23 Huizen & gehuchten Achel, Bergien, Claassen, Claes, Goossens Redactie Goed om te weten 2003 44 24 - 26 aankondiging website, Teutenpeuters, Bernard kemp, Schutterij, Genealogische dag Schuurmans Mathieu Driemaal Willem, heer van Boxtel. Van voogd tot heer van Hamont, Achel en Lille 2003 44 27 - 31 Plaatselijke geschiedenis Hamont, Achel, Lille, Boxtel, Cuijk, St. Servaaskapittel Tijskens Guido Het "Godsberaet": een godvergeten toponiem in Achel 2003 44 32 - 38 Toponiem Grevenbroek, Achel, Bruninx, Tomp Redactie De memoires van pastoor-deken Antoon Smeets (vierde vervolg) 2003 44 39 - 47 kerkgeschiedenis Hamont, deken Smeets, memoires Redactie Koning voetbal in Grevenbroeker Echo's 2003 45 3 sport Voetbal Stevens Willy Voetbal aan het Kerkeboske 2003 45 4 sport Voetbal, Hamont, Kerkeboske Stienaers Harry Achel V.V. na wereldoorlog II 2003 45 5 - 8 sport Voetbal, Achel VV Cardinaels B?r en 't Lo d? is een clubke 2003 45 9 - 20 sport Voetbal, Hamont-Lo Tijskens Guido Overzicht voetbalgeschiedenis 2003 45 21 - 22 sport Voetbal, geschiedenis, Achel, Hamont Tijskens Guido Voetbal herinneringen van Guido Tijskens (?1954) 2003 45 23 - 31 sport Voetbal, Tijskens, Hamont S.K. Redactie Goed om te weten 2003 45 32 - 33 aankondiging Open Monumentendag, Teutenpeuters, Stationsplein Redactie In memoriam Pierre Stevens 2003 45 34 aankondiging Pierre Stevens Dijkmans Henri Vijfhonderd jaar familiegeschiedenis II 2003 45 35 - 47 Genealogie Dijkmans, Hamont Redactie Goed om te weten 2004 46 2 - 7 aankondiging Voetbal, Klok, Schuurmans, St.Laurentiuskerk, Bevrijding, documentatiecentrum Dijkmans Jaak Kapelaan schuurmans te Hamont 2004 46 8 - 12 Kerkgeschiedenis Hamont, Schuurmans, kapelaan Redactie In memoriam Andre Peeters 2004 46 13 - 18 aankondiging Peeters, documentatiecentrum Dijkmans Henri Vijfhonderd jaar familiegeschiedenis III 2004 46 19 - 30 Genealogie Dijkmans, Hamont Aerts Jaak Tis allemaol al zoelang geleejen 2004 46 31 - 34 Dialectiek jeugdherinneringen, dialect Van den Broek/Dijkmans Bierbrouwerij "den adelaer" te Hamont 2004 46 35 - 41 Huizen & gehuchten Hamont, brouwerij, Adelaer, Thijs, Eycken Schuurmans Mathieu Geschiedenis van het huis Brouwers te Achel 2004 46 42 - 48 Huizen & gehuchten Achel, Truyens, De Culoz, Brouwers Van de sijpe/Dijkmans/Van de Broek Het huis en de winkel Joosten in Hamont (kadastraal sectie B nr. 31) 2004 47 1 - 47 Huizen & gehuchten Hamont, Joosten, Teuten, stoffenzaak Degeest Marius Napoleonsmolen 2004 48 2 gedicht Napoleonsmolen, Hamont Van de Sijpe Luk Hamontse molen van 1804 (An XII) de Napoleonsmolen 2004 48 3 - 4 Molengeschiedenis Napoleonsmolen, Hamont Meeuwissen Harrie De Napoleonsmolen is jarig 2004 48 5 - 12 Molengeschiedenis Napoleonsmolen, Hamont, Frederix Meijs evert Twee eeuwen molen, het wordt maar zelden gehoord 2004 48 13 - 18 Molengeschiedenis Napoleonsmolen, Hamont Van de Sijpe Luk De Napoleonsmolen: een geschiedenis van ondernemers en maalders 2004 48 19 - 40 Molengeschiedenis Napoleonsmolen, Hamont Van de Broek Henri Naar de molen voor Boggende meil 2004 48 41 - 43 Molengeschiedenis Napoleonsmolen, boekweitmeel Tijskens Guido De molens van Hamont-Achel… van A tot Z. 2004 48 44 - 67 Molengeschiedenis Grevenbroek, molens Van de Broek/Dijkmans Bakkerij Van Hout: 75 jaar in Hamont 2004 49 2 - 5 Economische geschiedenis Bakkerij, Van Hout, Hamont Van de Sijpe Luk De Achelse Kluis is "geklasseerd" 2004 49 6 - 9 kloostergeschiedenis Achelse Kluis, klassering Van de Broek/Dijkmans Een caferuzie te Hamont in 1768 2004 49 10 - 14 criminaliteit Hamont, caferuzie, De Culoz, Balleine, Van Winckel Aerts Jaak Willem wouters 2004 49 15 - 16 Taal Wouters, woordspeling, Hamont Flaton H./Van der Stap M. Waarom Hamont ? 2004 49 17 - 18 genealogie Aendestap, Hamont Schuurmans Mathieu Hoe duur was het leven in Hamont-Achel 300 jaar geleden. 2004 49 19 - 24 documenta gichten, prijzen, lonen, 1704 Dijkmans Henri Vijfhonderd jaar familiegeschiedenis IV 2004 49 25 - 34 Genealogie Aendestap, Compen, Hendrikx, Hamont Redactie De memoires van pastoor-deken Antoon Smeets (vifde en laatste vervolg) 2004 49 35 - 41 kerkgeschiedenis Hamont, deken Smeets, memoires Redactie Goed om te weten 2004 49 42 - 47 aankondiging Bidprentjes archief, UNIZO, Teutenpeuters, Molenfeesten, WO II Redactie Woord vooraf: Feest ! "Goede Stede Hamont" bestaat 20 jaar ! 2005 50 1 - 2 aankondiging Heemkunde kring, Hamont Aerts Jaak De kunst van de relativerende glimlach of "der ouderen wijsheid" 2005 50 3 - 4 levensbeschouwing levensbeschouwing, ouderdom Van de Broek/Dijkmans "De Keizer" Hoogstraat 15-17: Huis Lamers 2005 50 5 -12 Huizen & gehuchten Hamont, De Keizer, Lamers, Van Winckel, Ballings, stoffenzaak Schuurmans Mathieu Diederik van Merheim, heer van Achel, Hamont en Lille 2005 50 13 - 16 Plaatselijke geschiedenis Grevenbroek, Merheim, van Boxtel, van Hamal Stevens Lambert De lotgevallen van onze jonge mannen van 16 tot 30 jaar tijdens Wereldoorlog II 2005 50 17 - 24 WO II WO II, Hamont, bezetting Van de Sijpe Luk Pater Domien de Jong 2005 50 25 - 36 Biografie de Jong, Achelse Kluis, bidprentjesarchief Dijkmans Henri Vijfhonderd jaar familiegeschiedenis V 2005 50 37 - 45 Genealogie Dijkmans, Hamont Redactie Goed om te weten 2005 50 46 - 48 aankondiging Teutenpeuters, St. Laurentiuskerk, schenking Schuurmans Mathieu Twee Achelse broers in dienst van de VOC 2005 51 2 - 6 Genealogie Achel, Laukens, VOC Truijens W.F.G. (Pim) Op zoek naar de familie Breemans alias Truyens 2005 51 7 - 10 genealogie Truyens, Breemans Van de Broek/Dijkmans Textielhandel L. Boonen, Stadstraat 2005 51 11 - 18 Huizen & gehuchten Hamont, Textielhandel, Boonen, Valentijns, Rijcken Dirkx Jan Limonadefabriek KEMPO van Nulleke Van Vlierden in Hamont 2005 51 19 - 32 Economische geschiedenis Hamont, Kempo, Limonade, Van Vlierden, genealogie Aerts Jaak De eerste Hamontse missionaris 2005 51 33 - 35 religieuse geschiedenis Missionaris, Hamont, India, van Winkel Redactie Goed om te weten 2005 51 36 - 39 aankondiging Ursulinen, bidprentjes, De Klok, erfgoedplatform, Gouwdag Van de Sijpe Luk Villa Christina geopend. Hamont-Achel is een schitterend monument met verblijfsovernachting rijker. 2005 51 40 - 44 Huizen & gehuchten toerisme, overnachting Feyen, Geusens, Villa Christina Redactie De oudste heemkundige van Vlaanderen op bezoek 2005 51 45 heemkunde Bussels, documentatiecentrum Aerts Jaak Een NIET-vergeten missiezuster uit Hamont 2005 51 46 - 48 kerkgeschiedenis missiezuster, Henckens, Kongo Dijkmans Henri Vijfhonderd jaar familiegeschiedenis VI 2005 52 2 - 14 Genealogie Volkstelling, Hamont, Kadaster, Murkens, Dierckx, Ramaekers, Duysters, steenbakker Ceelen Adriaan De Ploeg: 'n legendarisch cafe bij de Achelse Kluis 2005 52 15 - 19 Huizen & gehuchten Achelse Kluis, de Ploeg, cafe, Ceelen Schuurmans Mathieu De Hamal of hoe Grevenbroek betrokken raakte in de Loonse Successieoorlog 2005 52 20 - 25 Plaatselijke geschiedenis Grevenbroek, Loon, de Hamal, successieoorlog Redactie Goed om te weten 2005 52 26 - 32 aankondiging Spaas, voetbal, boeken, Ursulinen, Mathijsen, gouwdag Van de Broek/Dijkmans Huizen in de Stad , deel I 2005 52 33 - 42 Huizen & gehuchten Stad, Hamont, DEXIA, van Randerode, Baltens, Seyens Dijkmans Jaak M?re Julienne 2005 52 43 - 47 Onderwijs M?re Julienne, Schilderkunst, Ursulinen Dijkmans Henri Vijfhonderd jaar familiegeschiedenis VII 2005 53 2 - 12 Genealogie Hamont, Willekens, hendricks, Vlassaks, Van Mierlo Van de Broek/Dijkmans Huizen in de Stad, deel 2: Apotheek Gijbels 2005 53 13 - 20 Huizen & gehuchten De Wildeman, Baltens, Seyens, Rijcken Hendriks Giel E.H. Het concordaat van Fontainebleau 2005 53 21 - 29 Kerkgeschiedenis Fontainebleau, concordaat, Napoleon, Paus Oplinus Urbaan Dagboek van een commies 2005 53 30 - 44 Douane Hamont, Oplinus, douanier, Boonen, accijnzen Redactie Goed om te weten 2005 53 45 - 46 aankondiging Van Gassel, Achelse Kluis, Dr. Mathijsen Redactie Ontzettende ontploffingen van duitsche munitietreien te Hamont nabij de Holl. Grens……. 2005 53 47 - 48 WO I lied, WO I, Ontploffing, Hamont Redactie Schilders in Hamont-Achel 1850 - 1950 Romantici met een voorliefde voor kleur 2006 54 1 - 47 Kunstgeschiedenis Schilders, M?re Julienne, Scheepers, Joosten, Bartels, Kerkhofs, Schuurmans, Rijcken Dijkmans Henri Vijfhonderd jaar familiegeschiedenis VIII 2006 55 3 - 7 Genealogie Hamont, Duysters, Hendrikx, peeters Moris Johan Hoog bezoek op het Lo in oktober 1904 2006 55 9 - 16 Kloostergeschiedenis Hamont-Lo, Salvatorianen, Rutten, kerk Van de Broek/Dijkmans Huizen in de Stad, deel 3: Vroegere CERA-bank 2006 55 17 - 24 Huizen & gehuchten Hamont, CERA, Seyens, Ballings, Rijcken, Rooijmans, Mardaga Mertens Adrien Zivilgefangener Mertens Jean-Herman. Nummer: 11,304. Zivilgefangenenlager Sennelager bei Paderborn (Deutschland) 2006 55 25 - 31 WO I WO I, Sennelager, Mertens Van de Sijpe Luk Het gestichte jaargetijde van de gezusters Seijens 2006 55 32 - 33 Kerkgeschiedenis jaargetijde, Seijens, Hamont Redactie Goed om te weten 2006 55 34 - 44 aankondiging Noten, voorzitter, Gemeenteraadsverkiezing, straatnaam, Bidprentjesarchief Van de Sijpe Luk De Hamont-Achelse schutterijen volop in de actualiteit 2006 55 45 - 47 verenigingsleven Schutterij, Debont, schuttersplaten Van de Sijpe Luk Hamontse slippendragers en Achelse vleermuizen. Gemeenteraadsverkiezingen (1911 - 1976) 2006 56 1 - 71 politiek Verkiezingen, Achel, Hamont, uitslagen Van de Sijpe Luk 100 jaar Davidsfonds te Hamont 2006 57 2 - 13 verenigingsleven Davidsfonds, Hamont, Poelmans, van Gaens, Ballings Dijkmans Henri Vijfhonderd jaar familiegeschiedenis VIII 2006 57 14 - 24 Genealogie Hamont, Vossen, Dijkmans, Beijk Redactie Goed om te weten 2006 57 25 - 34 aankondiging Gemeenteraadsverkiezing, St Laurentiuskerk, Verhoeven Van de Broek/Dijkmans In de Klok 2006 57 35 - 44 Huizen & gehuchten De Klok, Hamont, Stregnaerts, Leeten, Evers Van de Sijpe Luk Een historische sportvereniging in de kijker: Turnclub De Noordster 2006 57 45 - 47 verenigingsleven noordster, turnclub, Hamont, Eyben, De Laet, Stevens Van de Sijpe Luk Cinema Walburg Hamont 2007 58 2 -12 Huizen & gehuchten Hamont, Walburg, de Jonge, Van vlierden Schuurmans Mathieu Robrecht van Grevenbroek: Grevenbroek in de slipstroom van de Luikse en Hollandse politiek. Deel I 2007 58 13 - 20 Plaatselijke geschiedenis Grevenbroek, Arkel, Renswoude Dirkx Jan Kunstschilder Jac. Dirkx 2007 58 21 - 29 Kunstgeschiedenis Schilders, Dirkx, M?re Julienne, Antwerpen Van de Broek/Dijkmans De Kop 2007 58 30 - 36 Huizen & gehuchten De Kop, Hamont, Stregnaerts, brouwerij, Eijcken, Simons Redactie Goed om te weten 2007 58 37 - 39 aankondiging Overlijdens, Lipkens, Stevens, Buissels, schenkingen, Verhoeven, Stevens Redactie Nieuwe ontwikkelingen in de lokale Monumentenzorg 2007 58 40 - 45 lokaal erfgoed Erfgoeddag, Hamont, Achel, tentoonstelling Redactie Organisatienota 2007 58 46 - 48 Verenigingsleven organisatienota Redactie Dankwoord 2007 59 1 aankondiging Willy Stevens Redactie Woord vooraf 2007 59 2 - 4 Biografie Willy Stevens Stevens Willy Herinneringen uit de bezettingsjaren 1940-1945 2007 59 5-27, 29-37 stadsgeschiedenis WO II, bezetting, St Vincentius, schoolleven, weerstand, Klokkenroof, bevrijding Stevens Willy Hamont van rood en blauw in de jaren 1920-1940 2007 59 38 stadsgeschiedenis Hamont, Keunen, Spaas, politiek Stevens/Dirkx/Dijkmans Kwartierstaat van Joannes Wilhelmus (Willy) Stevens 2007 59 28-29, 39-51 Genealogie kwartierstaat, Stevens, genealogie Tijskens Guido Willy Stevens zoals hij was… 2007 59 52 - 55 Biografie Stevens, duivenmelker Redactie Woord vooraf 2007 60 1 aankondiging Documentatiecentrum, samenwerking, erfgoedplan Van de Broek/Dijkmans Het Stadhuis 2007 60 2 - 15 Huizen & gehuchten Stadhuis, Simons, Spaas, De Zwaan, Looymans, Feyen, Van Gastel Schuurmans Mathieu Een merkwaardige vondst te Achel 2007 60 16 - 19 archeologie Bodemvondst, Zweden, numismatiek, Christina van Zweden Aerts Jaak Uit de gichten van Grevenbroek, deel I 2007 60 20 - 22 documenta Gichten, Schapen, Winckels, Claes, Driesen Van de Sijpe Luk Weer naar school 2007 60 23 - 28 documenta schoolgeschiedenis, Grote Brogel, reglement Mertens Adrien Mijn Geboortehuis 2007 60 29 - 35 Huizen & gehuchten Hamont, Budelpoort, Mertens Schuurmans Mathieu Robrecht van Grevenbroek: Grevenbroek in de slipstroom van de Luikse en Hollandse politiek. Deel II 2007 60 36 - 42 Plaatselijke geschiedenis Grevenbroek, Arkel, Renswoude, prinsbisdom Luik, Arkelse oorlog Noten Leo Oude keukenrecepten uit Hamont en omgeving 2007 60 43 Heemkunde recepten, bonen, savooienkool, kruidenkoek Redactie Goed om te weten 2007 60 44 - 48 aankondiging Schenkingen, KVLV, notarisaffiches, erfgoed Redactie Woord vooraf 2007 61 1 aankondiging Documentatiecentrum, samenwerking, erfgoedplan, abonnement Van de Sijpe Luk Open brief aan de zustervereniging De Baronie van Cranendonck 2007 61 2 gelukwensen Cranendonck, gelukwensen Van de Broek/Dijkmans Huizen in de stad: "de Poel" en "de Prins van Luik" 2007 61 3 - 13 Huizen & gehuchten Hamont, Poel, Prins van Luik, Rijcken, Thonnaer, Feijen, Streel, cuppens Mertens Adrien Prille kleuterherinneringen, hoofdstuk 2 2007 61 14 - 21 stadsgeschiedenis Mertens, smokkel Aerts Jaak Uit de gichten van Grevenbroek, deel II 2007 61 22 - 23 documenta Gichten, brandstichting, Budel, armejager Dijkmans Henri Het notarieel en kadastraal archief alsook de geschriften van de Schepenbank als bron voor het genealogisch onderzoek en bewoningsgeschiedenis 2007 61 24 - 34 genealogie notaris, kadastraal, gichten, genealogie Redactie Een merkwaardig briefhoofd 2007 61 35 documenta briefhoofd, Watson, Achel Schuurmans Mathieu Bodemvondst: Een Antwerps muntgewicht 2007 61 36 - 43 archeologie Bodemvondst, numismatiek, muntgewicht, Van dunwalt Redactie Goed om te weten 2007 61 44 - 48 aankondiging Schenkingen, wapenstilstand, Oral History, Brandspuit, Achelse Kluis Schuurmans Mathieu Bodemvondst: Sporen van de Californische goudkoorts te Hamont 2008 62 2 - 5 archeologie Bodemvondst, California, goudkoorts, munt Derickx Jan Bompa Derickx vertelt 2008 62 6 - 14 stadsgeschiedenis Derickx, Achterhoek, nuts, levensverhaal, jeugdherinneringen Aerts Jaak Uit de gichten van Grevenbroek, deel 3: Wegtoegang: overeenkomst te Lille 2008 62 15 - 16 documenta Gichten, Lille, servituut Boonen Adriaan Mijn oorlogservaringen 1940-1945 2008 62 17 - 21 stadsgeschiedenis WO II, Boonen, onderduiker, weggevoerde Redactie Goed om te weten 2008 62 22 - 23 aankondiging Heemkundig werker, jaarverslag Redactie Foto Kempische Zinkmaatschappij, Budel-Dorplein 2008 62 24 - 25 foto Budel-Dorplein, Zink, foto Schuurmans Mathieu Bodemvondst: Russische WO I herdenkingsmunt 2008 62 26 - 30 archeologie WO I, Rusland, munt, Kaukasus Dijkmans Henri Het notarieel en kadastraal archief alsook de geschriften van de Schepenbank als bron voor het genealogisch onderzoek en bewoningsgeschiedenis II 2008 62 31 - 47 genealogie notaris, kadastraal, gichten, genealogie Gerits Jan Denkend aan pater Godfried Bussels (1920 - 2007), trappist van de Achelse Kluis 2008 63 3 - 28 Biografie Godfried Bussels, Achelse Kluis, Kasanza Van de Sijpe Luk Hamont-Achelse monumenten in de kijker: Genenbroek 2008 63 29 - 40 Huizen & gehuchten Genenbroek, Achel, monument Schuurmans Mathieu Bodemvondsten: musketkogels 2008 63 41 - 45 archeologie bodemvondst, musketkogels Redactie Goed om te weten 2008 63 46 - 47 aankondiging schenkingen Van de Broek/Dijkmans Twee herenhuizen in de zuidoosthoek van het marktplein Hamont 2008 64 2 - 13 Huizen & gehuchten Hamont, herenhuizen, Leijssen, Smeets, Van Engelen, geerkens, Joosten Schuurmans Mathieu Bodemvondsten: Het determineren van knopgewichten 2008 64 14 - 22 archeologie Bodemvondsten, knopgewichten, ijkmerken Mertens Adrien Derde hoofdstuk: Schooljaren 2008 64 23 - 40 stadsgeschiedenis Hamont, Mertens, school, WO II van Vlierden Estella Basisschool De Horizon 2008 64 41 - 43 schoolgeschiedenis Hamont, school, De Horizon Redactie Goed om te weten 2008 64 44 - 47 aankondiging Bidprentjesarchief, voetbal Van de Sijpe Luk/Tijskens Guido 90 jaar 1918 - 2008 Treinontploffing te Hamont, Dankwoord op de opening 18 november 2008 om 20,15 uur 2008 65 3 - 6 stadsgeschiedenis WO I, treinontploffing, Hamont, Ramp Van de Sijpe Luk De ramp van Hamont Maandag 18 november 1918 ca 22,30 uur 2008 65 7 - 26 stadsgeschiedenis WO I, treinontploffing, Hamont, Ramp Tijskens Guido Ode aan haar man 2008 65 27 - 30 stadsgeschiedenis WO I, treinontploffing, Hamont, Ramp, Op 't Root Tijskens Guido Ooggetuigeverslag 1: G.A. Smit 2008 65 31 - 38 stadsgeschiedenis WO I, treinontploffing, Hamont, Smit Tijskens Guido Ooggetuigeverslag 2: A.W. Goetmakers 2008 65 39 - 40 stadsgeschiedenis WO I, treinontploffing, Hamont, Goetmakers Tijskens Guido Ooggetuigeverslag 3 en 4: twee zusters Ursulinen 2008 65 41 stadsgeschiedenis WO I, treinontploffing, Hamont, Ursulinen Tijskens Guido Een hoopvol contact met DRS. A.F.C.M. Wolf 2008 65 42 stadsgeschiedenis WO I, treinontploffing, Hamont, Wolf Tijskens Guido Vertaling van artikel Explosionsungl?ck 2008 65 43 stadsgeschiedenis WO I, treinontploffing, Hamont, Redactie Impressies tentoonstelling 2008 65 45 - 48 stadsgeschiedenis WO I, treinontploffing, Hamont, tentoonstelling Redactie Foto Hooghuys 2009 66 2 foto Hooghuis, Hamont Redactie Herinneringen bij 't gouden kloosterjubileum der Eerw. Zwartzusters te Hamont 2009 66 3 - 6 documenta Zwartzusters, Hamont, Maaseiker Weekblad Mertens Adrien Vierde hoofdstuk: De familie-saga (1924 - 1945) 2009 66 7 - 18 familiegeschiedenis Hamont, Mertens Erken Leo "Ercken" in Achel en Hamont 2009 66 19 - 25 genealogie Hamont, Achel , Erken Schuurmans Mathieu Een rijke grevenbroekse familie 2009 66 26 -29 documenta Grevenbroek, Seijen, erfenis Schuurmans Mathieu Oude gemeenteraadsbesluiten van Achel 1 2009 66 30 documenta Achel, gemeenteraadsbesluit, kermis Schuurmans Mathieu Oude gemeenteraadsbesluiten van Achel 2 2009 66 31 documenta Achel, gemeenteraadsbesluit, plaatsvervanger Mertens Adrien Vijfde hoofdstuk: Lief en leed in de familie 2009 66 32 - 41 familiegeschiedenis Hamont, Mertens Schuurmans Mathieu Verkoop van de bezittingen van Theodoor Driesen en Joanna Elisabeth Feijen in 1816 te Hamont 2009 66 42 - 47 documenta Hamont, Driesen, Feijen Van de Sijpe/Gerard Spaas Woord vooraf 2009 67 3 - 4 Economische geschiedenis Hamont, Kaarsenfabriek Spaas Dijkmans H./Van de Broek H. Geschiedenis De Posthoorn 2009 67 5 - 14 Plaatselijke geschiedenis Hamont, de Posthoorn Van de Sijpe Luk Meer dan 150 jaar Kaarsenfabriek Spaas te Hamont 2009 67 15 - 33 Economische geschiedenis Hamont, Kaarsenfabriek Spaas Redactie Fotoreportage 2009 67 34 - 47 foto Hamont, Kaarsenfabriek Spaas Schuurmans Mathieu De betekenis van de plaats "Aan de Ezel" 2009 68 2 - 3 documenta Hamont, burgemeesterrekeningen, Ezel Dijkmans Jaak Mijmeringen bij een klasfoto 2009 68 4 - 8 schoolgeschiedenis Hamont, jongensschool, Dijkmans Dijkmans H./Van de Broek H. Huizen in de Stad - vervolg 2009 68 9 - 23 Huizen & gehuchten Hamont, stad Gudders, Simons, Mertens, Joosten Meeuwissen Harry Ruim 50 jaar Chiro "Sint Laurentius" in Hamont: Een terugblik op de start en het eerste jaar 2009 68 24 - 30 verenigingsleven Hamont, Chiro Van de Sijpe Luk Een jaartje Cinema Monty, 60 jaar geleden 2009 68 31 - 37 Huizen & gehuchten Hamont, cinema, Monty Van de Sijpe Luk Historische topografie van Achel-Centrum 2009 68 38 - 44 Topografie Achel, centrum, topografie Redactie Goed om te weten 2009 68 44 - 47 aankondiging Hamont, Napoleonsmolen, masterplan, Melkerij, schenking Schuurmans Mathieu Wolven in de Kempen in de 18e eeuw 2009 69 2 - 19 streekgeschiedenis Wolven, Hamont, Achel, Eksel, kaulille Kleine Brogel, Bocholt, Weert, Peer Meeuwissen Harry Geschiedenis van het chiroheem langs de Houtakker 2009 69 20 -28 verenigingsleven Hamont, Chiro chiroheem Dijkmans H./Van de Broek H. Huizen in de Brouwersstraat 2009 69 29 - 38 Huizen & gehuchten Hamont, Brouwersstraat Meeuwissen Harry Gloeilicht Nu het einde nadert…… Een prachtige tentoonstelling 2009 69 39 Tentoonstelling Gloeilampen, Devogelaere Schuurmans Mathieu Testament van Joannes Thijs, oud-burgemeester van Hamont 2009 69 40 - 44 documenta Hamont, testament, Thijs Schuurmans Mathieu De oudste vermelding van Achel Kermis: 1438 2009 69 45 - 46 documenta Achel, Kermisn Skosters, gichten Aerts Jaak Uit de gichten van Grevenbroek, deel 4 2009 69 47 documenta Achel, Kriekelbemptje, verkoop, gichten Cardinaels L./Dijkmans H. Feest in de stad: Een gouden bruiloft in 1875 2010 70 2 - 9 stadsgeschiedenis Hamont, gouden bruiloft, Feyen, Ballings Van de Sijpe Luk Een vergeten oorlogsheld uit Achel: Gerardus Aloysius Averdieck, pater Alphonsus van de Achelse Kluis 2010 70 10 - 17 WO II Averdieck, Kluis, Achel, WO II Schuurmans Mathieu Inkwartiering in Hamont-Achel op het einde van de Zevenjarige Oorlog: 1763 2010 70 18 - 29 documenta Hamont, zevenjarige oorlog, inkwartiering Redactie In Memoriam 2010 70 30 - 32 herdenking Rijcken, Keunen, Evers Dijkmans H./Van de Broek H. Huizen in de stad: Kerkstraat 2010 70 33 - 47 Huizen & gehuchten Hamont, Kerkstraat, Van de Sijpe Luk Het teutenhuis Simons te Hamont, Bouwhistorische studie, Het verhaal van een unieke herbestemming 2010 71 1 - 47 Huizen & gehuchten Hamont, Simons, Villa Christina Redactie Goed om te weten 2010 72 2 - 5 aankondiging verhuis, schenkingen, publicatie Van de Sijpe Luk Erfgoedkoepel Hamont-Achel 2010 72 6 - 7 Erfgoed erfgoedkoepel, Hamont, Achel Van de Sijpe Luk De laathoeve Beverbeek in Hamont-Achel 2010 72 8 - 25 Huizen & gehuchten Beverbeek, Achel Mertens Ronny Een vergeten Hamontse persoonlijkheid: Z.E.H. Jan habraken, sociaal werker 2010 72 26 - 30 Kerkgeschiedenis Hamont, Habraken Custers Veerle Interview met Jacqueline Stevens (1907 - 1998) 2010 72 31 - 41 stadsgeschiedenis Hamont, Stevens, handel Aerts Jaak Uit de gichten van Grevenbroek, deel 5 en 6 2010 72 42 - 46 documenta Hamont, Testament, Advies Redactie De verhuis van 21 juli 2010 2010 72 47 foto verhuis, documentatiecentrum Redactie In memoriam: Adriaan Boonen en Gilbert Ramaekers 2010 73 2 - 3 aankondiging Boonen, Ramaekers Dijkmans H./Van de Broek H. Huizen in de stad: Kantoor Kredietbank, Stad nr1, 1928 - 1962 2010 73 4 -14 Huizen & gehuchten Hamont, Kredietbank,Boonen, Feyen Van de Sijpe Luk Een industrieel-economische beschrijving van Hamont in 1897 2010 73 15 - 21 Economische geschiedenis Hamont, handel Mertens Ronny/Van de Sijpe Luk Korte historiek van de geschied- en heemkundige kring "De Goede Stede Hamont" 2010 73 22 - 38 Verenigingsleven geschiedkundige kring, historiek Redactie Stamboomdagen 2010 2010 73 39 foto Stamboomdagen, Hamont Van de Sijpe Luk De vroeg 16de eeuwse grafsteen van Hendrik van Grevenbroeck uit Binderveld 2010 73 40 - 44 monumenten grafsteen, Grevenbroeck, Binderveld, Achel Redactie Goed om te weten 2010 73 45 aankondiging abonnement, brieven Van de Sijpe Luk Erfgoedkoepel Hamont-Achel 2010 73 46 - 47 erfgoed erfgoedkoepel, Hamont, Achel Mertens Ronny Professor dr. Harrie Van Balen 2011 74 3 - 12 Biografie Van Balen, Afrika Van de Sijpe Luk De grenskapel in de Achelse heide (1656) ge?ntegreerd in een project van Regionale Landschappen 2011 74 13 -17 monumenten Achelse Kluis, grenskapel, regionaal landschap Dijkmans Jaak Oorgetuigenis 2011 74 18 - 23 familiegeschiedenis Dijkmans, Hamont Schuurmans Mathieu De nawee?n van de zevenjarige oorlog in Achel: 1763 2011 74 26 - 35 documenta Achel, zevenjarige oorlog, inkwartiering Dijkmans H./Van de Broek H. Verdwenen huizen langs de Kerkstraat 2011 74 36 - 47 Huizen & gehuchten Hamont, Kerkstraat, Van de Sijpe Luk 150 jaar Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Hamont, deel 1: De eerste honderd jaar (1861 - 1961) 2011 75 8 - 62 verenigingsleven Harmonie, Hamont Rijcken Adrien/Joosten Guy De geschiedenis van de harmonie sedert 1961 2011 75 63 - 80 verenigingsleven Harmonie, Hamont Rijcken Adrien Pijlers van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Hamont 2011 75 81 - 113 verenigingsleven Harmonie, Hamont Redactie Overzicht van bestuursfuncties sinds 1961 2011 75 114 - 119 verenigingsleven Harmonie, Hamont De Vogelaere Toon en Piet/Mans Giel Getuigenissen uit de bevrijdingstijd in Hamont 2011 76 4 -12 WO II Bevrijding, Hamont, De Vogelaere Aerts Jaak Uit de Gichten van Grevenbroek 2011 76 13 -15 documenta Paardenhandelaar, Govaerts, Horrick, opmeting Schuurmans Mathieu De oudste sporen van Genenbroek 2011 76 16 -23 Huizen & gehuchten Genenbroek, vanden Broeck, van Boxtel, van Merheim Schuurmans Mathieu Gemeenteraadsbesluiten Achel 1819: Mollenplaag 2011 76 24 - 25 documenta Achel, gemeenteraad, mollen Schuurmans Mathieu Mollenplagen in de 18e eeuw 2011 76 26 - 27 documenta Achel, mollen, 18e eeuw Van de Broek Harry Over een prijsboek van C. Reyners, pastoor-deken van Hamont en … "lijster-strikker" 2011 76 28 - 31 kerkgeschiedenis Hamont, deken Reyners, lijsters Mertens Ronny Errare humanum est 2011 76 32 - 33 Biografie Van Balen, Afrika Van de Broek Harry Over "de Waag" en de eerste der "zusters Jozefienen" van Achel 2011 76 34 -36 genealogie Martens, Van de Broek, Achel, Jozefienen, Waag Redactie Goed om te weten 2011 76 37 - 46 aankondiging Mechelen, grenskapel, melkerij, pand Gudders, Teuten, harmonie Beks Harrie Bussels' documentatiecentrum 2011 76 47 gedicht documentatiecentrum Beks Harrie Hommage aan Bernard Kemp 2011 77 4 - 5 gedicht Bernard Kemp Redactie Bernard Kemp Kort geknipt 2011 77 7 biografie Bernard Kemp Van de Sijpe Luk Uit de toespraak van Luk Van de Sijpe tijdens de opening van het Bernard Kempplein op donderdag 15 september 2011 2011 77 8 - 10 toespraak Bernard Kemp Redactie Toespraak door mevrouw Elisabeth Van Vlierden-De Starcke 2011 77 11 - 13 toespraak Bernard Kemp Dijkmans Jaak Bernard, toen nog Francois 2011 77 14 - 16 Biografie Bernard Kemp Bernard Kemp Het ganzenbord 2011 77 17 - 43 Literatuur Bernard Kemp, Hamont Redactie Bibliografie 2011 77 44 - 45 Bibliografie Bernard Kemp Redactie Familiares 2011 77 46 - 56 Foto's Bernard Kemp Redactie Woord vooraf: Erfgoed in Hamont-Achel leeft! 2012 78 2 aankondiging Erfgoed Van de Sijpe Luk Plechtige heropening van het Documentatiecentrum vrijdagavond 6 januari 2012 2012 78 3 - 8 verenigingsleven Documentatiecentrum Van de Sijpe Luk Een geweldige aanwinst voor heemkunde Hamont-Achel 2012 78 9 - 10 aankondiging Delices du pais de Li?ge, Dijkmans Jaak Studentenherinneringen 2012 78 11 -13 verenigingsleven KSA, Hamont Van de Sijpe Luk Personaliteiten van Hamont-Achel uit de 19e eeuw geportretteerd (1) 2012 78 14 - 15 personalia Spaas, Hamont Mertens Adrien Over Fran?ois van N?lleke Van Vlierden 2012 78 16 - 18 personalia Van Vlierden, Hamont Aerts Jaak Geschiedenis van een grafsteen 2012 78 19 stadsgeschiedenis Joannes Thijs, grafsteen Van de Sijpe Luk Testament van Joannes Thijs, oud-burgemeester van de stad Hamont (2) 2012 78 20 - 22 documenta Joannes Thijs, testament Van de Sijpe Luk Memorieboekje van de familie Joosten, tweede helft 19de eeuw 2012 78 23 - 29 documenta memorieboek, Joosten Schuurmans Mathieu Verkoop van de Borg te hamont: 27 maart 1554 2012 78 30 - 34 documenta Borg, Hamont, Sdroegen, van Heerschell Dijkmans H./Van de Broek H. Huizen in de Kerkstraat 2012 78 35 - 48 Huizen & gehuchten Kerkstraat, Hamont, Leeten, meurkens, Ballings Van de Sijpe Luk 150 jaar fanfare Kempenbloei Achel 2012 79 3 -8 verenigingsleven Achel, fanfare, Kempenbloei Redactie Jubileumactiviteiten Kempenbloei 2012 2012 79 9 - 10 verenigingsleven Achel, fanfare, Kempenbloei Redactie schenking copie Remacle Le Loup 2012 79 11 schenking Remacle Le Loup Redactie Op bezoek aan "den draad" 2012 79 12 WO I draad, WO I Dirkx Jan Inschrijvingen aan de universiteit van Leuven (1426 - 1791) 2012 79 13 - 19 documenta universiteit, Leuven Redactie De bijzondere carriere van Gerard Hoefmans uit Hamont 2012 79 20 - 21 Biografie Hoefmans, Hamont Redactie Schenking lessenaar 2012 79 22 schenking lessenaar, missaal Redactie Erfgoedbibliotheek koopt kaart van limburg aan 2012 79 23 - 25 erfgoed kaart, Vandermaelen, Limburg Schuurmans Mathieu Een erfenis samengesteld uit verschillende munten: 1582 2012 79 26 - 28 documenta Erfenis, munten, gichten Van de Sijpe Luk Keizer Jozef II in Achel 2012 79 29 -30 documenta Jozef II, Koeckhofs, Achel Mertens Mieke Brand in het klooster en de school in Hamont () een mooie getuigenis 2012 79 31 - 33 Kloostergeschiedenis Brand, Ursulinen, Hamont Redactie Erfgoedkoepel Hamont-Achel: Adviezen en suggesties over Erfgoedbeleid Hamont-Achel 2013 - 2018 2012 79 34 - 36 Erfgoed beleid, erfgoedkoepel Van de Sijpe Luk Medewerkers van het Documentatiecentrum op reis in het land van Eupen 2012 79 37 -40 verenigingsleven Documentatiecentrum, Eupen, reis Van de Sijpe Luk Waarom Hamont geen herdenkingsmonument WO I kreeg ! 2012 79 41 - 47 WO I WO I, Hamont, herdenkingsmonument Van de Sijpe Luk Cursus oud-schrift geen saaie bedoening! 2012 79 48 verenigingsleven oud-schrift Schuurmans Mathieu Visitatie van de Oude Hoeve te Achel: 9 juni 1773 2012 80 4 - 6 Huizen & gehuchten Oude Hoeven visitatie, Achel Dijkmans H./Van de Broek H. Nog enkele huizen in de stad 2012 80 7 - 20 Huizen & gehuchten Hamont, Hegge, Optiek, Dirkx Jan Inschrijvingen aan de universiteit van Leuven (1426 - 1791) Deel II 2012 80 21 - 32 documenta universiteit, Leuven Van de Sijpe Luk 100 jaar, 62 jaar of 50 jaar parochie Achel-Statie? 2012 80 33 - 34 parochiaal leven Achel-Statie, parochie Van de Sijpe Luk Adriaan Laurentius Koeckhofs, de stichter van de Achelse fanfare in 1861 2012 80 35 - 36 verenigingsleven Fanfare, Achel, Koeckhofs Van de Sijpe Luk De oudste kapel van Hamont-Achel: de kapel van O.L.V. in (de) Nood te Achel 2012 80 37 - 41 Kerken en kapellen kapel, O.L.V. in Nood, Achel Van de Sijpe Luk Leo Noten wint zeer verdient de cultuurprijs Hamont-Achel 2012 2012 80 42 - 43 verenigingsleven Cultuurprijs, Noten, De eendracht Redactie De Goed Stede Hamont voert internationaal postonderzoek 2012 80 44 - 45 Historisch onderzoek Postgeschiedenis, onderzoek Van de Sijpe Luk Mevrouw Wauters-Sallez eigenaar van de voormalige heerlijkheid Grevenbroek (1835 - 1848) 2012 80 46 -48 streekgeschiedenis Wauters-Sallez, Grevenbroek Redactie Het monumentale complex van het ursulinenklooster te Hamont 2012 81 5 - 8 Kloostergeschiedenis Ursulinen, klooster, Hamont Redactie De zusters ursulinen te Hamont (1939-2012) 2012 81 9 - 14 Kloostergeschiedenis Ursulinen, klooster,zusters, Hamont Redactie De kapel: het epicentrum van het klooster 2012 81 15 - 26 Kloostergeschiedenis Ursulinen, klooster, kapel, Hamont Redactie Een bezoek aan het interieur van de kapel 2012 81 27 - 36 Kloostergeschiedenis Ursulinen, klooster, kapel, Hamont Redactie Het kunsthistorisch roerend patrimonium 2012 81 37 - 49 Kloostergeschiedenis Ursulinen, klooster, kapel, interieur Hamont Redactie De bijzondere reliekenschat 2012 81 50 - 59 Kloostergeschiedenis Ursulinen, klooster, kapel, reliek, Hamont Redactie Reeks foto's en afbeeldingen 2012 81 60 - 76 Kloostergeschiedenis Ursulinen, klooster, kapel, foto, Hamont Redactie Lijst van foto's en afbeeldingen 2012 81 77 -80 Kloostergeschiedenis Ursulinen, klooster, kapel, foto, Hamont Redactie Woord vooraf 2013 82 2 - 3 project Postgeschiedenis, Postkoets Van de Sijpe Luk Denkend aan Lambert Leijssen, + 25 december 2012 2013 82 4 - 6 biografie Leijssen, erfgoedbibliotheek, sacramentologie Harrie Beks De kapel van de zusters Ursulinen: een andere insteek 2013 82 7 - 12 Kloostergeschiedenis Ursulinen, kapel, Harrie Beks Van de Sijpe Luk De merkwaardige start van Koninklijke Fanfare Kempenbloei Achel, voorheen harmonie De Eendragt 2013 82 13 -23 verenigingsleven Kempenbloei, fanfare, Achel Aerts Jaak Burentwist te Hamont (?) 12 april 1724 2013 82 24 Documenta Gichtregister, Hamont, burentwist Schuurmans Mathieu De grote brand van 1865 te Achel en zijn gevolgen 2013 82 25 - 36 Dorpsgeschiedenis Achel, brand, Dorpsstraat Winkels Herve Gravend in een Hamonter verleden (1945 - 1959), Eerst de Monty, later de Walburg 2013 82 37 -39 Huizen & gehuchten Hamont, cinema, Walburg, Monty Dijkmans Jaak Een oud schilderij 2013 82 40 - 42 Kunst Hamont, WO I, Beverbeek, schilderij Van de Sijpe Luk Het Documentatiecentrum Dr. Bussels in Hamont-Achel verwerft spectaculaire Atlas van Franse oorlogen in het midden van de 18de eeuw, eigendom van generaal Exelmans 2013 82 43 -44 Documentatiecentrum Atlas, Exelmans, 18de eeuw Schuurmans Mathieu Nieuwe aanwinst: Luikse Jeton uit 1714 2013 82 45 - 46 Verzameling Jeton, Luikn Joseph Clemens van Beieren Van de Sijpe Luk Nieuws van het bidprentjesarchief pater Domien De Jong (Documentatiecentrum Dr. Bussels) 2013 82 47 - 48 Bidprentjesarchief Bidprentjesarchief, doodsbrieven Schuurmans Mathieu overeenkomst betreffende een verwonding te Hamont in 1575 2013 83 3 - 4 Documenta Gichtregister, Hamont, Gossens, Schollen Van Dooren Anny/Driezen Mia/Van de Broek Harry De plechtige communie in de tijd van toen 2013 83 5 - 15 levensgebeurtenis Plechtige communie, Hamont Schuurmans Mathieu Uit de stadsrekeningen: Borgstelling 1734 2013 83 16 - 18 documenta Hamont, stadsrekening, borgstelling Dijkmans Henri Het "gele" huis gesloopt 2013 83 19 - 23 Huizen & gehuchten Hamont, Salvatorstraat Redactie Getuigschrift 2013 83 24 - 25 getuigschrift/ foto Elias, getuigschrift Aerts Jaak Familienaam-aanpassing in de 17de en 18de eeuw 2013 83 26 -27 Genealogie Familienamen, gichtregister Van de Broek Harry Huizen in de stad 2013 83 28 - 41 Huizen & gehuchten Huizen, stad, Hamont Redactie Goed om te weten 2013 83 42 - 46 Aankondiging Cinema, Habraken, gouwdag Van de Sijpe Luk Degelijke aanwinst voor de Erfgoedbibliotheek 2013 83 47 - 48 Erfgoedbibliotheek Leijssen, erfgoedbibliotheek Van de Broek Harry Rode Kruis Hamont-Achel, 60 jaar jong 8 (of meer ?) 2013 84 4 - 8 Verenigingsleven Rode Kruis, Hamont Schuurmans Mathieu Hasselts poorterschap voor de stad hamont: 1401 2013 84 9 -12 Stadsgeschiedenis Hamont, Hasselt, poorterschap Van de Broek Harry Een moordzaak te Hamont in 1762 2013 84 13 - 18 Stadsgeschiedenis Hamont, Verwaest, moord Redactie Goed om te weten 2013 84 19 - 21 aankondiging schenking, Kerkhofs Redactie Oud plan uit 1902 van de Sint-Laurentiuskerk duikt op 2013 84 22 - 23 kerkgeschiedenis plan, St-Laurentiuskerk, Hamont van Gemert Tessa Sporterfgoed in Hamont-Achel. Een interview met Adie Meewis 2013 84 24 - 48 Sporterfgoed Meewis, de Noordster, turnclub Noten Leo Hamonternaar Gerard Habraken bedacht de naam Zebracinema 2013 85 3 - 11 filmgeschiedenis Habraken, Zebracinema Dijkmans Henri/Van de Broek Harry Huizen tegen de Walvest (Stadswaag) 2013 85 12 - 22 Huizen & gehuchten Stadswaag, Hamont Van de Sijpe Luk De Achelse Kluis, doelwit in de beginfase van W.O. I 2013 85 23 -36 WO I WO I, Achelse Kluis Schuurmans Mathieu Aanstelling van de schatzetter van Hamont voor 1593 2013 85 37 - 38 documenta Schatzetter, Hamont Schuurmans Mathieu Uit de gichten: Verschillende muntsoorten 2013 85 39 - 41 documenta muntsoorten Schuurmans Mathieu Vermelding van de VOC in de gichten van Grevenbroek 2013 85 42 - 43 documenta VOC, gichtregisters, Marcus Redactie Goed om te weten 2013 85 44 - 48 aankondiging Kerkhofs, WO I, postproject Meeuwissen Harrie De Molenstraat en de Windmolenstraat, twee straatnamen die herinneren aan twee prachtige windmolens in Hamont 2014 86 4 - 38 Molengeschiedenis Molenstraat, Windmolenstraat, Hamont Schuurmans Mathieu De Waag te Achel, een vergeten monument 2014 86 39 - 47 Huizen & gehuchten Waag, Achel, aanbesteding Redactie De Napoleonsmolen vroeger en nu 2014 86 48 foto Napoleonsmolen Aerts Jaak Gicht 39b blz. 124v: Verkoop der goederen van het kind van Jan Meuwis, zaliger "op die Cleijn Haert" gelegen 2014 87 3 - 4 documenta Kleine Haart, gichtregisters Dijkmans Henri/Van de Broek Harry De vroegere "Achterstraat" (deel 1) 2014 87 5 - 16 Huizen & gehuchten Achterstraat, Hamont Beks Harrie Fragment van een soldatenbrief van Henri Willekens ca. 1918 2014 87 17 - 22 WO I WO I, Willekens, soldatenbrief Van de Sijpe Luk Pastoor Jozef Keunen redde Hamont van de ondergang. Een merkwaardig oorlogverhaal. Een vergeten held van Hamont 2014 87 23 - 28 Stadsgeschiedenis WO I, Hamont, pastoor Keunen Van de Sijpe Luk Enorme belangstelling voor de heropening halte Hamont 2014 87 29 - 36 gebeurtenis Station, Hamont, heropening Schuurmans Mathieu De aanbesteding van het waaghuis te Achel in 1772 (deel 2) 2014 87 37 -48 Huizen & gehuchten Waag, Achel, aanbesteding Schuurmans Mathieu De aanbesteding van het waaghuis te Achel in 1772 (deel 3) 2014 88 3 - 13 Huizen & gehuchten Waag, Achel, aanbesteding Van de Sijpe Luk Een nieuwe toekomst voor het Heilig Treeskapelleke van Hamont 2014 88 14 -17 kerkgeschiedenis Mulk, Theresiakapel Dijkmans Henri/Van de Broek Harry De vroegere "Achterstraat" en de "Hoogstraat" (deel II) 2014 88 18 - 32 Huizen & gehuchten Achterstraat, Hamont, Hoogstraat Vaassen Wim Vaesen - Vaasen - Vaassen - Vaessen enz. 2014 88 33 - 41 Genealogie Vaesen Aerts Jaak Seks noemde men in de middeleeuwen "vleselijke conversatie" (gicht 39b, blz 104v) 2014 88 42 documenta gichtregister, seks Schuurmans Mathieu Een overeenkomst gesloten tussen de gebroeders Laukens 1585 2014 88 43 - 48 documenta Gichtregisters, Laukens, Achel Schuurmans Mathieu De Waag: Eed en voorwaarde voor de aanstelling van de waagmeester 1772 (deel 4) 2014 89 3 - 14 Huizen & gehuchten Waag, waagmeester Tijskens Guido Re?nie S.K. Hamont 2014 89 15 verenigingsleven Voetbal SK Hamont van de Broek Harry Spoorwegpersoneel in Hamont (1879 - 1900) 2014 89 16 - 27 Spoorgeschiedenis Spoorpersoneel, Hamont Van Dooren Anny/ van de Broek Harry Maria ('Frieke') Hermans en boekbinden in SAPK-Genk 2014 89 28 - 30 Genealogie boekbinden, Hermans Dijkmans Jaak Een late vondst op zolder 2014 89 31 - 34 documenta geschiedenisboek Schuurmans Mathieu Nieuwe aanwinst: Penning Brabantse Omwenteling 1790 2014 89 35 - 37 verzameling penning, Brabantse Omwenteling Van de Sijpe Luk Oude "Cine Walburg" ging open op zaterdag 8 november 1924 2014 89 38 - 39 filmgeschiedenis Walburg, opening Schuurmans Mathieu Erfdeling tussen de kinderen van Jan droegen: 1557 2014 89 40 - 44 documenta erfdeling, Droegen Van de Sijpe Luk Zusters Augustinessen in Hamont waardig gevierd 2014 89 45 - 46 Kloostergeschiedenis Augustinessen, Hamont Redactie goed om te weten 2014 89 48 - 48 aankondiging schenkingen, erfgoed Dijkmans Henri In het Loopend Kraantje te Hamont, deel I 2015 90 4 - 22 Huizen & gehuchten Loopend Kraantje, douane, Van Driel, Lenders Van de Broek Harry Over "Kruiwagenstraf" en steenbakker P.J. Bernaerts 2015 90 23 - 27 Militaire dienst kruiwagenstraf, dienstplicht Schuurmans Mathieu De eigenaren van de Waag (deel 5) 2015 90 28 - 35 Huizen & gehuchten Waag, de Leonardts,de Theux de Meylandt, d'Elzius de Peissant Tijskens Guido De geschiedenis van een stukje Bosstraat 2015 90 36 - 48 Huizen & gehuchten Bosstraat, kadaster, Van Vlierden, Theunissen, Kauffmann Dijkmans Henri In het Loopend Kraantje te Hamont, deel 2 2015 91 3 - 13 Huizen & gehuchten Loopend Kraantje, douane, Van Driel, Theeuwens Schuurmans Mathieu Hoteldieven te Hamont: 1913 2015 91 14 - 16 Criminaliteit Ruggli, Gielen - Rijcken, hotel, diefstal Dijkmans Jaak Een oude soldatenfoto 2015 91 17 - 19 documenta Dijkmans, WO I, foto Schuurmans Mathieu De bewoners van de Waag I: waagmeesters en pachters (deel 6) 2015 91 20 -27 Huizen & gehuchten Waag, waagmeesters, Pachters Tijskens Guido Bloemisterij Tijskens op de Kleine Haart 2015 91 28 - 34 Economische geschiedenis Bloemisterij, Tijskens, Kleine Haart Schuurmans Mathieu Troepenbewegingen te Hamont en Achel 1792 - 1793 (deel 1) 2015 91 35 - 43 Stadsgeschiedenis Franse revolutie, inkwartiering, Hamont, Achel Van de Sijpe Luk Een Hamontse teutenroman van de pers 2015 91 44 - 45 literatuur Teuten, Grouwels, roman Van de Sijpe Luk 1915 in Noord-Limburg: van fait-divers naar hot-news 2015 91 46 - 48 WO I Dodendraad, WO i Van de Sijpe Luk Teuten in Hamont-Achel, een balans 2015 92 3 - 13 Teuten Teuten, Achel, Hamont Van de Sijpe Luk Schenking Teutenerfgoed door de familie Keunen 2015 92 14 -15 Teuten, erfgoed Teuten, schenking, Keunen Redaktie Goed om te weten 2015 92 16 Aankondiging Archeologische zone, Hamont-centrum Aerts Jaak Grensakkoord tussen Achel en de Schaft 2015 92 17 - 25 documenta Grens, Achel, Schaft Schuurmans Mathieu Bewoners van de Waag (deel 7) 2015 92 26 - 34 Huizen & gehuchten Waag, pachters, Plas, Schoemans Van de Broek Harry De Rijkswachtbrigade Hamont 1893 - 1900 2015 92 35 - 40 Stadsgeschiedenis Rijkswacht, Hamont Schuurmans Mathieu Troepenbewegingen te Hamont en Achel 1792 - 1793 (deel 2) 2015 92 41 - 48 Stadsgeschiedenis Franse revolutie, inkwartiering, Hamont, Achel Van de Sijpe Luk Een eresaluut aan Jan Kwanten 2015 93 3 - 7 biografie Jan Kwanten, biografie Schuurmans Mathieu Hamont-Achel: 250 jaar geleden (deel 1) 2015 93 8 - 13 Stadsgeschiedenis Grevenbroek, Hamont, Achel, 1766 Tijskens Guido Bloemisterij Tijskens-Thys in de Bosstraat 2015 93 14 - 29 Economische geschiedenis Bloemisterij, Tijskens, Bosstraat Dijkmans Henri Een huis in de Budelpoort 2015 93 30 - 41 Huizen & gehuchten Budelpoort, Franssen, Kauffmann Tijskens Guido The Reborns 2015 93 42 - 48 Muziek geschiedenis The Reborns, Scheffers, Stam, Hendrikx Weemaes Frans Een praatje bij een Vlaams molenplaatje (deel 23) 2016 94 4 - 11 Molengeschiedenis Napoleonsmolen, Hamont, postkaart Tijskens Guido Hoe wieler- en voetbalsport vanaf 1900 hand in hand Noord-Limburg veroverden 2016 94 12 - 19 Sport geschiedenis voetbal, wielersport Redactie Goed om te weten 2016 94 20 - 25 Aankondiging giften, doodsprentjes, Walburg, Teutenkamer, foto Schuurmans Mathieu Hamont-Achel: 250 jaar geleden (deel 2) 2016 94 26 - 39 Stadsgeschiedenis Grevenbroek, Achel, 1766 Aerts Jaak 1695: Voorvaderlijk familielid, hoogbejaard, in financi?le nood (Gicht 93b, blz. 125) 2016 94 40 - 42 documenta Quanten, hoogbejaard Van de Sijpe Luk uitzonderlijk Interbellumhuis in achel wordt gesloopt 2016 94 43 - 45 Erfgoed Schuurmans, VIOE-lijst, erfgoed Schuurmans Mathieu Het testament van Peter Bricty, pastoor van Achel: 1611 2016 94 46 - 48 documenta Achel, testament, Bricty Van de Broek Harry Hamonter klompenmakers 1830 - 2000 2016 95 3 - 8 Economische geschiedenis klompenmaker, Hamont Redactie Goed om te weten 2016 95 9 - 14 Aankondiging Leo Smits, teutenkamer, Ursulinenklooster, bidprentjesarchief Schuurmans Mathieu Hamont-Achel: 250 jaar geleden (deel 3) 2016 95 15 - 25 Stadsgeschiedenis Grevenbroek, Hamont, 1766 Aerts Jaak Herverkoopverzoek en verkoop door Maria Lucas, weduwe van Antonius Lenaerts te Lille (Gicht 39b, blz. 109v - 111) 2016 95 26 - 29 documenta Gicht, Lucas, verkoop Van de Sijpe Luk Het treurig lot van Adriaan Jos Spaas ( 1840 - 1892) 2016 95 30 - 35 Economische geschiedenis Spaas, sigaren, Hamont Schuurmans Mathieu De familie Ruggli - Rayer 2016 95 36 - 39 Criminaliteit Ruggli, Zwitserland, hotel, diefstal Van de Sijpe Luk Mooie aanwinst van 4 schilderijen van Joop Joosten (1898 - 1980) 2016 95 40 - 43 Kunstgeschiedenis Joosten,schilderijen, teut Tijskens Guido Geslaagde teutenexpeditie, zaterdag 21 mei 2016 2016 95 44 - 47 uitstap Teutengemeentes, uitstap Redactie Prachtige aanwinsten voor de Teutenkamer 2016 95 48 Schenking teutenkamer, schenkingen Van de Broek Harry Aanvulling: 'Hamonter klompenmakers' (GE 95/2016) 2016 96 3 Economische geschiedenis klompenmaker, Hamont Redactie In Memoriam Jaak Aerts 2016 96 4 - 6 Biografie Jaak Aerts Schuurmans Mathieu Hamont-Achel 250 jaar geleden (deel 4) 2016 96 7 -17 Stadsgeschiedenis Grevenbroek, Hamont, 1766 Van de Sijpe Luk Uniek document over de fanfare van Hamont 2016 96 18 - 19 verenigingsleven Fanfare, Hamont Van de Sijpe Luk Memorandum naar aanleiding van de vernietiging van archeologisch en bouwhistorisch materiaal t.p. Catharinadal, omgeving zgn. Spinhuis 2016 96 20 - 26 Huizen & gehuchten erfgoed, Catharinadal, spinhuis Van de Sijpe Luk Erfgoed in Hamont: De site van Schoemans 2016 96 26 - 30 Huizen & gehuchten erfgoed, Schoemans Tijskens Guido Hamonter wielergeweld van vlak na de oorlog 2016 96 31 - 41 sportgeschiedenis wielrennen, Hamont Van de Sijpe Luk Voormalig wapenschild van Achel, te ingewikkeld! 2016 96 42 - 46 Heraldiek wapenschild, de Leonardts, Achel Redactie goed om te weten 2016 96 47 - 48 Aankondigind schoolplaten, Teutenkamer, erfgoed Schuurmans Mathieu Kledij van een teut uit Hamont: 1614 2016 97 3 - 15 Teutengeschiedenis Meskens, kledij, teut Cardinaels Lambert Hamonter en andere Bouwgezellen, periode 1953 - 1962 (deel 1) 2016 97 16 - 28 verenigingsleven Bouworde, Hamont Dijkmans Henri Het gezin Jean Bernard Mas-Marie Norbertine Huysmans woonde in de Statiestraat Hamont 2016 97 29 -38 Huizen & gehuchten Mas, Statiestraat, Hamont Moris Johan Stiekem de grens over met broeder Majella Rademakers 2016 97 39 -44 WO I Mas, WO I, grens, Rademakers Van de Sijpe Luk Achels wapenbezit aan banden gelegd 2016 97 45 -46 Verenigingsleven schutterij, Achel Schuurmans Mathieu Uit de stadsrekeningen: 1754 2016 97 47 - 48 documenta stadsrekening, 1754, Hamont Tijskens Guido Steenbakkerswandeling 2017 98 5 - 15 Economische geschiedenis Steenbakkers, Hamont, Damen Schuurmans Mathieu Uit de Hamontse stadsrekeningen van 1755 2017 98 15 - 17 documenta stadsrekening, 1755, Hamont Tijskens Guido De oudste sporen van de wielersport in onze regio 2017 98 18 - 25 sportgeschiedenis Wielersport, Hamontse Groet, Piet Coolen Schuurmans Mathieu Een 120 jaar oude lening: 1490 - 1610 2017 98 26 -33 documenta Lening, van Bergen, Govens, Boelarts Redactie Voorzitter Luk Van de Sijpe wint de Hamont-Achelse cultuurprijs 2016 2017 98 34 - 37 cultuur cultuurprijs, Van de Sijpe, 2016 Schuurmans Mathieu Een oude teutenafrekening uit Hamont uit 1583 2017 98 37 - 41 documenta Teuten, Didden, Jueten Van de Sijpe Luk Een bijzondere inkijk in het dagelijks leven van onze voorouders tijdens WO I 2017 98 41 - 47 WO I Hamont, WO I, pastoor Van de Sijpe Luk Een fusie Hamont-Achel Sint-Huibrechts-Lille ? 2017 98 47 -48 Aankondiging Fusie, Pelt - Grevenbroek Van de Sijpe Luk Goed om te weten 2017 98 48 - 50 Aankondiging Werking, Teutenkamer Van de Sijpe Luk Een kostbaar document: de rekening van het domein Grevenbroek uit 1595 - 1596 2017 99 3 - 12 Documenta Grevenbroek, ontvangsten , uitgaven Schuurmans Mathieu Reglement betreffende het herbergbezoek tijdens de 18e eeuw 2017 99 13 - 15 Documenta Herbergbezoek, reglement Schuurmans Mathieu Uit de stadsrekeningen van 1756 2017 99 16 - 18 documenta stadsrekening, 1756, Hamont Van de Sijpe Luk Jan Mas stuurde ons een interessant document 2017 99 19 - 21 WO I Ursulinen, Engelse les, WO I Van de Sijpe Luk De kloostertuin van de Ursulinen te Hamont, een zeldzaam erfgoedrelict 2017 99 22 - 25 Erfgoed Ursulinen, kloostertuin, erfgoed Tijskens Guido De Hamontse veloclub uit de jaren 20 van de vorige eeuw 2017 99 26 - 38 sportgeschiedenis Hamont, veloclub, Het Vliegend Wiel Van de Sijpe Luk Topstuk uit onze Noord-Limburgse erfgoedbibliotheek 2017 99 39 - 42 erfgoed Bibliotheek, Dionysius de Karthuizer, Johannes Eck Redactie Goed om te weten 2017 99 43 - 48 Aankondiging Schouts, Tentoonstelling WO I, WO Ii, teutentocht

Roman fashion plus size 98
Plus Size Clothing, Fashion That Fits Roaman's
Roman fashion plus size 12
RoseGal: Womens Plus Size Trends & Mens Fashion Styles Online
Roman fashion plus size 76
Plus Size Women's Clothing, Plus Size Clubwear Dresses
Roman fashion plus size 37
FantasiaWear Plus Size Clothing and Lingerie for BBW Women
Roman fashion plus size 70
Plus Size Swimsuits, Sexy Plus Size Swimsuits, Cheap Plus
Roman fashion plus size 2
Plus size Bikini Swimwear, Large Bust Large Cup Bikini
Roman fashion plus size 16
Roman fashion plus size 91
Roman fashion plus size 5
Roman fashion plus size 100
Roman fashion plus size 77
Roman fashion plus size 57
Roman fashion plus size 73
Roman fashion plus size 14
Roman fashion plus size 90
Roman fashion plus size 31